Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Heb je een vraag over een lied of wil je meer weten over hoe je kunt meewerken aan de Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Help:Bijbelboeken

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een lijst met afkortingen van Bijbelboeken die kunnen worden ingevuld in het formulier Lied.

Oude testament

Afk Korte naam Lange naam Evt. doorverw.
Gen Genesis Genesis
Ex Exodus Exodus
Lev Leviticus Leviticus
Num Numeri Numeri
Deut Deuteronomium Deuteronomium
Joz Jozua Jozua
Richt Rechters Rechters
Ruth Ruth Ruth
1 Sam 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuël
2 Sam 2 Samuel 2 Samuel 2 Samuël
1 Kon 1 Koningen 1 Koningen
2 Kon 2 Koningen 2 Koningen
1 Kron 1 Kronieken 1 Kronieken
2 Kron 2 Kronieken 2 Kronieken
Ezra Ezra Ezra
Neh Nehemia Nehemia
Tob Tobit Tobit
Judit Judit Judit
Est Ester Ester
Ester (Gr) Ester (Grieks)
1 Mak 1 Makkabeeën 1 Makkabeeën
2 Mak 2 Makkabeeën 2 Makkabeeën
Job Job Job
Ps Psalmen Psalmen
Spr Spreuken Spreuken
Pr Prediker Prediker
Hoogl Hooglied Hooglied
Wijsh Wijsheid Wijsheid van Salomo
Sir Sirach Wijsheid van Jezus Sirach
Jes Jesaja Jesaja
Jer Jeremia Jeremia
Klaagl Klaagliederen Klaagliederen
Bar Baruch Baruch
Br. v. Jeremia Brief van Jeremia
Ez Ezechiël Ezechiël
Dan Daniël Daniël
Daniël (toev.) Toevoegingen aan Daniël
Hos Hosea Hosea
Joël Joël Joël
Am Amos Amos
Obad Obadja Obadja
Jona Jona Jona
Mich Micha Micha
Nah Nahum Nahum
Hab Habakuk Habakuk
Sef Sefanja Sefanja
Hag Haggai Haggai
Zach Zacharia Zacharia
Mal Maleachi Maleachi

Nieuwe Testament

Afk Korte naam Lange naam Evt. doorverw.
Mat Matteüs Evangelie volgens Matteüs
Mar Marcus Evangelie volgens Marcus
Luc Lucas Evangelie volgens Lucas
Joh Johannes Evangelie volgens Johannes
Hand Handelingen Handelingen van de apostelen Handelingen van de Apostelen
Rom Romeinen Brief aan de Romeinen
1 Kor 1 Korintiërs Eerste brief aan de Korintiërs
2 Kor 2 Korintiërs Tweede brief aan de Korintiërs
Gal Galaten Brief aan de Galaten
Ef Efeziërs Brief aan de Efeziërs
Fil Filippenzen Brief aan de Filippenzen
Kol Kolossenzen Brief aan de Kolossenzen
1 Tes 1 Tessalonicenzen Eerste brief aan de Tessalonicenzen
2 Tes 2 Tessalonicenzen Tweede brief aan de Tessalonicenzen
1 Tim 1 Timoteüs Eerste brief aan Timoteüs
2 Tim 2 Timoteüs Tweede brief aan Timoteüs
Tit Titus Brief aan Titus
Fil Filemon Brief aan Filemon
Hebr Hebreeën Brief aan de Hebreeën
Jak Jakobus Brief van Jakobus
1 Petr 1 Petrus Eerste brief van Petrus
2 Petr 2 Petrus Tweede brief van Petrus
1 Joh 1 Johannes Eerste brief van Johannes
2 Joh 2 Johannes Tweede brief van Johannes
3 Joh 3 Johannes Derde brief van Johannes
Judas Judas Brief van Judas
Openb Openbaring Openbaring van Johannes