Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Schuldig staan wij voor U, Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 859 (a) Weerklank 495 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Schuldig staat wij voor U, Heer
Lied naar aanleiding van Grote Verzoendag
Vorm Strofelied
Periode 1986
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Vertaler Jacobus Knol (Fr)
Bijbelplaats Jesaja 59:10-15
Klaagliederen 3:39-42
Metrisch 7-6-7-6-3-3-6-6
Muziek
Componist Willem Mesdag (b)
Melodie Straf mich nicht in deinem Zorn (a)
Herkomst Dresden 1694/Darmstadt 1698 (a)
Solmisatie 3-2-3-5-4-2-3 (b)
3-3-4-5-5-1-2-3 (a)
Gebruik
Trefwoord Grote Verzoendag
Liedbundels
Liedboek 2013 859 (a)
Weerklank 495 (a)
Jij, mijn adem 151 (a)
Lieteboek 2013 859 (a)
Lied van de week 860909 (b)
Tegen het donker 58 (a)
Zingend Geloven 3-36 (b)

Schuldig staan wij voor U, Heer is een lied van Sytze de Vries. Willem Mesdag (1930-2018) schreef een melodie. Oorspronkelijk koos de dichter voor de melodie van Straf mich nicht in deinem Zorn (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

Strofe 1 spreekt van het schuldig staan tegenover God: 'Tel de duizend maal dat wij / U hebben ontbroken'. In strofe 2 wordt er de schuld ten opzichte van mensen aan toegevoegd. 'Mensen hebben wij ontrecht, / steen voor brood gegeven'. Strofe 3 brengt de 'eigen schuld' in het geding, maar ook het geduld, waarmee God naar zondige mensen wil luisteren. Hij immers 'hoort al ons klagen / om verloren dagen'. De orthodoxe jood gaat niet voor niets op deze dag in zijn doodskleed naar de synagoge. De stilte, de zwijgzaamheid van het boete-doen, de bange vragen en de twijfel, maar ook de verdraagzaamheid van God klinken door in strofe 4. Het gericht en de vrijspraak van Godswege staan garant voor 'een nieuwe morgen' in strofe 5. In strofe 6 voltooit God de reiniging tot een nieuw, gelouterd leven, 'dauwend van genade'. (Toelichting ontleend aan 'Commentaar bij Zingend Geloven' III,36).

Ontstaan

Sytze de Vries schreef enkele liederen bij drie momenten uit de joodse kalender: Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en de Vreugde der Wet. Het thema van Grote Verzoendag is de herhaalde erkenning van schuld, onrecht en ontrouw. In dit lied worden deze herhalenderwijs in zes sterke strofen aangezet en ondubbelzinnig uitgewerkt.

Inhoud

In Zingend Geloven telt dit lied zes strofen; de coupletten 3 en 4 zijn voor latere publicaties door de auteur herzien. Het zesde couplet is niet (meer) gepubliceerd.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Straf mich nicht in deinem Zorn (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Jacobus Knol maakte de Friese vertaling: Skuldich stean wy foar Jo, Hear

Literatuur

Toelichting:

Culturele informatie

Externe links