Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Mijn goede Herder is de Heer!

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Mijn goede Herder is de Heer!
De Goede Herder
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Nicolaas Beets
Bijbelplaats Psalm 23
Metrisch 8-9-9-8-9-8-8-9-8
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans
Solmisatie 3-5-4-3-1-3-2-1
Liedbundels
Hervormde Bundel 1938 183
Gezangboek EBG 455
Vervolgbundel Evang. Gezangen 201
Geestelijke Liederen 2016 48
Geestelijke Liederenschat 1935 299

Mijn goede Herder is de Heer! is een lied bij Psalm 23 en Johannes 10, geschreven door Nicolaas Beets en voor de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen op muziek gezet door Johannes Gijsbertus Bastiaans.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (201):

1 Mijn goede Herder is de Heer!
Hij stelt zijn leven voor zijn schapen,
Hij doet des nachts mij veilig slapen
En ’s morgens wekt zijn stem mij weêr.
Mij zal geen goede weid’ ontbreken;
Mij spijzigt Hij met overvloed,
En zachtkens leidt Hij mijnen voet
In ’t lieflijkst oord aan frissche beken,
Die Hij uit rotsen vloeijen doet.

2 Hoe wordt door Hem mijn hart verkwikt!
Hij is de sterkte mijner ziele,
Als ik onmagtig nederkniele
En Hij genadig nederblikt.
Niet mij, niet mij, maar Hem zij d’ eere,
Indien ik wandel in zijn licht;
Zijn goedheid heeft mijn hart gerigt.
Mijn goede Herder is de Heere;
Hij ondersteunt mij, waar ik zwicht.

3 Geen duistre schaduw van den dood,
Geen angst der helle doet mij beven.
Waakt niet die Herder voor mijn leven,
Die zelf voor mij zijn bloed vergoot?
Al lig ik ook in doodsche banden,
De doodschrik snijdt mijn hoop niet af;
Ik rigt mijn oogen op den staf,
Die nimmer wankelt in zijn handen,
En juich in Hem bij ’t open graf.

4 Wees, goede Herder! wees geloofd!
Uw hand is nimmer moê des gevens;
Gij voedt mij met het brood des levens
En kroont en zegent mij het hoofd.
Gij doet mijn hart uw goedheid smaken
In alle ding, dat mij ontmoet;
Mij volgt, mij achterhaalt het goed:
Gij weet mij, arme, rijk te maken;
Uw liefde maakt het bittre zoet.

5 Hoe zal ’t mij zijn, als ik betreed
Het huis, waar Gij mij plaats bereidde,
En uwe hand mij binnen leide
Ten dage, die uw wijsheid weet!
Och! dat mijn ziele stil verbeide
Het heil, uw vrienden toegezeid,
Vóór ’s werelds grondslag was geleid,
Als elk der schapen uwer weide
U volgen zal in eeuwigheid!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

  • De Hervormde Bundel 1938 wijzigt alleen een regel in het tweede couplet: zijn goedheid heeft mijn hart gericht, wordt: zijn goedheid heeft mijn voet gericht'.
  • De Geestelijke Liederen 2016 verandert de tekst naar het consequent aanspreken van God als U; zo wordt de beginregel Mijn goede Herder bent U, Heer , enzovoort; het heeft strofen 1,2 en 4 en gebruikt een andere melodie.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten