Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Kerkelijk jaar/Zomertijd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die passen bij de Zomertijd.

Bundel - Titel
LB 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
LB 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
LB 18 Ik heb U lief van ganser harte, Here
LB 25 Heer, ik hef mijn hart en handen
LB 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
LB 28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here
LB 29 Gij die hoog verheven zijt
LB 32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
LB 34 Ik loof de Heer altijd
LB 50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt
LB 54 O God, verlos mij door uw naam
LB 55 God, laat mij smekend tot U treden
LB 70 Haast u om mij te redden, God!
LB 74 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
LB 75 U alleen, U loven wij
LB 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
LB 86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 92 Waarlijk, dit is rechtvaardig
LB 96 Zingt voor de Heer op nieuwe wijze
LB 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
LB 104 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
LB 106 Loof nu de Heer, want Hij is goed
LB 107 Gods goedheid houdt ons staande
LB 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer
LB 119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
LB 124 Laat Israël nu zeggen blij van geest
LB 126 Toen God de Heer uit ’s vijands macht
LB 133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen
LB 136 Loof de Heer, want Hij is goed
LB 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
LB 146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
LB 147 Lof zij de Heer, goed is het leven
LB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
LB 303 Zonne en maan
LB 657 Zolang wij ademhalen
LB 703 Alles uit Hem ontstaan
LB 710 Introïtusantifoon (diverse tijden)
LB 977 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd