Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Kerkelijk jaar/Voleinding

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die aansluiten bij de Voleinding.

Bundel - Titel
LB 20 Moge de Heer u antwoord geven
LB 21 O Heer, de koning is verheugd
LB 31 Op U vertrouw ik, Heer der heren
LB 34 Ik loof de Heer altijd
LB 48 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
LB 50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt
LB 68 God richt zich op, de vijand vlucht
LB 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
LB 73 Ja, God is goed voor Israël
LB 75 U alleen, U loven wij
LB 76 God wordt geëerd in Israël
LB 78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
LB 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
LB 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
LB 87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
LB 93 De Heer is koning, Hij regeert altijd
LB 94 Verschijn in lichtglans, God der wrake
LB 96 Zingt voor de Heer op nieuwe wijze
LB 97 Groot koning is de Heer
LB 98 Zing een nieuw lied voor God de Here
LB 99 God is Koning, Hij
LB 102 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
LB 122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
LB 126 Toen God de Heer uit ’s vijands macht
LB 138 U loof ik, Heer, met hart en ziel
LB 149 Halleluja! laat opgetogen
LB 175 Wij hebben een sterke stad
LB 176 Om Sions wil zwijg ik niet stil
LB 181 Een heel klein zaadje waait weg op de wind
LB 213 Morgenglans der eeuwigheid
LB 244 Nu is de dag ten einde
LB 368j Heer, hoor ons bidden
LB 377 Zoals ik ben, kom ik nabij
LB 384 Als koning opgetreden
LB 447 Het zal zijn in het laatste der tijden
LB 451 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
LB 452 Als tussen licht en donker
LB 460 De nacht loopt ten einde
LB 462 Zal er ooit een dag van vrede
LB 518 Hoe helder staat de morgenster
LB 544 Christus naar wie wij heten
LB 605 De toekomst is al gaande
LB 657 Zolang wij ademhalen
LB 664 Naam van Jezus, nu verheven
LB 725 Gij boden rond Gods troon
LB 726 Hoor een heilig koor van stemmen
LB 728 De heiligen ons voorgegaan
LB 729 Zij gaan op naar de stad van de vrede
LB 731 Vergeet niet hoe wij heten
LB 732 Voor de toegewijden
LB 737 Jeruzalem, mijn vaderstad
LB 746 Sion mijn vaderstad
LB 747 Eens komt de grote zomer
LB 748 Het duurt niet lang meer tot de tijd
LB 749 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide
LB 750 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd
LB 751 De Heer verschijnt te middernacht
LB 752 Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven
LB 753 Er is een land van louter licht
LB 754 Liefde Gods die elk beminnen
LB 755 Toch overwint eens de genade
LB 756 Laat komen, Heer, uw rijk
LB 757 Swing low, sweet chariot
LB 758 Bij ’t steken der bazuinen
LB 759 Gods kinderen op aarde
LB 760 Gij zijt de zin van wat wij zijn
LB 761 Zoals het witte bliksemlicht
LB 762 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
LB 763 Zij zullen de wereld bewonen
LB 764 Een zaaier ging uit om te zaaien
LB 765 Gij hebt met uw brede gebaren
LB 766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
LB 767 De toekomst van de Heer is daar
LB 768 De hemel van hier
LB 769 Eens, als de bazuinen klinken
LB 770 De Here, de heerser der aarde
LB 771 Ik weet van een stad die komen zal
LB 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
LB 773 Van grond en vuur zult Gij ons maken
LB 774 Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
LB 775 Dag der dagen, als de tijden
LB 776 Er wordt een nieuwe stad gebouwd
LB 777 Hem komt alle eer toe
LB 802 Door de wereld gaat een woord
LB 803 Uit Oer is hij getogen
LB 807 Een mens te zijn op aarde
LB 813 Vreemden zijn wij
LB 816 Dat wij onszelf gewonnen geven
LB 823 Gij hebt, o Vader van het leven
LB 827 Mensen, wij zijn geroepen om te leven
LB 832 Geroepen om op weg te gaan
LB 911 Rots waaruit het leven welt
LB 919 Gij die alle sterren houdt
LB 948 Als Gij er zijt, wees dan aanwezig
LB 962 Wat ik gewild heb
LB 982 In de bloembol is de krokus
LB 990 De laatsten worden de eersten
LB 1008 Rechter in het licht verheven