Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ene kudde zal 't eens zijn

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ene kudde zal 't eens zijn
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Eine Herde und ein Hirt!
Taal Duits
Tekst
Dichter Friedrich Adolf Krummacher
Vertaler Willem Arnoldus Dwars
Metrisch 7-8-7-8-7-7
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Jesus, meine Zuversicht
Solmisatie 5-3-6-7-1-1-7
Gebruik
Kerkelijk jaar Voleinding
Thema Bevestiging ambtsdragers
Liedbundels
Gezangboek EBG 362
Gezangboek der ELK 99
Hervormde Bundel 1938 261

Ene kudde zal 't eens zijn is een liedtekst van Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845), in een vertaling van Willem Arnoldus Dwars (1793-1862). Het lied wordt gezongen op de melodie van Johann Crüger, Jesus, meine Zuversicht (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (200):

1 Ééne kudde zal ’t eens zijn,
Die één herdersstaf zal weiden;
Zwervers door een zandwoestijn,
Welk een heildag blijft gij beiden!
Juicht! Hij komt, der herdren Hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft!

2 Wachter is de dag nog ver?
’t Schemert over bosch en velden;
’t Vriendelijk licht der morgenster
Schijnt de komst der zon te melden;
Op, vermoeiden! heft nu ’t hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft!

3 Kom, getrouwe Herder! kom,
Doe den dag uit nacht verrijzen;
Breng ’t verdoolde schaap weêrom,
Kom den veilgen weg het wijzen!
Zwakke kudde, ken uw Hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft!

4 Zie, de neevlen gaan voorbij,
Haast zal ’t volle zonlicht komen;
Zie, de zoon der woestenij
Knielt reeds bij de levensstroomen,
Baadt in ’t morgenrood zijn hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft.

5 Zie, hoe ’t graf zijn schoot ontsluit;
Hoor, daar ruischt het dor gebeente!
Roep den dag des Heeren uit,
Snel Hem tegen, kruisgemeente!
Groet nu ’t licht, dat nimmer dooft:
Jezus houdt wat Hij belooft!

6 Dag van Christus’ heerlijkheid!
Rijs aan ’s hemels hooge tinnen,
Sprei alom uw majesteit,
Kom den doodsnacht overwinnen!
Aardrijks einden, heft nu ’t hoofd:
Jezus houdt wat Hij belooft!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Jesus, meine Zuversicht (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

De Hervormde Bundel 1938 laat de verzen 4 en 5 achterwege.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links