Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Al de weg leidt mij mijn Heiland

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 5
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Al den weg
Herkomst
Titel All the way my Saviour leads me
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1875
Tekst
Dichter Fanny Crosby
Vertaler Meier Salomon Bromet
Mevr. G.
Bijbelplaats Psalm 23:3
Openbaring 7:17
Deuteronomium 8:2
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist Robert Lowry
Melodie All the way my Savior leads me
Solmisatie 3-3-3-3-2-1-5-1-1-3-2-7-1-2-3
Gebruik
Thema Geloof
Levensweg
Vertrouwen
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 5
Opwekkingsliederen Bromet 164
Gezangboek EBG 466
Liederen voor de Gemeentezang 394
Liedbundel met Bijbellezingen 514
Geestelijke Liederen 2016 248

Al de weg leidt mij mijn Heiland (Al den weg) is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van All the way my Saviour leads me (zie daar), een lied van Fanny Crosby op muziek van Robert Lowry.

Opname beluisteren

Joke Buis (tekst op enkele punten gemoderniseerd)

Tekst

Al den weg
1 Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf’len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal’ge vrede,
Heb ik steeds op Zijn bevel;
’k Weet, wat hier mij overvalle, [JdH: ...overkome,]
„Hij doet alle dingen wel.” (bis) [JdH: Hij maakt...]

2 Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in den dood.
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met ’t hemelsch brood. —
Als mijn schreden soms gaan wank’len
En mijn ziel van dorst versmacht,
Geeft Hij mij het levend water,
En vernieuwt mijn levenskracht. (bis)

3 Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Door al ’t aardsche stormgebruis,
En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis. —
Als ’k mijn kroon, die Hij zal geven,
Aan Zijn voeten nederleg,
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
„Jezus leidde m’ al den weg.” (bis)

Muziek

Zettingen

Al den weg

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft de woorden, op een enkel punt aangepast, vanaf de 1e uitgave (1905) overgenomen uit de Opwekkingsliederen Bromet. Toen bij de vijfde druk in 1912 problemen ontstonden met de toenmalige uitgever van de Opwekkingsliederen Bromet is de tekst in deze druk vervangen geweest "door een nieuwe vertaling uit het oorspronkelijke door Mevr. G.":

1 Al den weg leidt mij mijn Heiland;
Wat vraagt gij, mijn ziel, dan meer?
Zou ik aan Zijn liefde twijf’len?
Is Hij niet mijn trouwe Heer?
Hemelrust en zielevrede,
Schenkt Zijn teed’re liefde mij.
Wat mij hier ook overkome,
’k Weet, in alles zegent Hij.

2 Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Hij geeft troost, zelfs bij den dood.
Is mijn ziel in leed en droefheid,
Hij geeft mijn Zijn levend brood.
Ga ik wank’lend door het leven,
Als mijn ziel van dorst versmacht,
Dan schenkt Hij mij ’t levend water,
Dat vernieuwt mijn levenskracht.

3 Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Ook door ’t aardsche stormgedruisch,
Aan Zijn hand voert Hij mij veilig
Tot in ’t zalig Vaderhuis. —
Ja, de kroon, die Hij zal geven,
Leg ik need’rig voor Hem neer,
En mijn lied zal eeuwig wezen:
„Gij geleidt mij, dierb’re Heer.”

Culturele informatie

De 13e uitgave van de Zangbundel Joh. de Heer tekent aan:
Gezongen door het N.C.R.V. dameskoor op Celestophone 1 H 24.
Gezongen door Joh. de Heer op Celestophone 1 H 35.

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.