Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Zolang wij ademhalen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 657 Tussentijds 175 Weerklank 292 Zingt Jubilate 753 Zangen van Zoeken en Zien 322
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Zolang wij ademhalen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Atze Bosch (Fr)
Jürgen Henkys (Du)
Martin E. Leckebusch (En)
Hannie Oele (Zeeuws)
Bijbelplaats Handelingen 16:25
Kolossenzen 3:16-17
Jozua 7
Handelingen 20
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Melodie Llangloffan
Herkomst Wales, 1865
Solmisatie 3-6-6-7-7-1-7-6
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Voleinding
Liturgie Gloria
Thema Uitvaart
Zomertijd
Trefwoord Zondag Cantate
Liedbundels
Liedboek 2013 657
Tussentijds 175
Weerklank 292
Zingt Jubilate 753
Zangen van Zoeken en Zien 322
Jij, mijn adem 2
Lieteboek 2013 657 (Fr)
Het lied op andere lippen I-2
Lied van de week 861021
Muziekbladen bij Continuo 245
Tegen het donker 27
Tuskentiden 175 (Fr)
Zingend Geloven 3-30
Liedbundel met Bijbellezingen 397
Op vleugels 114
Op vleugels 114a (Fr); 114b (Du); 114c (En); 114d (Zeeuws)

Zolang wij ademhalen is een lied van Sytze de Vries op een melodie Llangloffan (melodie) uit Wales, 1865.

Opname beluisteren

 • Praeludium en Samenzang na de preek in een biddagdienst in de Martinikerk te Groningen
organist: Sietze de Vries
 • Nederland zingt:
 • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in alt (www.liedboekzettingen.nl) [1]
 • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor (www.liedboekzettingen.nl) [2]

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven. De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Zolang wij ademhalen
 • 2. Al is mijn stem gebroken
 • 3. Het donker kan verbleken
 • 4. Ons lied wordt steeds gedragen

Ontstaan

Dit lied is geschreven in 1984 ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Hervormde Cantorij van Purmerend. Alle redenen, waarom de kerk het zingen nooit zal kunnen laten, zijn erin verwerkt.

Inhoud

Zingen is een zaak van harmonie en gemeenschap. Het is ook een geschonken toonhoogte: het lied wordt ons in de mond gelegd. Als in onze cultuur steeds minder wordt gezongen, en het feest, de school en de kroeg niet of nauwelijks nog de geboorteplaatsen van het lied zijn, is de taak van de kerk nog groter geworden om dit erfgoed vast te houden. Want als een mens zich zijn vreugde niet meer uit kan zingen, zich Gods liefde niet meer te binnen kan zingen, heeft hij één van zijn grootste uitingsvormen verloren. Wim ter Horst zei ooit 'Een vorm van troost is - het meest hartverwarmende én hartverscheurende spel dat mogelijk is - samen zingen. Door te zingen over lief en leed, vreugde en verdriet, geborgenheid en verlatenheid, kan men het leedgevecht voeren op het niveau waar het hoort. Het hymnische is wijd genoeg om troostbieder en troostzoeker de hele werkelijkheid van het leed te doen omvatten.' Hiermee is de bedoeling van dit lied goed verwoord. Strofe 2 en 4 maken het lied van de gemeente tot een dragende kracht van niet minder kaliber dan de voorbede. Strofe 3 refereert aan Jozua 7, waar een bres in de muren gezongen werd, en ook aan Handelingen 20, waar Paulus en Silas zich een uitweg uit het donker zongen en deuren zich openden. (Bron: documentatiemateriaal bij 'Lied van de week', oktober 1986.)

Muziek

Zie het artikel Zie Llangloffan (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

 • In Taal die zingt (zie literatuuropgave) licht Sytze de Vries de keuze van deze melodie op zijn nieuwe tekst toe (p. 102-103)

Liturgisch gebruik

De functie van het lied is velerlei: allereerst geschikt voor Zondag Cantate. Tevens geschikt als strofische vorm van een Gloria-lied. Maar ook als 'algemeen loflied' te allen tijde te gebruiken. Het advies van de dichter is wél, om het altijd met, voor en door de gemeente te laten zingen.

Hymnologische informatie

 • De oorspronkelijke melodie van 'Llangloffan' is het in het Liedboek voor de Kerken (nr. 448) bekend geworden als Soms groet een licht van vreugde / de christen als hij zingt'. De tekst van dit lied gaat door op de verschillende aspecten, die in het verschijnsel 'zingen' meeklinken. De eerste regels van lied 448 blijven als het ware op de achtergrond doorklinken in deze nieuwe tekst.
 • Cor Waringa en Atze Bosch maakten de Friese vertaling: Fan Jo ha wy ûntfongen
 • Jürgen Henkys maakte een Duitse vertaling: Solang wir Atem holen
 • Er is een Engelse vertaling van Martin E. Leckebusch verschenen onder de titel As long as we are breathing.
 • Hannie Oele schreef een verzeêuwsieng in 't Zuud-Bevelans dialect, onder de titel Van Joe krieg' oans den aesem.

Literatuur

Toelichtingen:

 • Liedboekcompendium: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/657-zolang-wij-ademhalen-6_1_9
 • Sytze de Vries/Cor Brandenburg: Lied van de week 861021
 • Continuo: Zingen en spelen, blz.230 (E.van Wijngaarden-Raben/Rita te Riet)
 • Bespreking van dit lied door Erick Versloot in ‘Het lied op andere lippen : een leven in liederen’, p. 18-24. Zoetermeer : Boekencentrum, 2015, ISBN 9789023970217.
 • Elsabé Kloppers (Zuid-Afrika): De helende werking van de kerkliederen van Sytze de Vries, in: Taal die zingt : teksten en liederen jubileumsymposium Sytze de Vries 75, 2022, p. 19-42.