Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het lied op andere lippen/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het lied op andere lippen

Deel I: De weg van het leven in een lied

Nr. Titel Thema
1. In de schoot van mijn moeder geweven Geboorte
2. Zolang wij ademhalen Levensreis
3. Liefde, eenmaal uitgesproken Liefde en trouw
4. Wat ons bond, God, is verbroken Gescheiden wegen
5. De vreugde voert ons naar dit huis De eerste dag
6. Genesteld aan uw hart Schrift en tafel
7. Die ons schiep Avond
8. Wij staan aan een kribbe Kerst
9. De geur van mirre hangt Vóór Pasen
10. Licht, ontloken aan het donker Paasnacht
11. Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt Levenseinde

Deel II: Nieuwe liederen

Nr. Titel Thema
1. Vanuit de stilte groeit een woord Genesis 1
2. Liederencyclus In Gods goede gaarde Bijbelse tuinen
a. In de gaarde van Gods dromen Genesis 2/3
b. In Gods gaarde wordt het lente Hooglied
c. In de koelte van de bomen Daniel 13
d. In het zonlicht van Gods liefde Jesaja 5 / Marcus 12
e. In de schaduw van de bomen Matteüs 26:36-46
f. Waar de liefde lag begraven Johannes 20:1-18
g. Als een boom aan levend water Psalm 1, 92 / Openbaring 21
3. Een vaste burcht is onze God, een schutse Psalm 46
4. Ooit was ik de allerlaatste Psalm 151
5. Wie is een God als Gij Lied van de profeet Micha
6. Wie met profeten dromen droomt
7. Er flonkert een ster
8. Ooit zal het vrede zijn
9. Op dit kruispunt van de tijd Matteüspassie
10. Moeten wij niet wakker zijn Marcuspassie
11. Nu ook wij het Pascha eten Lucaspassie
12. Wat is anders deze nacht Johannespassie
13. Toch noemde hij mij nog zijn vriend Lied van Judas
14. Ik ben hem op de voet gevolgd Lied van Tomas
15. Wij scholen samen rond het Woord
16. Zoals de wind
17. Als geloven vleugels krijgt
18. Neem ons leven in uw hand
19. Dit is het uur waarop het licht Vesperhymne
20. Ik leef tegen het donker in
21. Ik ga de stilte in
22. Het wordt donker om ons heen Nachtlied