Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Heft uw ogen langs de velden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Heft uw ogen langs de velden
In den Zomer
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Tekst
Dichter Bernard ter Haar
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans
Liedbundels
Hervormde Bundel 1938 286
Vervolgbundel Evang. Gezangen 256

Heft uw ogen langs de velden is een lied voor de zomer-tijd geschreven door Bernard ter Haar (1806-1880) en op muziek gezet door Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875).

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (256):

1 Heft uw oogen langs de velden,
Nu de zomer ’t aardrijk tooit;
Ziet, hoe zij Gods trouw vermelden,
Van zijn gaven overstrooid!
Hij, de milde zegenader,
Aller schepslen God en Vader,
Hij vergeet zijn kindren nooit.

2 Hoort den blijden juichtoon galmen:
Maaijers, gaat de sikkels slaan!
Ziet, hoe buigen zich de halmen
Met een vracht van goud belaân!
Gij, die hopend ’t zaad gingt zaaijen,
Moogt nu rijke garven maaijen,
Want de dag van d’ oogst brak aan!

3 ’t Rijpend ooft in gaard en hoven
Schildert ons uw goedheid, Heer!
Uit een legerplaats van schoven
Stijgt de lofpsalm tot uw eer.
Met het zilverwitte laken,
Onder groene looverdaken,
Dekt G’ uw ruime tafel weêr!

4 Vloeit die stroom van zegeningen
In zijn volheid ook voor mij?
Vader! leer mij ’t danklied zingen,
Dat U ’t lieflijkst reukwerk zij,
U, die ’t bloem en vrucht laat reegnen,
U, die dondert om te zeegnen,
In dit prachtig jaargetij!

5 Zien wij soms ook distlen bloeijen,
Tarw’ en onkruid naast elkaâr, —
Laat ze beiden opwaarts groeijen,
Ledig’ en gezwollen aar!
Eens, als ’t Godsrijk is gekomen,
Scheidt het kaf zich van de vromen,
Is Gods heerlijk’ oogstdag daar!

6 Zien wij meenig plant versterven,
’t Zaad, ras door den wind verwaaid, —
Moog het zaad niet ras verderven,
Thans weêr in ons hart gezaaid!
Moog de zomer van ons leven
God ter eere vruchten geven:
Vruchten, die de hemel maait!

7 Zal een herfst ons zijn beschoren?
Ach! wie zegt dat u of mij?
’s Zomers velt de sikkel ’t koren;
Ligt is d’ oogsttijd ons nabij.
Vraagt dan in uw zomerdagen:
Of uw akker vrucht ging dragen
En reeds wit om t’ oogsten zij?

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Hervormde Bundel 1938 mist de verzen 3-5.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.