Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zingt Jubilate/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zingt Jubilate
Zingt Jubilate.png

Inhoudsopgave Zingt Jubilate bevat de inhoudsopgave (nog niet volledig) van de bundel Zingt Jubilate. Anders dan bij Gezangen voor Liturgie wordt in Zingt Jubilate elk lied uitsluitend aangeduid door de beginregel.

I. Vaste gezangen voor de eucharistieviering

Schuldbelijdenis

 • 1a Broeders en zusters
 • 1b Bidden wij met geloof
 • 1c Laten wij roepen tot God
 • 1d God, wij roepen uit de diepte
 • 1e Kyrie eleison
 • 1f Kyrie eleison
 • 1g Om de mensen en de dieren
 • 1h Vredevorst kom tot ons

Eer aan God

 • 2 Glorie de Eeuwige

Vers voor het evangelie

 • 3a Alleluia - Bereid de weg des Heren (Advent)
 • 3b Alleluia - Ik verkondig u een blijde boodschap (Kersttijd)
 • 3c Barmhartig de Heer (Veertigdagentijd)
 • 3d Lof en eer zij U (Veertigdagentijd)
 • 3e Alleluia - Christus, ons Paaslam (Paastijd)
 • 3f Alleluia - Verheugt u allen (Paastijd)
 • 3g Alleluia - Kom heilige Heest (Pinksteren)
 • 4a Alleluia - Ik ben het levende brood
 • 4b Alleluia - Ik ben de verrijzenis
 • 4c Alleluia - Ik ben de ware wijnstok
 • 4d Alleluia - Ik ben de weg
 • 4e Alleluia - Ik ben de goede herder
 • 4f Alleluia - Het woord is nabij
 • 4g Alleluia - Uw woord is een lamp
 • 4h Alleluia - Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
 • 4i Alleluia - Geprezen de Heer
 • 4j Alleluia - Maak ons hart ontvankelijk, Heer
 • 4k Alleluia - Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften

Alleluia-refrein

 • 5a Alleluia-refrein
 • 5b Alleluia-refrein
 • 5c Alleluia-refrein
 • 5d Alleluia-refrein
 • 5e Alleluia-refrein
 • 5f Alleluia-refrein
 • 5g Alleluia-refrein
 • 5h Alleluia-refrein

Inleiding op het evangelie

 • 6 Inleiding op het evangelie

Acclamatie na het evangelie

 • 7a Gij hebt woorden van eeuwig leven
 • 7b Lof aan U
 • 7c Dat uw woorden in ons branden
 • 7d Uw woord is een lamp
 • 8a U komt de lof toe
 • 8b U komt de lof toe
 • 8c U komt de lof toe
 • 8d U komt de lof toe

Geloofsbelijdenis

 • 9a Ik geloof in één God
 • 9b Ik geloof in één God
 • 9c Ik geloof in God
 • 9d Ik geloof
 • 9e Ik geloof

Bij de voorbede

 • 10a God, onze Heer
 • 10b Laat ons bidden in de stilte van ons hart
 • 10c Heer, onze Heer
 • 10d Heer, ontferm U
 • 10e Wij bidden U
 • 10f Wij bidden U
 • 10g Luister Heer, verhoor ons bidden
 • 10h Heer, wees ons genadig
 • 10i God, onze Vader
 • 10j Naar U verhef ik mijn handen
 • 11a Kom, o Heer (Advent)
 • 11b God van liefde (Kersttijd)
 • 11c Luister, Heer, wees ons genadig (Veertigdagentijd)
 • 11d God van leven en licht (Paastijd)
 • 11e Zend uw Geest (Pinksteren)
 • 11f Kome over ons uw Geest (Pinksteren)

Bij het begin van de prefatie

 • 12 Bij het begin van de prefatie

Bij het Heilig

 • 13a Heilig, o God
 • 13b Heilig de God van alle leven
 • 13c Heilig, heilig

Na de consecratie

 • 14a Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
 • 14b Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
 • 14c Als wij dan eten van dit brood
 • 14d Als wij dan eten van dit brood
 • 14e Als wij dan eten van dit brood
 • 14f Redder van de wereld

Doxologie

 • 15a Doxologie
 • 15b Doxologie
 • 15c Dan zal er vreugde zijn

Onze Vader

 • 16 Onze Vader I
 • 17 Onze Vader II
 • 18 Onze Vader III (m. P. François)
 • 19 Onze Vader IV (m. P. Schollaert)
 • 20 Onze Vader V (m. V. Nees)

Vredeswens en zegen

 • 21 Vredewens
 • 22 Bij de zegen
 • 23 Zegen

Wegzending

 • 24a Bij de wegzending
 • 24b Bij de wegzending (Paasweek en Pinksteren)

II. Gezangen voor niet-eucharistische diensten

Openingsvers

Zegenlied en slotvers

III. Acclamaties

IV. Keerverzen bij de antwoordpsalmen

P 1 t/m P 238

V. Nederlandse Kyriales

 • 31 Ned. Kyriale (m. I. de Sutter)
 • 32 Ned. Kyriale (m. I. de Sutter)
 • 34 Ned. Kyriale (m. E.B. Van Eeckhout)
 • 35 Ned. Kyriale (m. P. François)
 • 36 Ned. Kyriale (m. B. Huijbers)
 • 37 Ned. Kyriale (m. J. Lerinckx)
 • 38 Ned. Kyriale (m. G. Philippeth + J. van Gele)
 • 39 Ned. Kyriale (m. P. Schollaert)
 • 40 Ned. Kyriale (m. J. Schrooten)
 • 41 Ned. Kyriale (m. P. Schollaert
 • 42 Ned. Kyriale (t. H. Oosterhuis + m. M. Van den Broeck)
 • 43 Ned. Kyriale (m. H. Vervenne)
 • 44 Ned. Kyriale (m. M. Weermaes)
 • 45 Ned. Kyriale (m. F. Van der Putt)

VI. Gregoriaanse gezangen

 • 50 Asperges me
 • 51 Vidi aquam
 • 52 Greg. Kyriale XVII voor de advent en de veertigdagentijd
 • 53 Greg. Kyriale I voor de paastijd
 • 54 Greg. Kyriale VIII voor de feestdagen
 • 55 Greg. Kyriale IX voor de Mariafeesten
 • 56 Greg. Kyriale XI voor de zondagen door het jaar
 • 57 Greg. Kyriale XVIII voor de weekdagen
 • 58 Credo I
 • 59 Credo III
 • 60 Greg. Kyriale (uitvaartliturgie)
 • 61 Ave maria stella
 • 62 Ave Maria
 • 63 Alma Redemptoris Mater
 • 64 Ave Regina caelorum
 • 65 Regina caeli
 • 66 Salve Regina
 • 67 Sub tuum praesidium
 • 68 Rorate caeli
 • 71 Lumen ad revelationem
 • 72 Attende Domine
 • 73 Hosanna
 • 74 Pueri Hebraeorum portantes
 • 75 Pueri Hebraeorum vestimenta
 • 80 Ecce lignum
 • 83 Victimae paschali laudes
 • 84 Veni, Sancte Spiritus
 • 85 Veni, creator Spiritus
 • 86 Tantum ergo
 • 87 Te Deum
 • 88 Pater noster

VII. Nederlandse gezangen

Advent

Kersttijd

Veertigdagentijd

Paastijd

Tijd door het jaar

Doopsel

Huwelijk

Tijd door het jaar

Morgen en avond

Uitvaart en eindtijd