Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Middelpunt van ons verlangen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Weerklank 154 Zangbundel Joh. de Heer 399
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Middelpunt van ons verlangen
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Rutger Schutte
Vertaler Ahasverus van den Berg
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Melodie O gesegnetes Regieren
Cassell
Solmisatie 1-2-3-5-4-3-2-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Goede Vrijdag
Liedbundels
Weerklank 154
Zangbundel Joh. de Heer 399
Gezangboek EBG 165
Gezangboek der ELK 58
Hervormde Bundel 1938 51
Evangelische Gezangen 120
Liedbundel met Bijbellezingen 166

Middelpunt van ons verlangen is een bewerking van een gedicht van Rutger Schutte (1708-1784) door Ahasverus van den Berg. Het wordt gezongen op O gesegnetes Regieren (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

1 Middelpunt van ons verlangen,
Trooster van ’t ontrust gemoed,
Jezus! onze dankbre zangen
Loven uwen liefdegloed,
Gij woudt van den hemel dalen
Op deez’ diep bedorven aard,
En voor ons de schuld betalen,
Die ons bang gemoed bezwaart.

2 Liefde! met wat medelijden
Zaagt Gij Adams kindren aan?
Voor die snooden woudt Gij strijden,
Zulken van den vloek ontslaan;
Ja, Gij storttet bloed en tranen
In het bang Gethzemane,
Om voor ons den weg te banen
Naar ’t gewest van rust en vreê.

3 Liefde! Gij moest spottaal hooren,
Die U drong door merg en been;
Ja, Gij droegt uws Vaders tooren,
Gij voor allen, Gij alleen:
Welk een’ beker moest Gij drinken
Op het aaklig Golgotha!
Daar liet G’ U aan ’t kruishout klinken,
Daar aanbidden w’ uw gena’.

4 Liefd’! in U is al ons leven,
Gij, Gij zijt ons hoogste goed;
Ja, uw kruis heeft ons gegeven
Wat ons eeuwig juichen doet.
O hoe zijn w’ aan U verbonden,
Jezus, Redder, ’s Vaders Zoon!
Onze harten, onze monden
Juichen dankbaar tot uw’ troon.

Ontstaan

Het lied verscheen in de Evangelische Gezangen van 1806 met vier strofen. Voor de relevante tekst van het origineel van Schutte in elf strofen, uit het tweede deel van diens Stichtelijke Gezangen (1763), zie A.W. Bronsveld (Literatuur).

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie O gesegnetes Regieren (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

  • A.W. Bronsveld, De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805, en in gebruik bij de Nederlandsche Hervormde Kerk. Historisch-letterkundig onderzoek, Utrecht: Kemink & Zn, 1917, 351-358

Externe links