Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Bijbelregister/Johannes

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Liedboek 2013
Liedboek 2013.jpg

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij het Evangelie volgens Johannes.

Inhoud:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21

Johannes 1

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 1:1 In den beginne was het woord LB 488
Johannes 1:1 O Christus, woord der eeuwigheid LB 826
Johannes 1:1 Jezus, meester aller dingen LB 352
Johannes 1:1 Van ver, van oudsher aangereikt LB 326
Johannes 1:1 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 1:1-4 U Jezus Christus loven wij LB 470
Johannes 1:1-4 Christus, uit God geboren LB 517
Johannes 1:1-5 God heeft het eerste woord LB 513
Johannes 1:1-5 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven LB 325
Johannes 1:1-5 Licht dat ons aanstoot in de morgen LB 601
Johannes 1:1-5 Licht, ontloken aan het donker LB 600
Johannes 1:1-14 Komt allen tezamen LB 477
Johannes 1:1-14 Zing nu de Heer, stem allen in LB 654
Johannes 1:1-14 Verschenen is de mildheid LB 492
Johannes 1:1-14 Het zal geschieden in de laatste dagen LB 455
Johannes 1:1-14 Uit uw verborgenheid LB 500
Johannes 1:1-14 Vanwaar zijt Gij gekomen LB 494
Johannes 1:1-14 Zoek de wegen van de wijsheid LB 849
Johannes 1:1-18 Het woord brengt de waarheid teweeg LB 318
Johannes 1:1-18 De oorsprong van leven en licht LB 986
Johannes 1:5 Soms breekt uw licht LB 493
Johannes 1:5 Licht, verlaat ons niet LB 261
Johannes 1:6-8 Kwam van Godswege LB 456b
Johannes 1:6-8 Verwacht de komst des Heren LB 439
Johannes 1:6-8 Een engel roept de oude man LB 741
Johannes 1:9 Nu daagt het in het oosten LB 444
Johannes 1:14 Daar komt een schip, geladen LB 434
Johannes 1:14 Van ver, van oudsher aangereikt LB 326
Johannes 1:14 Nu gaat de hemel open LB 499
Johannes 1:14-18 Heilige God, geprezen zij LB 870
Johannes 1:19-28 Wachters van de tijd LB 453
Johannes 1:19-34 Kwam van Godswege LB 456b
Johannes 1:19-34 Een engel roept de oude man LB 741
Johannes 1:23 Verwacht de komst des Heren LB 439
Johannes 1:23 Halleluja. Bereidt de weg van de Heer LB 338f
Johannes 1:26 Omdat Hij niet ver wou zijn LB 528
Johannes 1:26 Niet als een storm, als een vloed LB 321
Johannes 1:29 Eer zij God in onze dagen LB 487
Johannes 1:29 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 1:29-34 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan LB 524
Johannes 1:31-34 Toen Jezus bij het water kwam LB 522
Johannes 1:32 Wij leven van de wind LB 687
Johannes 1:32 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Johannes 1:32-34 O God die uit het water LB 356
Johannes 1:32-34 Christus ging als eerste LB 523
Johannes 1:32-34 Water, water van de doop LB 358

Johannes 2

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 2:1-11 Wij willen de bruiloftsgasten zijn LB 525
Johannes 2:1-11 Van ’t vroeglicht van de dageraad LB 516
Johannes 2:1-11 Juich voor de koning van de Joden LB 526
Johannes 2:1-11 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Johannes 2:1-11 Liefde, eenmaal uitgesproken LB 791
Johannes 2:1-11 Bron van liefde, licht en leven LB 793
Johannes 2:1-11 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 2:1-11 Danken wij de goede God LB 403c
Johannes 2:10 Kom, God, en schrijf uw eigen naam LB 792
Johannes 2:13-26 Runderen, schapen en duiven te koop LB 187

Johannes 3

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 3:1-8 De Geest des Heren heeft LB 686
Johannes 3:19 Zing nu de Heer, stem allen in LB 654
Johannes 3:20 Wek mijn zachtheid weer LB 925
Johannes 3:29-30 Een engel roept de oude man LB 741
Johannes 3:3-8 Roept God een mens tot leven LB 346
Johannes 3:5 Heer, zie ons aarzelend staan LB 349
Johannes 3:5-7 Nu heeft het oude leven afgedaan LB 353
Johannes 3:8 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Johannes 3:8 Het waren tien geboden LB 540
Johannes 3:8 Zij zit als een vogel LB 701

Johannes 4

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 4:1-26 Bij de Jakobsbron LB 188
Johannes 4:13 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Johannes 4:13-14 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 4:14 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Johannes 4:46 Wij moeten Gode zingen LB 713

Johannes 5

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 5:1-18 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 5:25-29 Het duurt niet lang meer tot de tijd LB 748
Johannes 5:25-29 Eens, als de bazuinen klinken LB 769

Johannes 6

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 6:1-15 Zeven was voldoende LB 383
Johannes 6:1-15 O Heer die onze Vader zijt LB 836
Johannes 6:1-15 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden LB 546
Johannes 6:1-15 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Johannes 6:1-15 Danken wij de goede God LB 403c
Johannes 6:16-21 Ga in het schip, zegt Gij LB 917
Johannes 6:16-21 Gij ziet ons vechten met de macht LB 933
Johannes 6:20 Stem die de stenen breekt LB 918
Johannes 6:30-35 Hoe helder staat de morgenster LB 518
Johannes 6:30-35 Het brood dat ons voor ogen staat LB 389
Johannes 6:31 Wij leven van de wind LB 687
Johannes 6:35 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 6:35 Wij leven van de wind LB 687
Johannes 6:35 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 6:35 Als ik in deze stille tijd LB 393
Johannes 6:35 Zolang er mensen zijn op aarde LB 981
Johannes 6:35 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 6:41 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 6:48 Zolang er mensen zijn op aarde LB 981
Johannes 6:48-51 Wij leven van de wind LB 687
Johannes 6:48-51 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374
Johannes 6:48-58 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister LB 376
Johannes 6:53-56 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Johannes 6:67-69 Jezus die langs het water liep LB 531
Johannes 6:68 Hij ging van stad tot stad LB 391
Johannes 6:68 Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven LB 339f

Johannes 7

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 7:38 Heel mijn ziel roept naar U ELB 13

Johannes 8

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 8:12 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 8:12 Licht voor de wereld, geeft U zich LB 587
Johannes 8:12 Nu wordt het licht, de dag breekt aan LB 208
Johannes 8:12 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 8:12 Licht dat ons aanstoot in de morgen LB 601
Johannes 8:12 Jezus Christus is het licht van God LB 271
Johannes 8:12 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 8:12 Ik ben het licht van de wereld LB 842
Johannes 8:12 Christe, lux mundi LB 921

Johannes 9

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 9 Wat God doet, dat is welgedaan LB 909
Johannes 9 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 9 Ik danste die morgen toen de schepping begon LB 839

Johannes 10

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 10:1-5 D’Almachtige is mijn herder en geleide LB 23a
Johannes 10:1-5 De Heer is mijn herder LB 23b
Johannes 10:11-16 D’Almachtige is mijn herder en geleide LB 23a
Johannes 10:11-16 De Heer is mijn herder LB 23b
Johannes 10:11-16 Zing nu de Heer, stem allen in LB 654
Johannes 10:11-18 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 10:11-14 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 10:12 Heer, stuur zelf het schip der kerk LB 965
Johannes 10:16 Zonne der gerechtigheid LB 967
Johannes 10:28 Here Jezus, wij zijn nu LB 347

Johannes 11

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 11:25 Als Gij er zijt, wees dan aanwezig LB 948

Johannes 12

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 12:1-11 De geur van mirre hangt LB 563
Johannes 12:12-13 Stap voor stap gaat door Jeruzalem LB 553
Johannes 12:12-13 Dans en zing: hosanna voor de koning LB 555
Johannes 12:12-13 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij LB 551
Johannes 12:12-15 Hef op uw hoofden, poorten wijd LB 435
Johannes 12:12-19 Verheug u, gij dochter van Sion LB 550
Johannes 12:12-19 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Johannes 12:12-19 Ga, stillen in den lande LB 440
Johannes 12:12-19 Dit is een dag van zingen LB 552
Johannes 12:12-19 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter LB 549
Johannes 12:12-19 Welkom, welkom, koning Jezus LB 554
Johannes 12:13 Hoe zal ik U ontvangen LB 441
Johannes 12:13 Alles wat over ons geschreven is LB 556
Johannes 12:13-15 God lof! Nu is gekomen LB 438
Johannes 12:24 De toekomst van de Heer is daar LB 767
Johannes 12:24 De aarde is vervuld LB 650
Johannes 12:24 Roept God een mens tot leven LB 346
Johannes 12:24 Aan U behoort, o Heer der heren LB 978
Johannes 12:24 Groen ontluikt de aarde LB 625
Johannes 12:24 Alles wat er staat geschreven LB 319
Johannes 12:24 Als ik in deze stille tijd LB 393
Johannes 12:24-26 Gij hebt met uw brede gebaren LB 765
Johannes 12:24-26 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 12:25 Tijd van vloek en tijd van zegen LB 845
Johannes 12:31 Een vaste burcht is onze God LB 898
Johannes 12:46 Hij die de blinden weer liet zien LB 534

Johannes 13

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 13:1-10 Jij hebt je vrienden toen bijeengeroepen LB 998
Johannes 13:1-15 Vlammen zijn er vele LB 970
Johannes 13:1-17 Toen Jezus wist: nu is gekomen LB 569

Johannes 14

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 14:1-3 Al heeft Hij ons verlaten LB 663
Johannes 14:1-3 Heer, herinner U de namen LB 730
Johannes 14:6 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Johannes 14:6 Hij die de blinden weer liet zien LB 534
Johannes 14:6 Het woord brengt de waarheid teweeg LB 318
Johannes 14:6 Wij loven U, o God, belijden U als Heer LB 412
Johannes 14:15-20 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest LB 683
Johannes 14:15-31 Kom o Geest des Heren kom LB 669
Johannes 14:16-17 Zij zit als een vogel LB 701
Johannes 14:18-20 Al heeft Hij ons verlaten LB 663
Johannes 14:27 Geef vrede, Heer, geef vrede LB 1010
Johannes 14:27 Frieden, Frieden LB 417

Johannes 15

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 15:1 Juich voor de koning van de Joden LB 526
Johannes 15:1-5 Breek ons, Heer, het brood LB 379
Johannes 15:1-5 Here Jezus, wij zijn nu LB 347
Johannes 15:1-5 Vlammen zijn er vele LB 970
Johannes 15:1-8 U kennen, uit en tot U leven LB 653
Johannes 15:1-8 Hoe helder staat de morgenster LB 518
Johannes 15:1-8 Ik ben de wijnstok LB 656
Johannes 15:1-8 O, Christus, bron van lentebloei LB 817
Johannes 15:4-5 Gij, louter licht LB 403d
Johannes 15:9-17 Hij leeft LB 667

Johannes 16

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 16:5-15 De Geest van God waait als een wind LB 691
Johannes 16:8-10 Zing voor de Heer een nieuw gezang LB 655
Johannes 16:13 Zing voor de Heer een nieuw gezang LB 655
Johannes 16:13 Heer Jezus, o Gij dageraad LB 209
Johannes 16:13 Wij wachten op de Geest beloofd LB 692
Johannes 16:28 Kom tot ons, de wereld wacht LB 433
Johannes 16:33 In der Welt habt ihr Angst LB 922

Johannes 17

Er zijn geen liederen bij Johannes 17.

Johannes 18

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 18 Licht voor de wereld, geeft U zich LB 587
Johannes 18:1-11 Gij die ver voor ons uit LB 559
Johannes 18:2-5 Het hoogste woord daalt uit het licht LB 565
Johannes 18:39-40 Zie de mens die in zijn lijden LB 586

Johannes 19

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 19 Licht voor de wereld LB 587
Johannes 19:1-3 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Johannes 19:1-3 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Johannes 19:1-5 O hoofd vol bloed en wonden LB 576b
Johannes 19:5 Ja, het liefst zou ook ik LB 945
Johannes 19:16-30 Jezus, leven van ons leven LB 575
Johannes 19:16-30 Hij ging de weg zo eenzaam LB 560
Johannes 19:17 Met de boom des levens LB 547
Johannes 19:17-18 O liefde die verborgen zijt LB 561
Johannes 19:17-37 O wereld, zie uw leven LB 577
Johannes 19:18-42 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd LB 585
Johannes 19:19 Naam van Jezus die ten dode LB 557
Johannes 19:25 Is zijn ure nu gekomen LB 584
Johannes 19:25-27 Maria heeft ontvangen LB 740
Johannes 19:25-27 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog LB 583
Johannes 19:28-37 Niets droeg hem meer LB 579
Johannes 19:30 Nu valt de nacht LB 590
Johannes 19:30 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet LB 381
Johannes 19:32-34 Jezus, om uw lijden groot LB 558
Johannes 19:34 O kostbaar kruis, o wonder Gods LB 578
Johannes 19:34 Kondig het jubelend aan LB 659
Johannes 19:34 De koningsvaandels trekken uit LB 572
Johannes 19:34 Heilig aanschijn van het Lam LB 588
Johannes 19:38-42 Nu valt de nacht LB 590
Johannes 19:38-42 O lichaam van het woord LB 589

Johannes 20

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 20 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt LB 620
Johannes 20:1-10 Wij delen verdriet en zorgen LB 627
Johannes 20:1-10 De Heer is waarlijk opgestaan LB 617
Johannes 20:1-10 Stil ligt de tuin rondom het witte graf LB 592
Johannes 20:1-13 Christus in het graf geborgen LB 639
Johannes 20:1-18 Kom zing het lied van Eva LB 738
Johannes 20:1-18 Tussen waken, tussen dromen LB 631
Johannes 20:1-18 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Johannes 20:1-18 De oorsprong van leven en licht LB 986
Johannes 20:1-23 O hart, spring op vol vreugde LB 623
Johannes 20:11-18 Ik zoek mijn Heer, met graf is leeg LB 626
Johannes 20:11-18 Ik ben in mijn hof gekomen LB 629
Johannes 20:19 Liefde is licht, opnieuw geboren LB 636
Johannes 20:19 Vrede is het woord LB 396
Johannes 20:19-23 Taal op de tong LB 690
Johannes 20:19-23 Maria heeft ontvangen LB 740
Johannes 20:19-23 Gij die ver voor ons uit LB 559
Johannes 20:19-29 Terwijl wij Hem bewenen LB 644
Johannes 20:21 Overvloedig geef Ik u (Vrede zij u) LB 428
Johannes 20:21 Vrede is het woord LB 396
Johannes 20:24-29 De lichtvorst, de ontluisterde LB 633
Johannes 20:26 Vrede is het woord LB 396
Johannes 20:26-29 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan LB 374

Johannes 21

Bijbelplaats Titel Nr.
Johannes 21:1-14 Terwijl wij Hem bewenen LB 644
Johannes 21:1-14 Wie kent de eenvoud van het breken LB 392
Johannes 21:15-19 O Heer, blijf toch niet vragen LB 649