Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een stem weerklinkt er schoon en luid

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Een stem weerklinkt er schoon en luid
Tekst
Dichter Roelof Bennink Janssonius
Metrisch 8-8-7-8-8-7-6-6-4-4-4-8
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans (a)
Johannes Gijsbertus Bastiaans (b)
Solmisatie 1-5-3-6-5-1-2-3 (a)
5-1-3-6-5-1-2-3 (b)
Gebruik
Thema Kerk en gemeente
Liedbundels
Gezangboek der ELK 148 (b)
Hervormde Bundel 1938 106 (a)
Vervolgbundel Evang. Gezangen 241

Een stem weerklinkt er schoon en luid is een lied van Roelof Bennink Janssonius. Het is gepubliceerd op twee verschillende (!) melodieën van Johannes Gijsbertus Bastiaans. De beginregel vertoont veel gelijkenis, maar de rest van de regels is echt anders.

Opname beluisteren

Tekst

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Een stem weerklinkt er schoon en luid
  • 2. Uit duizend, duizend monden rijst
  • 3. Komt, broeders, laat ons één van geest (HB1938) / Geloofd zij God, die ons bemint (ELK).

Tekst Vervolgbundel Evangelische Gezangen 1869 (241)

1 Een stem weêrklinkt er schoon en luid,
Van Oost tot West, van Noord tot Zuid,
Op d’ aâm des winds gedragen;
’t Is als het ruischen van den Geest,
Die nederdaald’ op ’t Pinksterfeest
In lang vervlogen dagen.
Weêr gloeit er ’t eigen vuur
Een heilig, heerlijk uur
Is geslagen;
Van hooger sfeer
Daalt vrede neêr;
Het is een feestdag van den Heer!

2 Uit duizend, duizend monden rijst
Het loflied, dat Gods liefde prijst
In aller volken talen.
Toch is het slechts één Geest, één hoop,
Één Heiland, één geloof, één doop,
Één lichtbron, rijk in stralen;
Toch is ’t één Vadernaam,
Die allen bindt te zaâm;
Zij verhalen
Aan strand bij strand
Van ’s Eeuwgen hand,
Van ’t heil der Kerk, door Hem geplant.

3 Gods liefde had den dag gewekt;
De menschen hadden ’t licht bedekt,
Door ’s Eeuwgen hand ontstoken;
De Vader maakte ’t menschdom vrij;
Het menschdom koos weêr slavernij
En ketens, lang verbroken.
Maar weêr, o, lofzingt Hem!
Weêr heeft zijn liefdestem
Luid gesproken;
Weêr week de nacht,
En ’s Heeren kracht
Heeft licht en vrijheid ons gebragt.

4 Komt, feestgenooten! één van zin,
’t Verbond vernieuwd van broedermin;
Nooit mag de liefde kwijnen;
Vereênen w’ ons op nieuw te zaâm
En doen wij in des Heeren naam
Zijn licht in ’t duister schijnen!
De Koning van zijn Kerk
Roept tot dat priesterwerk
Al de zijnen.
Zend op ons, Heer!
Uw Geest ter neêr,
En haast is ’t nacht noch scheemring meer!

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Hervormde Bundel 1938 laat vers 3 weg en bewerkt licht.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links