Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer
Een paasgang
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Bijbelplaats Ezechiël 37:9-10
Genesis 1
Psalm 116:12-13
Zacharia 9:9-10
Matteüs 21:5
Matteüs 27:57-66
Lucas 22:14-20
Lucas 23:34a
"a" kan niet worden toegewezen aan een getaltype met waarde 34.Johannes 12:15
Johannes 12:25-26
Johannes 19:30
Romeinen 6:3-4
Metrisch 10-11-11-10
Muziek
Componist Cor Brandenburg (a)
Wim Thijsse (b)
Toon Hagen (c)
Joke Brandsma (d)
Solmisatie 5-1-1-2-4-3-1-6-5-1 (a)
5-1-2-3-4-5-1-6-4-5 (b)
6-6-6-5-4-3-6-7-8-7 (c)
6-6-5-6-7-1-7-6-6-5 (d)
Gebruik
Kerkelijk jaar Palmzondag
Stille Week
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasnacht
Stille Zaterdag
Paasnacht
Liedbundels
Lied van de week 860318(a)
Zingend Geloven 3-11(b)
Tegen het donker 45 (b)
Muziekbladen bij Continuo 379 (c)
Jij, mijn adem 126 (d)

Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer is een aangroei-ballade voor Palmzondag tot en met Paasnacht. De tekst is van Sytze de Vries en er zijn melodieën bekend van Cor Brandenburg ,Wim Thijsse, Toon Hagen en Joke Brandsma.

Tekst

Dit lied is als een 'aangroei-ballade' bedoeld, voor vieringen (avondgebed, vesper, wakes) in de zgn. Stille Week. De tekst kan worden gelezen, overdacht en gezongen. De bedoeling is dat per dag één of meer strofen worden toegevoegd. Het karakter is meditatief, bedoeld als reflectie op de plaats van de mens, de gemeente, in het lijdens- en paasverhaal, waarbij niemand toeschouwer kan blijven. Uitgangspunt voor alle strofen is steeds het verhaal dat op de desbetreffende dag gelezen kan worden. De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer
  • 2. De eigenmacht van mensen is nog groot
  • 3. Door deze dagen heen voert ons de weg
  • 4. Hoe leren wij ontvangen uit zijn hand
  • 5. Te kostbaar in Gods ogen is zijn bloed
  • 6. Gestorven is er nu aan alle macht
  • 7. In ademloze stilte stokt de tijd
  • 8. Ons dwalen in de dood is nu gestuit!
  • 9. God blaast zijn Geest door onze doodsvallei
  • 10. Herboren nu, als kind'ren van het licht

Inhoud

Palmzondag (strofe 1): de intocht in Jeruzalem. Dit moment wordt gezien als het begin van de aangename tijd, d.w.z. het jubeljaar: rechtsherstel voor mensen aan wie een plaats ontnomen is. Dat roept echter steeds de haat op van hen, die daartoe moeten inleveren. Die haat, die vijandschap komt op Jezus' hoofd terecht.

Stille Week (strofe 2 en 3): waarin de verhalen over de verloochening van Petrus, het verraad van Judas, het gekonkel van het Sanhedrin gelezen kunnen worden. Jezus' trouw aan wet en profeten wordt vermalen tussen de belangen van zelfhandhaving. Dat lijden blijkt niet zinloos: het is de vruchtbare bodem voor vrede en waarheid. De overwinning zal nu eens niet aan de gebruikelijke kant liggen, evenmin langs de gebruikelijke weg tot stand komen.

Witte Donderdag (strofe 4 en 5): wanneer de uittocht uit Egypte wordt gevierd, en wij in de instelling van het Avondmaal gedenken, hoe Jezus dit verhaal met eigen vlees en bloed actualiseert. Een maaltijd, die nog steeds zijn vrienden, de gemeente, met Hem verbindt. Het verhaal van Zijn bespottingen is toch keerzijde van het Koninklijk bruiloftsmaal, wanneer wij van de vrucht van de wijnstok zullen drinken in Zijn koninkrijk.

Goede Vrijdag (strofe 6): De kruisiging staat centraal. De gehoorzaamheid wordt hier tot in de dood volbracht. Alle macht is door Jezus afgewezen. Het is een falend middel om ook maar iets te bereiken.

Stille Zaterdag (strofe 7). Op deze dag weten wij van ons wachten op de afloop van het gevecht op leven en dood. Nog steeds! Wat het credo wil verwoorden in de 'nederdaling ter helle' klinkt in deze strofe.

Paasnacht (strofe 8,9 en 10). Ezechiel 37 en Genesis 1, vaste lezingen uit de Paaswake, zijn in deze strofen terug te vinden. (Bron: Toelichting ontleend aan het Documentatieblad bij Lied van de Week, maart 1986.)

Muziek

Een toelichting bij de melodie van Cor Brandenburg. Deze haakt in op de ondertitel van het lied, die al duidelijk maakt dat er een weg afgelegd moet worden. Muzikaal is dit ook zo. De lange tekstregels (10.11.11.10) werden gehandhaafd in de melodie. Dit leidde o.a. tot een melodische ambitus van een septime (regel 1 en 3) of een octaaf (regel 2 en 4) per regel! Bij het studeren wordt dit element niet als het moeilijkste ervaren; eerder het bepalen van de plaatsen waar de sprongen zitten (m.n. in regel 2 en 3) en waar de trapsgewijze wandelgang. Een toelichting bij de melodie van Wim Thijsse. Thijsse onderstreept de lange metrische regels (10.11.11.10) met een uitgesponnen kwartenritme, dat op de 11-regels bovendien met een melisma verlengd wordt. De afzonderlijke regels hebben een grote ambitus: regel 1: een kleine none; regel 2: een (verminderd) octaaf; regel 3: een kleine sext; regel 4: een kleine sext. De melodie ademt een romantisch-moderne sfeer.

Bewerkingen om te zingen

In 'Lied van de Week, maart 1986' is een vierstemmige koor- en orgelzetting opgenomen bij de melodie van Cor Brandenburg. In 'Zingend Geloven 3-11' zijn twee zettingen opgenomen, waarbij tevens een voorstel voor uitvoering van de melodie van Wim Thijsse (1916-1998) is vermeld, variërend van eenstemmig a capella, koorzetting a capella, koorzetting met verdubbeling door het orgel en zetting voor orgel en melodie.