Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hoe straalt uw goedheid telkens weer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hoe straalt uw goedheid telkens weer
Op een’ vaderlandschen gedenkdag
Herkomst
Titel Hoe straalt uw goedheid telkens weêr
Taal Nederlands
Tekst
Dichter Samuel Johannes van den Bergh
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans
Liedbundels
Vervolgbundel Evang. Gezangen 259

Hoe straalt uw goedheid telkens weer is een lied 'Op een' vaderlandschen gedenkdag', geschreven door Samuel Johannes van den Bergh (1814-1868) en op muziek gezet door Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875).

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (259):

1 Hoe straalt uw goedheid telkens weêr,
Hoe blinkt uw majesteit, o Heer!
Gestadig ons in d’ oogen!
Wat roept op nieuw deez’ morgen lud
Uw duizend wonderdaden uit
En schittrend alvermogen!
En wij, uw woning ingegaan,
Waar ’t loflied op gaat rijzen,
Wij voelen ’t hart van vreugde slaan,
Dat smacht om U te prijzen.

2 Ja, wij gedenken, blij van zin,
De wondren van uw magt en min
Sinds overoude dagen.
Ons Nederland hebt Gij behoed
Voor ’s vijands driesten overmoed
En ’s drijvers geeselslagen;
Niet onzer, Heere! was de magt,
Die toen zijn valt bewerkte;
Gij spraakt, — verbroken was zijn kracht
En onzer was de sterkte.

3 O, onze regterhand vergeet
Veeleer zich zelv’ dan ’t geen Gij deedt
Voor wie dit erf bewonen!
Wie is er magtig zoo als Gij!
Wie, Heer! weêrstaat uw heerschappij,
Als Gij met heil wilt kroonen?
Och! dat d’ erkentnis van uw hulp,
De dank, ons nu ontstegen,
Steeds opklimm’ uit paleis en stulp,
Het land tot kracht en zegen!

4 Want Redder is uw groote naam;
De lof en bede smelten zaâm
Bij ’t heil, dat wij gedenken.
Dat in ons vaderland alom
Het volk zich schaar’ in ’t heiligdom,
Waar G’ ons uw gunst wilt schenken!
Gij hoeddet ons voor ondergang;
Gij hebt ons kracht gegeven;
Dies word’ in blij triomfgezang
Uw trouwe hoog verheven!

5 Och, dat wij toch ten allen tijd
In U alleen, o God! verblijd,
Gedachten in den lande,
Wat G’ ons verkondigt door uw tolk:
„Geregtigheid verhoogt een volk,
Maar zonde brengt tot schande!”
Och, dat wij, door uw Geest geleid,
Die waarheid trouw betrachten:
Zoo mogen w’ in uw mogendheid
Uw Vaderhulp verwachten!

6 Bewaar, o Heer! ons volksbestaan!
Zie Neêrland in ontferming aan
En deel uw heil ons mede!
Weer van ons vaderland het leed;
Laat ons, wat ook ons volk misdeed,
Den zegen van den vrede!
O! zie in liefd’ op Neêrland neêr
En blijft het trouw beveilgen;
Maar wil vooral, uw naam ter eer,
Ons volk in Christus heilgen!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.