Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

O vader, die de namen telt

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
O Vader, die de namen telt
Processielied naar Pasen toe
Genre Stapellied
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1986
Tekst
Dichter Wim Pendrecht
Metrisch 8-8-8-8
Muziek
Melodie O indivenda martyrum
Herkomst Middeleeuws, Dijon
Solmisatie 5-1-2-3-2-4-3-2-1
Gebruik
Kerkelijk jaar Veertigdagentijd
Invocabit
Reminiscere
Oculi
Laetare
Judica
Palmzondag
Paasmorgen
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Liedbundels
Lied van de week 870224
Toonladders op naam 161
Zoet hout goed koper 870105


O Vader, die de namen telt is een liedtekst van Wim Pendrecht.

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Op verzoek van de gereformeerde kerk van Huizen (Noord-Holland) schreef Wim Pendrecht in 1986 een aangroeilied. Het is een lied om in de veertigdagentijd te zingen, te beginnen met strofe 1 op zondag Invocabit. Elke zondag komt er een strofe bij, tot aan Palmpasen toe (strofe 1-6). Op Witte Donderdag zingt met strofe 1-7, op Goede Vrijdag alleen strofe 8 en op Stille Zaterdag strofe 9. Op Paasmorgen worden alle 10 strofen gezongen.

Inhoud

De 10 strofen van dit lied lijken allemaal op zichzelf staande gedachten (zij moeten immers ook afzonderlijk gezongen kunnen worden). Op het eerste gezicht lijkt er geen verband te zijn met het liturgisch eigene van de zgn. paarse zondagen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat in de diensten waarvoor Wim Pendrecht dit processielied schreef, steeds een bede van het ‘Onze Vader’ centraal stond.

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. O Vader, die de namen telt
  • 2. Gij staat met name voor ons in
  • 3. Geduld is voor het bange hart
  • 4. Maak dat wij allen dienstbaar zijn
  • 5. Gij gaat op weg bij dag en uur
  • 6. Het kwaad dat maakt zich groot en breed
  • 7. Wie reddeloos zichzelf verliest
  • 8. Uw hand, o God, heeft grote kracht
  • 9. De stilte vult het koude graf
  • 10. De plaats die van bevrijding spreekt.

Muziek

Geschreven op de middeleeuwse hymne ‘O indivenda martyrum’.

Liturgisch gebruik

De dichter noemt dit lied een ‘processielied’. Het is bedoeld voor een situatie waar de gemeente zingend de kerk betreedt. Het kan daarom ook als intochtslied gebruikt worden.


Hymnologische informatie

Een karakteristieke hymnemelodie, met een driedelig ritme en melisma’s in alle regels, met uitzondering van de derde. De nieuwe tekst van Wim Pendrecht handhaaft overwegend de krachtige, beeldende taal die uit vergelijkbare hymnes spreekt. Oorspronkelijk zal deze hymne onbegeleid zijn uitgevoerd. In ‘Lied van de week’ is echter een eenvoudige orgelzetting en koorzetting van Cor Brandenburg opgenomen.