Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een jongeling wandelde in d' avondstond

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 540 **
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Een jongeling wandelde in d’ avondstond
Genre Koorlied
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel A sinner was wandering at eventide
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1889
Tekst
Dichter Will Lamartine Thompson
Vertaler Johannes de Heer
Metrisch 11-11-11-11
Muziek
Componist Will Lamartine Thompson
Melodie A sinner was wandering at eventide
Solmisatie 5-3-3-3-3-3-3-5-5-3
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 540 **

Een jongeling wandelde in d’ avondstond is een vertaling/bewerking, door Johannes de Heer, van A sinner was wandering at eventide (The Sinner and the Song), een koorlied voor solo en kwartet met tekst en muziek van Will Lamartine Thompson (1847-1909). De Heer vervangt de regels van het kwartet door een vierstemmig refrein (‘koor’), waarin de strofen 2, 3 en 4 van Jezus, Gij mijn kracht en leven zijn opgenomen, op de variant van Falkirk (melodie) die bij dat lied wordt gebruikt.

Opname beluisteren

  • Begin op 1.30 Sinner walking

Tekst

1 Een jongeling wandelde in d’ avondstond,
Toen Satan een helsche verzoeking hem zond.
In zijn hart woedde strijd, doch toen haast hij verloor,
Stond hij stil, want hij hoord’ in de verte een koor:

refrein:
Overstroom geheel mijn harte,
Heiland, met Uw liefdevuur!
Laat de liefde brandend blijven
In mijn ziel van uur tot uur! (bis)

2 Hij aarzeld’ en sprak toen met staam’lende tong:
„O God! dat is ’t lied, dat mijn moeder steeds zong”.
„Kom, wees wijs”, sprak nu Satan, „kom, luister toch niet”;
Maar op eens trof zijn oor toen het volgende lied:

refrein:
Vaste Rots van mijn betrouwen,
Schuilplaats in den felsten strijd,
Rekenend op Uw beloften,
Ben ’k verwinnaar t’ allen tijd. (bis)

3 „Heer Jezus, o red mij!” en Satan verdween,
En ’t was of een licht hem toen helder omscheen.
Zijt gedankt, o mijn Heiland, ik ben thans gered.
En zijn hart stemde mee in het derde couplet/volgend gebed:

refrein:
O, aanbidd’lijke Verlosser,
’k Wijd mij zelven gansch aan U!
Gij hebt recht op heel mijn leven,
U alleen behoor ik nu. (bis).

De slotregel van de derde strofe wijzigt met de 6e uitgave (1915).

Ontstaan

Inhoud

De combinatie met Jezus, Gij mijn kracht en leven is goed gekozen: de strofen zijn in feite een voorbeeld van de eerste strofe van dat lied.

Muziek

Hymnologische informatie

Het lied is vanaf de 1e uitgave (1905) tot en met de 27e uitgave (1986) opgenomen geweest in de Zangbundel Joh. de Heer (verwijderd 1991).