Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Kerkelijk jaar/Pinksteren

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die passen bij Pinksteren.

Bundel - Titel
LB 33 Kom nu met zang en roer de snaren
LB 43 O God, kom mijn geding beslechten
LB 67 God zij ons gunstig en genadig
LB 68 God richt zich op, de vijand vlucht
LB 87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
LB 104 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
LB 107 Gods goedheid houdt ons staande
LB 119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
LB 133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen
LB 143 O Here, hoor naar mijn gebeden
LB 303 Zonne en maan
LB 338m Hallelluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met licht
LB 360 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer
LB 368g Adem van God, vernieuw ons bestaan
LB 368h Vervul ons met uw Geest
LB 610 Zo dor en doods
LB 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
LB 658 Gods adem waait zijn woorden uit de hoge
LB 668 Halleluja! Adem van God vult heel de aarde
LB 669 Kom o Geest des Heren kom
LB 670 Kom Schepper God, o heilige Geest
LB 671 Nu bidden wij de heilige Geest
LB 672 Kom laat ons deze dag
LB 673 Heilige liefdeskracht
LB 674 O God, die op het pinksterfeest
LB 675 Geest van hierboven
LB 676 De wind, wij zien hem niet
LB 677 Geest, uit de hemel neergedaald
LB 678 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
LB 679 Geweldige, gedreven wind
LB 680 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods
LB 681 Veni Sancte Spiritus (Berthier)
LB 682 Dit is het wonder: de kracht van de Geest
LB 683 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest
LB 684 Uit het wachten komt de vonk
LB 685 Geest van God, zo vol van liefde
LB 686 De Geest des Heren heeft
LB 687 Wij leven van de wind
LB 688 Heilige Geest, Gij zijt als de wind
LB 689 Wat altijd is geweest
LB 690 Taal op de tong
LB 691 De Geest van God waait als een wind
LB 692 Wij wachten op de Geest beloofd
LB 693 Wij vieren vandaag het feest
LB 694 Dat wij volstromen met levensadem
LB 695 Heer, raak mij aan met uw adem
LB 696 Waai nu, Geest
LB 697 Kom Schepper, Geest
LB 698 Zend uw Geest, uw liefde, God
LB 699 O pinksterdag
LB 700 Als de wind die waait met vlagen
LB 701 Zij zit als een vogel
LB 702 Geschenk uit de hemel
LB 706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest
LB 715 Zoals de halmen buigen in de wind
LB 829 De liefde gaat ons voor
LB 841 Wat zijn de goede vruchten
LB 970 Vlammen zijn er vele
LB 980 Van alle welgeschapen dingen