Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Inhoud/Bijbelse vertelliederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
162 In het begin lag de aarde verloren Het lied van het begin
163a Zeshonderd jaar is Noach oud (de Sutter) Noach, de ark en de dieren
163b Zeshonderd jaar is Noach oud (Bos) Noach, de ark en de dieren
164 Zij is een vrouw van naam in Israël Lied van Sara
165 Wat moet je met die zilveren schaal Jakobs bedrog
166a Hij wandelt in zijn koningsjas
166b Jozef zoekt zijn grote broers
167 Weet jij ook waar Mozes is Het lied van Mozes
168 When Israel was in Egypt's land Go down, Moses
169 De koning van Egypteland Het lied van Mozes en Mirjam
170 Samuël, Samuël, lig je te dromen
171 David werd gekozen boven alles uit David
172 Een rijke man, een man van niets Ballade van de dwaze man en de rijke vrouw
173 Kom mee, zei David, allemaal David danst
174 Naäman woonde in het land naast Israël Naäman
175 Wij hebben een sterke stad Van de sterke stad
176 Om Sions wil zwijg ik niet stil Het wachtwoord
176a Om Sions wil zwijg ik niet stil (canon)
177 Daar komt de man uit Anatot Jeremia
178 Wie wil uit zijn hokje komen Bij Jona met zijn stad
179 Meisje sta op Het dochtertje van Jaïrus
180 De heer gaat naar het buitenland De heer deelt zijn talenten uit
181 Een heel klein zaadje
182 Blinde man, ga voort gij De blinde bedelaar
183 Een zaaier zaaide zaad in 't rond
184 De herder heeft zich niet vergist De herder
185 Een jongen met een grote mond De verloren zoon
186 Er is geen plaats Zacheüs
187 Runderen, schapen en duiven te koop De tempelreiniging
188 Bij de Jakobsbron
189 Daar gaat Saulus