Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zalig zijn de geestlijk armen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zalig zijn de geestlijk armen
De Zaligsprekingen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Jan Jacob Lodewijk ten Kate
Bijbelplaats Matteüs 5:3-12
Metrisch 8-7-8-7-7-7
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans (b)
Melodie Komm, o komm, du Geist des Lebens (a)
Solmisatie 3-1-2-5-1-2-7-5 (a)
5-3-6-1-7-6-6-5 (b)
Liedbundels
Hervormde Bundel 1938 210 (b)
Vervolgbundel Evang. Gezangen 203 (b)

Zalig zijn de geestlijk armen is een lied bij de zaligsprekingen geschreven door Jan Jacob Lodewijk ten Kate en op muziek gezet door Johannes Gijsbertus Bastiaans.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (203):

1 Zalig zijn de geestlijk armen,
Hunner is Gods Koningrijk!
’t Onuitputlijk Gods-erbarmen
Maakt aan d’ Englen hen gelijk:
Uit zijn rijken overvloed
Schenkt de Heer hun ’t hoogste goed.

2 Zalig, die berouwvol treuren,
Want de Trooster is nabij,
Die hen vriendlijk op zal beuren
Met een hemelsch medelij!
Tranen, dus tot God geschreid,
Werken eeuwge zaligheid.

3 Zalig, die zachtmoedig dragen,
Met geen boozen wrok vervuld,
Die, waar andren morrend klagen,
Stil zich oefnen in geduld!
Hoe gering hun deel ook schijn’,
’t Aardrijk zal hun erfgoed zijn.

4 Zalig zijn, die dorstend smachten,
Hongren naar geregtigheid,
Die naar beter voedsel trachten
Dan de wereld toebereidt!
Wie verlangend opwaarts blikt,
Wordt verzadigd en verkwikt.

5 Zalig, die barmhartig deelen
In des broeders jammerstaat,
Tranen droogen, wonden heelen,
Zegenen met woord en daad!
Hun, als zij hun Regter zien,
Zal barmhartigheid geschiên.

6 Zalig zijn de reine harten,
Die, hoe zoet de zonde streelt,
Biddend onder strijd en smarten
Jagen naar Gods deugdenbeeld!
In een onbeneveld licht
Zien zij ’s Heeren aangezigt.

7 Zalig zij, die vrede maken,
Stormen stillen, waar zij woên,
En, waar liefde-banden braken,
’t Koude hart weêr gloeijen doen.
Treff’ hen ook der menschen spot,
Als zijn kindren mint hen God.

8 Zalig die, als ware vromen,
Hoe de wereld hen verstoot,
Haat noch smaad noch laster schromen,
God getrouw tot in den dood.
Heerlijk is voor ’s Heeren troon
Eens des overwinnaars loon!

9 Weest het zout, het licht der aarde!
Wandelt tot des Vaders eer!
’t Hart geeft aan het werk zijn waarde;
Legt het in Gods handen neêr!
Wenscht g’ een hemel voor uw deel,
Hemelsch zij uw hart geheel!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten