Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Toelichting overzicht muziekuitgaven

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Toelichting / Clarification / Erläuterung

Deze Toelichting overzicht muziekuitgaven wijst je de weg naar zoveel mogelijk begeleidingen en koorzettingen bij de melodie. In een tabel vind je een compact overzicht in kolommen (zie toelichting per kolom hierna). Je kunt de tabel laten sorteren op elke kolom. Klik daarvoor op de pijltjes bovenaan de kolom van je keuze. Zo kun je bijvoorbeeld laten sorteren op kolom 8. Je ziet dan alle koorzettingen voor een SATB-koor direct bij elkaar.

Componist Uitgever Editienr Uitgave Opus Pag./Nr. Type Bezetting
kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6 kolom 7 kolom 8

Kolom 1

 • Naam van de componist / name of the composer / Name des Komponisten
 • Bij aanklikken van de link wordt doorgelinkt naar achtergrondinformatie over de componist (nog beperkt beschikbaar).
 • Als de naam van de componist van het betreffende werk niet bekend is, is dit aangegeven als 'anoniem'.

Kolom 2

 • Afkorting muziekuitgeverij / abbreviation music publisher / Abkürzung Musikverlag
 • Bij aanklikken van de link wordt doorgelinkt naar contactgegevens van de uitgeverij met bestelinformatie (nog beperkt beschikbaar).

Kolom 3

 • Uitgavenummer van betreffende uitgeverij, waaronder de uitgave is geregistreerd of kan worden besteld. / publication number / Ausgabenummer

Kolom 4

 • Benaming van het werk of de uitgave / work or publication / Werk oder Ausgabe
 • In geval van opname van een werk van een componist in een verzamel-uitgave is dit aangegeven door 'in:'

Kolom 5

 • Opusnummer (of bijv.: BWV, BuxWV, SWV, etc.) / opus number / Opuszahl

Kolom 6

 • p.. = paginanummer of .. = nummer / p.. = page or .. = number / p.. = Seite oder .. = Nummer

Kolom 7

 • k = koorwerk / choralwork / Choralwerk
 • z = zetting (gemeentezang) / Setting / Satz
 • a = akkoordschema / chordscheme / Akkordsymbole
 • v = voorspel, variatiewerk, intro/intonatie, koraalbewerking, etc. / (choral-)prelude, variation, intro/intonation / (choral-)vorspiel, variation, intonation, (Choral-)bearbeitung

Kolom 8

 • Bezetting instrumentaal / instrumental scoring / instrumental Besetzung
  • o = orgel / organ / Orgel
  • o4 = orgel vierhandig / organ duet / Orgel vierhändig
  • 2o = twee orgels / two organs / zwei Orgel
  • p = piano / piano / Klavier
  • i = overige instrumenten (solo, combo, ensemble, orkest) / other instruments / andere Musikinstrumente
 • Bezetting vocaal / vocal scoring / Vokalbesetzung
  • S = sopraan / soprano / Sopran
  • A = alt / alto / Alt
  • T = tenor / tenor / Tenor
  • B = bas / bass / Baß
  • V = vrouwenstem / woman's voice / Frauenstimme
  • M = mannenstem / man's voice / Männerstimme
  • G = gemeente / congregation / Gemeinde
  • s = solostem / solo voice / solo Stimme

Verder...

Bij de selectie van muziekuitgaven bij kerklied melodieën zijn kwaliteit of persoonlijke smaak geen criteria geweest. Wel is bewust gekozen voor het niet opnemen van ‘isoritmische’ (psalm-)bewerkingen of muziek in het muziekschrift ‘klavarskribo’.

Hoewel dit overzicht met grote zorgvuldigheid is samengesteld, is het onmogelijk echt volledig te zijn. Dit overzicht muziekuitgaven blijft 'werk in uitvoering'. Heb je aanvullingen op het overzicht muziekuitgaven, dan kan je deze zelf toevoegen of mailen aan: rvdrunen@planet.nl