Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 727 (a) Liedboek voor de kerken Gezang 299 (a) Weerklank 244 (a) Gezangen voor Liturgie 539 (a) Oud-Katholiek Gezangboek 701 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Voor alle heiligen in de heerlijkheid
Vorm Lied met refrein
Strofelied
Herkomst
Titel For all the Saints who from their labours rest
Taal Engels
Land Engeland
Tekst
Dichter William Walsham How
Richard Clothier
Vertaler Willem Barnard
Bernard Smilde (Fr)
Eppie Dam (Fr)
H. Smallegange (c)
Bijbelplaats 1 Korintiërs 9:24-27
Efeziërs 6:10-17
1 Petrus 5:4
Openbaring 2:10
Metrisch 10-10-10-8
Muziek
Componist Ralph Vaughan Williams (a)
Everard Hulton (b)
J. Barnby (c)
Melodie Sine nomine (a)
Saints' rest (b)
Sarum (c)
Solmisatie 5-3-2-1-5-6-1-2-5-3 (a)
5-5-5-1-7-6-5-1-4-3 (b1)
3-3-3-3-3-6-6-6-3-5 (b2)
5-3-4-5-5-6-6-6-6-6 (c)
Gebruik
Kerkelijk jaar Allerheiligen
Thema Uitvaart
Liedbundels
Liedboek 2013 727 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 299 (a)
Weerklank 244 (a)
Gezangen voor Liturgie 539 (a)
Oud-Katholiek Gezangboek 701 (a)
119 Gezangen 111 (a)
Adem van het jaar Z 265 (b)
Bavoliedboek 293 (str. 1-7) (a)
Colours of Grace 73 (a)
Filippus Liederenboek 90 (a)
Gemeenschap van Christus zingt 148 (a)
Lieteboek 2013 727 (a)
Liederen van het Leger des Heils 277 (c)
Lieteboek foar de tsjerken 299 (a)
Muziekbladen bij Continuo 362 (a)
New English Hymnal 197
Verzamelde Liederen 244
Liederen voor de Gemeentezang 467 (a)


Raam in de All Saints Episcopal Church in Jensen Beach, Florida.

Voor alle heiligen in de heerlijkheid is een vertaling van het Engelse lied For all the Saints who from their labours rest van William Walsham How, later enigszins herzien door Richard Clothier (geb. 1937). Willem Barnard vertaalde het lied in het Nederlands. Bij dit lied zijn twee melodieën: de bekendste is Sine nomine van Ralph Vaughan Williams, een minder bekende is Saints' rest van Everard Hulton.

Opname beluisteren

 • Leger des Heils versie-piano

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Inhoud

Het lied Voor alle heiligen stamt uit de Engelse hymn-traditie. Deze liederen zijn 'breedvoeriger' dan die van Duitse of Nederlandse oorsprong; hun 'sound' is meer 'gedragen', schrijft Arie Eikelboom in zijn uitvoerige bijdrage in Eredienstvaardig. Het lied is voor het eerst gepubliceerd in 1864, en kende toen 11 strofen. Het heeft een eenvoudige structuur. Elke strofe heeft 3 regels van elk 5 jamben en wordt afgesloten met een Alleluia. In elke strofe rijmen de drie regels op elkaar met manlijk of staand rijm. De Nederlandse bewerking van het lied telt 10 strofen. Wat betreft het rijmschema volgt Willem Barnard het origineel: drie op elkaar rijmende regels per strofe en toepassing van het staand rijm. De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid
 • 2. Gij waart hun rots hun burg en al hun macht
 • 3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht
 • 4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon
 • 5. Lang valt de tijd en zwaar is ons geding
 • 6. Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed
 • 7. Rood is de avond als het zonlicht daalt
 • 8. Maar een oneindig glorierijker dag
 • 9. Daar is de koning als een jonge held!
 • 10. Van alle einders, van de verste kust.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Sine nomine (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

In 'Eredienstvaardig', jrg. 1 (1985) nr. 3, p. 132-136 staat een prachtige zetting voor vierstemmig koor met orgelbegeleiding van de hand van Folkert Grondsma. Wel behoorlijk hoge ligging voor sopranen en tenoren! Oorspronkelijk een uitgave van de Commissie voor de Kerkmuziek en niet in de handel gebracht.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichtingen: