Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Altijd zal de rouw niet duren

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Altijd zal de rouw niet duren
Zending onder Israël
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Roelof Bennink Janssonius
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans
Liedbundels
Vervolgbundel Evang. Gezangen 247

Altijd zal de rouw niet duren is een lied op de zending onder de Joden geschreven door Roelof Bennink Janssonius en voor de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen op muziek gezet door Johannes Gijsbertus Bastiaans.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (247):

1 Altijd zal de rouw niet duren!
Over ’t puin van Sions muren
Werpt de hoop een blijden schijn.
Bergen wanklen, heuvlen wijken,
Maar nooit zal Gods woord bezwijken,
Zijn verbond zal waarheid zijn.

2 Wischt de tranen uit uw oogen!
Jakobs ster rijst in den hoogen,
’t Licht van ’s Heeren heerlijkheid.
Kroost van Juda! zaagt g’ in ’t duister
Niet uw Heilands licht en luister?
Thans wordt u zijn heil bereid.

3 Volk, met d’ Eeuwige verbonden1
Wat de zieners u verkondden
Blinkt u eindlijk in ’t gezigt.
God deelt u zijn heil haast mede,
En een nieuw verbond van vrede
Wordt er weêr door Hem gesticht.

4 Weder knoopt God heilge banden,
Hij die duizend liefdepanden
Aan uw vaadren eertijds gaf;
Uw woestijn zal straks weêr bloeijen,
Sarons rozen zullen groeijen
Onder ’s Heeren herdersstaf.

5 D’ oude gaven keeren weder,
Davids psalm, nu stout, dan teeder,
Ruischt weêr als huw heilge vloed;
Abrahams geloofsvertrouwen,
Mozes’ deugden zult g’ aanschouwen
En Eliaas heldenmoed.

6 O, hoe zult gij vrolijk juichen,
Als g’ u voor uw Heer zult buigen,
Die de Heidnen heeft getroost,
En nu, ’t oude niet gedenkend,
Zegen en vergeving schenkend,
Nogmaals komt tot Abrams kroost!

7 Davids zoon en Davids Heere!
Geef dat onze ziel het leere,
Wat hier naar uw woord ons past:
Kunnen wij tot ’s levens stroomen,
Isrels kindren ooit doen komen,
Wij, als zij, met schuld belast?

8 Laat ons niet ons kwaad verbloemen;
Wij die reeds naar U ons noemen
Als uw geestlijk Israël,
Wij verzwaarden Isrels rouwe,
Wij vergaten uw trouwe:
O, vergeef, Immanuël!

9 Heiland! schenk ons uw genade!
Dat ons doen uw rijk niet schade,
Laat ons thans uw wil verstaan:
Neem Gij, na het lang weêrstreven,
Uwer Christnen liefd’ en leven
Tot de dienst van Juda aan.

10 Kom Gij, Heer! uw heil bereiden:
Allen, die nog zijn gescheiden,
Moeten haast één kudde zijn.
Breng aan Isrel uwen vrede,
Viere ’t onze feesten mede!
Amen, Amen, Heer! verschijn!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.