Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Onz' eerste toon vermeld' uw eer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Onz’ eerste toon vermeld’ uw eer
Bij de inwijding eener Kerk
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Roelof Bennink Janssonius
Muziek
Melodie Psalm 36
Liedbundels
Hervormde Bundel 1938 273

Onz’ eerste toon vermeld’ uw eer is een lied geschreven door Roelof Bennink Janssonius op Psalm 36 (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (212):

1 Onz’ eerste toon vermeld’ uw eer,
O driewerf heilig God en Heer,
Die zetelt in den hoogen!
Het offer onzer dankbaarheid,
Door uw gemeent’ U toebereid,
Zij kostlijk in uw’ oogen!
Dit huis werd U ter eer gesticht,
Opdat G’ er met uw liefd’ en licht
Zoudt wonen in ons midden.
Zie, Vader! hier uw kindren zaâm;
Wij wijden ’t huis aan uwen naam,
Wij juichen en aanbidden.

2 Hoe? staat in ’t ontoeganklijk licht
Niet ’s Vaders woning opgerigt,
Die woonplaats van den Heere?
Waar bouwt het zondig kroost der aard
Een woning, d’ Allerhoogste waard,
Een tempel Hem ter eere?
Juicht allen! aller heemlen Heer
Buigt liefdrijk zich tot d’ aarde neêr
En antwoordt op de bede,
Die opstijgt op dit plegtig feest:
„Hier wil Ik wonen met mijn Geest,
Hier schenk Ik u mijn vrede”!

3 Dank, Vader! voor dat heilrijk woord!
Het word’ er steeds door ons gehoord,
Zoo dikwijls G’ ons ziet naadren!
Bewaak deez’ woning van omhoog;
Sla steeds op ons uw vriendlijk oog,
Wanneer wij hier vergaardren.
Uw woord breng’ licht en troost en kracht
Aan elk, die hier uw zegen wacht;
En ’t huis, hier thans verrezen,
Moog velen, tot in later tijd,
Een woning, aan uw eer gewijd,
Een poort des hemels wezen!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 68 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

De Hervormde Bundel 1938 heeft wel degelijk licht bewerkt.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied