Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

't Licht straalt van verre

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 162
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
’t Licht straalt van verre, zeeman, hulp is nabij
De Reddingsboot
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Light in the darkness, sailor, day is at hand
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1873
Tekst
Dichter Philip Paul Bliss
Vertaler Meier Salomon Bromet
Mevr. G.
Bijbelplaats Filippenzen 2:12
2 Korintiërs 5:17
Metrisch 11-11-11-11
Muziek
Componist Philip Paul Bliss
Melodie Light in the darkness, sailor, day is at hand!
Solmisatie 5-3-4-3-2-3-5-1-3-3-2
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 162
Opwekkingsliederen Bromet 275

’t Licht straalt van verre, zeeman, hulp is nabij is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van Light in the darkness, sailor, day is at hand (zie daar), een lied met tekst en muziek van Philip Paul Bliss.

Opname beluisteren

Tekst

De Reddingsboot
1 ’t Licht straalt van verre, zeeman, hulp is nabij!
Zie door de woeste baren, ’t land nadert gij;
Zwaar was uw lijden, zeeman, ver van het strand,
Veilig in de reddingsboot, o roei naar het land!

refrein:
Roei naar het land, zeeman, roei naar het land,
Vrees voor geen golven, zeeman, roei, rep de hand,
Nu in de reddingsboot, o zeeman, wees gerust,
Haast u van ’t gestrande wrak en roei naar de kust.

2 Hoop op de reddingsboot, wat u ook begeeft,
Hoe ook de golven rollen, hoe gij ook beeft!
Vrees voor geen stormwind meer, hoe fel hij ook loei’,
Zie de held’re morgenster! o roei! zeeman, roei!

refrein

3 Schoon schijnt de zon nu, zeeman, hef op uw oog!
Zie, hoe de wolken vlieden, hoog naar omhoog,
Vrij in de reddingsboot, o zing dan met lust:
Glorie, glorie, Halleluja! roei naar de kust.

refrein

Ontstaan

Bromet vertaalt ook de tekst die Bliss boven het lied zette in zijn uitgave:
„In angstige verwachting sloegen wij het gestrande wrak gade. De reddingsboot was reeds eenige uren uitgezonden, maar kon het schip niet bereiken door de onstuimige baren, die schuimend op de zandbank losbraken. Het scheen reeds alsof de bemanning aan hun lot zou worden overgelaten. Maar binnen weinige minuten werden de kapitein en zestien matrozen gered, en het schip zonk daarna in de diepte weg.”
„Toen de reddingsboot bij u kwam, was uwe verwachting dat zij eenige gereedschappen hadden gebracht om het oude schip te herstellen?” vroeg ik.
„O neen, heet was een totaal wrak. Twee masten waren reeds afgeknapt en als wij gebleven waren om het te herstellen, zelfs voor weinige minuten, dan waren wij gewis verzonken in de diepte, mijnheer!”
„Toen gij gered waart uit het oude wrak en veilig in de reddingboot zat, wat bleef u te doen?”
Niets dan te roeien naar het strand.”

Inhoud

Muziek

Zettingen

De Reddingsboot

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer geeft in latere uitgaven ten onrechte Johannes de Heer aan als vertaler. De tekst is overgenomen van Bromet. Toen bij de vijfde druk in 1912 problemen ontstonden met de toenmalige uitgever van de Opwekkingsliederen Bromet is de tekst in deze druk vervangen geweest "door eene nieuwe vertaling uit het oorspronkelijke door Mevr. G.":

1 ’t Licht straalt van verre, zeeman, hulp is nabij.
Hoog gaan de woeste barren, ras zijt gij vrij.
Zwaar was uw worst’ling, zeeman, ver van het land,
Veilig in de reddingsboot nu, roei naar het strand.

refrein:
Roei naar het land, zeeman, roei naar het strand,
Houd u kloekmoedig, zeeman, rep vlug de hand;
Eens in de reddingsboot, o zeeman, wees gerust,
Haast u van ’t gestrande wrak, roei vlug naar de kust.

2 Blijf op de redding hopen, hoe gij ook beeft,
Schoon in uw hart geen hoop op redding meer leeft.
Vrees toch den stormwind niet, hoe heftig hij loei,
Ginder blinkt de morgenster, o roei, zeeman, roei.

refrein

3 Zie hoe de zon u koestert, zie naar omhoog.
Merk op het daglicht, dat u nimmer bedroog.
Eens in de reddingsboot, o zing dan gerust:
Glorie, glorie, hallelujah! ’k roei naar de kust.

refrein