Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Op, Christus’ rijksgenooten

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Op, Christus’ rijksgenooten
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Auf, auf, ihr Reichsgenossen
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1651
Tekst
Dichter Johann Rist
Vertaler Dirk Christiaan Meijer jr
Metrisch 7-6-7-6-6-7-7-6
Muziek
Melodie Aus meines Herzens Grunde
Herkomst 16e eeuw/EKG
Solmisatie 1-1-5-3-2-1-7-1-2
Liedbundels
Christelijke Liederen 18

Op, Christus’ rijksgenooten is een vertaling, door Dirk Christiaan Meijer jr. (1839-1908), van een deel van Auf, auf, ihr Reichsgenossen (zie daar), een lied voor de eerste zondag van Advent, van Johann Rist (1607-1667), op de melodie van Aus meines Herzens Grunde.

Opname beluisteren

Tekst

1 Op, Christus’ rijksgenooten!
Uw Koning is nabij.
De poorte Hem ontsloten!
Begroet, ontvangt Hem blij!
Zijn groote wondermacht
Gaat alle kracht te boven.
Laat ons Hem dankend loven,
Hem, dien g’ als Heiland wacht!

2 Op, gij gebogen zielen!
Uw Helper is niet ver.
Komt dankend voor Hem knielen!
Hij is de Morgenster,
Wier glans uw oog bekoort;
Hij noemt u zijn beminden,
Hij laat zich door u vinden
In Nachtmaal, Doop en Woord.

3 Hoopt blijd’ op Hem in lijden:
Uw Koning kent uw nood,
Hij, die vol medelijden
Zijn hulp en troost u bood.
Hij toch is allen goed.
Wilt dan getroost de plagen,
Die Hij u zendt, verdragen,
Geduldig en vol moed!

4 Vergeet uw smart, bedroefden!
Uw Koning komt met macht;
Hij heeft aan u, beproefden,
Ten goede reeds gedacht.
Geen straf, die ons meer treft,
Geen leed doet ons meer schade,
Daar Hij ons uit genade
Tot kindren Gods verheft.

5 Komt allen Hem begroeten!
Hij is tot hulp gereed;
Hij kan uw smart verzoeten,
Heeft troost voor ieder leed;
Hij schenkt u zijn genâ;
Hij wil voor u zijn leven,
Hij wil zichzelven geven,
Slaat steeds u liefdrijk gâ.

6 o Heer, wat rijke zegen,
Stroomt ons, uw gunst onwaard,
Ons, armen zondaars, tegen,
Voor wie Gij kwaamt op aard! —
Komt, stemmen w’ allen saâm,
Om Hem met luide klanken
Uit ’t volle hart te danken!
„Verlosser” is zijn naam!

Muziek

Hymnologische informatie