Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Neemt Gods woord met hart en mond

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Tussentijds 161 Gezangen voor Liturgie 502 Oud-Katholiek Gezangboek 753
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Neemt Gods woord met hart en mond
Het lied van het brood ten leven
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Huub Oosterhuis
Bijbelplaats Matteüs 26:26-29
Marcus 14:22-25
Lucas 22:14-20
Johannes 6:48-51
1 Korintiërs 11:23-26
Metrisch 7-7-10/7-6-7-6
Muziek
Componist Bernard Huijbers
Melodie Neemt Gods woord met hart en mond
Solmisatie 1-1-2-2-6-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Witte Donderdag
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Tussentijds 161
Gezangen voor Liturgie 502
Oud-Katholiek Gezangboek 753
Bavoliedboek 225
Gezongen Liedboek 83
Geroepen om te zingen 211
Liturgische Gezangen 1-70
Petrus & Paulusbundel 288
Randstadbundel 382
Zingend Geloven 1-34
Zolang er mensen zijn 19

Neemt Gods woord met hart en mond is een lied van Huub Oosterhuis, getoonzet door Bernard Huijbers.

Opname

Tekst

De schrifttekst 'Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt' vormt de kern van dit lied. Het is een lied voor koor en gemeente. Het koor zingt in vijf strofen wat leven en dood van de Heer te betekenen hebben voor 'ons lijfsbehoud' (strofe 2). Deel hebbend aan de gedachtenis van Zijn dood worden mensen 'uit de zonde' weggeroepen (strofe 3) en aangespoord 'om met elkaar verbonden opnieuw uw volk te zijn'. Bij de dienst van de Tafel wordt de Zoon van God gerepresenteerd in brood en wijn. Bij de dienst van de Schrift is Hij het Woord van den beginne (zie Johannes 1). Daarom staat er in strofe 5: 'nu laat uw woord geschieden / en schenk ons aan elkaar'.

In het door allen aan te heffen refrein worden de gelovigen daarom opgeroepen het woord Gods te nemen met hart en mond, want zó alleen kan de gedachtenis gevierd worden 'totdat Hij wederkomt'. (Bron: toelichting geparafraseerd; ontleend aan Documentatieblad bij Zingend Geloven, I-34.)

Ontstaan

Inhoud

De tekst van het refrein luidt:

Neemt Gods woord met hart en mond,
eet en drinkt zijn nieuw verbond,
gedenkt uw Heer totdat Hij wederkomt.

.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Neemt Gods woord met hart en mond (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Literatuur

Ad de Keyzer schreef een toelichting bij dit lied, welke gepubliceerd is in: "Iedere tijd opnieuw : commentaar bij 19 liturgische gezangen", p. 36-38. Hilversum : Gooi en Sticht, 1984. ISBN 9030402865.