Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Liturgie/Aanvang

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen in het Liedboek 2013 die passen bij de aanvang van de viering.

Nr. Titel
LB 15 Wie zult Gij noden in uw tent
LB 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
LB 23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
LB 24 De aarde en haar volheid zijn
LB 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
LB 42 Evenals een moede hinde
LB 43 O God, kom mijn geding beslechten
LB 65 De stilte zingt U toe, o Here
LB 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 92 Waarlijk, dit is rechtvaardig
LB 93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd
LB 95 Steekt nu voor God de loftrompet
LB 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
LB 108 Mijn hart is, Heer, in U gerust
LB 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer
LB 117 Loof, alle volken, loof de Heer
LB 122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
LB 123 Tot U, die zetelt in de hemel hoog
LB 125 Wie op de Here God vertrouwen
LB 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd
LB 136 Loof de Heer, want Hij is goed
LB 138 U loof ik, Heer, met hart en ziel
LB 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
LB 146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
LB 147 Lof zij de Heer, goed is het leven
LB 148 Halleluja! Prijs God en zing
LB 149 Halleluja! laat opgetogen
LB 150 Loof God, loof Hem overal
LB 193 God, kom mij te hulp
LB 209 Heer Jezus, o Gij dageraad
LB 212 Laten wij zingend deze dag beginnen
LB 214 Het licht dat weer opnieuw begon
LB 215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
LB 217 De dag gaat open voor het woord des Heren
LB 219 Licht om te leven
LB 271 Jezus Christus is het licht van God
LB 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
LB 273 Loof God, die zegent al wat leeft
LB 274 Wij komen hier ter ere van uw naam
LB 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
LB 276 Zomaar een dak boven wat hoofden
LB 277 Die ons voor het licht gemaakt hebt
LB 278 Dit huis vol mensen
LB 279 Met koning David zingen wij
LB 280 De vreugde voert ons naar dit huis
LB 281 Wij zoeken hier uw aangezicht
LB 282 Genesteld aan uw hart
LB 283 In de veelheid van geluiden
LB 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven
LB 285 Het licht is ons voorgegaan
LB 286 Waar de mensen dwalen in het donker
LB 287 Rond het licht dat leven doet
LB 288 Goedemorgen, welkom allemaal
LB 289 Heer, het licht van uw liefde schittert
LB 290 Licht van Pasen
LB 314 Here Jezus, om uw woord
LB 326 Van ver, van oudsher aangereikt
LB 327 Hierheen, dorstigen
LB 364 Hoor Gij ons aan
LB 461 Wij wachten op de koning
LB 463 Licht in onze ogen, redder uit de nacht
LB 500 Uit uw verborgenheid
LB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
LB 612 Wij komen als geroepen
LB 680 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods
LB 702 Geschenk uit de hemel, wolken en vuur
LB 725 Gij boden rond Gods troon
LB 780 In de schoot van mijn moeder geweven
LB 791 Liefde, eenmaal uitgesproken
LB 819 Vrede voor dit huis
LB 876 Heel ons leven, de gave van God
LB 906 God is tegenwoordig, God is in ons midden (Schulte Nordholt)
LB 971 Zing een nieuw lied voor God de Here
LB 972 Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn
LB 975 Jezus roept hier mensen samen
LB 1004 Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen
ELB 37 Prijs de Heer met blijde galmen