Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Lied bewerken: Doen jullie recht, machtige leiders?

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen toestemming om deze pagina te bewerken, want:

De gevraagde handeling is voorbehouden aan gebruikers in de groep gebruikers.


[bewerken]

Titel

Beginregel:
Titel: Titel, indien anders dan de beginregel, bijv. 'Lied aan het licht' (Licht dat ons aanstoot in de morgen).
Deel van: Liedcollectie, mis of ordinarium waar het lied deel van uitmaakt, bijv. 'Markusmis'. Voorbeelden liedcollecties
Genre: Invullen indien specifiek genre, bijv.:
 • Luisterlied
 • Koorlied
 • Bijbels vertellied
Vorm:
 • Strofelied
 • Lied met refrein
 • Beurtzang
 • Reciteerzang
 • Acclamatie
 • Liturgisch gezang
 • Kernvers
 • Canon
 • Chant
 • Vrije vorm
 • Antifoon
Doelgroep: Invullen indien specifiek, bijv.:
 • Kinderen
 • Jongeren
 • Laaggeletterden
 • Buitenkerkelijken

Herkomst

Oorspronkelijke titel: Als het een vertaald lied is
Taal: Oorspronkelijke taal
Land: Land van herkomst
Periode: Periode van ontstaan, bijv.: '20e eeuw'
Jaartal: Jaartal van ontstaan, vul ook altijd het veld 'Periode' in en vink 'Omstreeks' aan wanneer het exacte jaartal niet bekend is.
Gemeenschap:
 • Gemeenschap van Taizé
 • Iona

Psalm

Nummer van de Psalm: Nummer van de Psalm waarvan dit en berijming of lied is.
Psalmberijming:
 • Psalmberijming van 1968
 • Psalmberijming van 1773
 • Psalmen voor Nu
 • 150 psalmen vrij
 • Vijftig psalmen
 • De Nieuwe Psalmberijming
 • Voor de liefste een lofzang
 • Heel mijn ziel
 • Psalmberijming van Petrus Datheen
Dichter: Naam van de dichter(s), elk in een apart veld met indien nodig de variant (a, b, etc.).
Vertaler: Naam van de vertaler(s), elk in een apart veld met indien nodig de variant (a, b, etc.).
Herkomst tekst: Brontekst, bijvoorbeeld:
 • Bijbelvertaling (indien letterlijke tekst)
 • Vindplaats
Canticum: Bijvoorbeeld 'Schelfzeelied', 'Lofzang van Simeon'.
Metrisch: Aantal lettergrepen per regel, regels gescheiden door een liggend streepje (-), couplet en refrein gescheiden door een schuine streep (/), bijvoorbeeld: '7-7-7-7/8-7-8-7'.

In de onderstaande velden kunnen max. 25 Bijbelplaatsen worden ingevoerd. Gebruik voor elke aaneengesloten reeks verzen binnen een hoofdstuk een nieuwe rij.

Van links naar rechts kan worden ingevuld:

 • Bijbelboek (korte naam)
 • Hoofdstuk
 • (Begin)vers
 • Eindvers
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
: -
Componist: Naam van de componist(en), elk in een apart veld met indien nodig de variant (a, b, etc.).
Melodie: Naam van de melodie, bijv. 'Eventide', 'Lobe den Herren' met indien nodig de variant (a, b)
Herkomst: Bijvoorbeeld: 'Genève 1542', 'Valerius' Gedenckclanck 1626'
Solmisatie: Typ dan de cijfers van het solmisatieschema van de eerste regel, of het begin daarvan, gescheiden door verbindingsstreepjes "-". De "1" is de "do"; de "2" de "re", enz. Geef indien nodig de variant (a, b, etc.) op. Meer uitleg solmisatie

Gebruik het bovenstaande veld om momenten in het kerkelijk jaar te benoemen (gescheiden met een puntkomma). U kunt kiezen uit onderstaande termen. Mist u een moment, vul dat dan in bij het veld Trefwoord op het tabblad Thema.

 • Adventstijd
  • Levavi (zondag 1)
  • Populus Sion (zondag 2)
  • Gaudete (zondag 3)
  • Rorate (zondag 4)
 • Kersttijd
  • Kerstnacht
  • Kerstmorgen
  • Jaarwisseling
 • Epifaniëntijd
  • Epifanie
  • Doop van de Heer
 • Veertigdagentijd
  • Aswoensdag
  • Invocabit (zondag 1)
  • Reminiscere (zondag 2)
  • Oculi (zondag 3)
  • Laetare (zondag 4)
  • Judica (zondag 5)
  • Palmzondag (zondag 6)
  • Stille Week
   • Drie dagen van Pasen
    • Witte Donderdag
    • Goede Vrijdag
    • Stille Zaterdag
 • Paastijd
  • Paasnacht
  • Paasmorgen
  • Beloken Pasen
  • Misericordia Domini
  • Jubilate
  • Cantate
  • Rogate
  • Exaudi
  • Hemelvaart
  • Pinksteren
 • Trinitatis
 • Biddag voor Gewas en Arbeid
 • Dankdag voor Gewas en Arbeid
 • Hervormingsdag
 • Allerheiligen
 • Allerzielen
 • Voleinding

Gebruik het bovenstaande veld om onderdelen van de liturgie te benoemen (gescheiden met een puntkomma). U kunt kiezen uit onderstaande termen. Mist u een onderdeel, vul dat dan in bij het veld Trefwoord op het tabblad Thema.

 • Ordinarium
 • Aanvang
 • Drempelgebed
 • Lichtritus
 • Kyrie
 • Gloria
 • Tien geboden
 • Rond de Schriften
 • Gebedsgroet
 • Halleluja
 • Schriftacclamatie
 • Credo
 • Inzameling van de gaven
 • Gebedsacclamatie
 • Onze Vader
 • Maaltijd van de Heer
  • Tafelgebed
  • Vredewens
  • Prefatie
  • Sanctus en Benedictus
  • Acclamatie tafelgebed
  • Agnus Dei
  • Postcommunio
 • Te Deum
 • Afsluiting
 • Zending en zegen
 • Amen

Gebruik het bovenstaande veld om termen m.b.t. de getijden van de dag op te geven. U kunt kiezen uit onderstaande termen.

 • Getijdengebed
 • Ochtend
 • Middag
 • Avond
 • Maaltijd

Gebruik de onderstaande velden om Bijbelse personen of geloofsgetuigen in te voeren. U kunt meerdere personen invoeren, gescheiden door een puntkomma.

Bijbels persoon:
Geloofsgetuige:

Gebruik het bovenstaande veld om thema's voor dit lied te benoemen (gescheiden met een puntkomma). U kunt kiezen uit onderstaande termen. Mist u een thema, vul dat dan in bij het veld Trefwoord.

Aanbidding, Aanvechting, Adem, Bevestiging ambtsdragers, Belijdenis, Doop, Eenzaamheid, Geloof, Herfsttijd, Hoop, Huiszegen, Kerk en gemeente, Leven, Levenseinde, Levensweg, Licht en duisternis, Liefde, Loven en danken, Naam, Navolging, Oogst, Pelgrimage, Roeping, Rouw, Schepping, Stilte, Troost, Trouw en huwelijk, Twijfel, Uitvaart, Uitvaart kind, Vrede en gerechtigheid, Vertrouwen, Verwachting, Verzoening, Ziekte, Zoeken, Zomertijd, Catechismus

Trefwoord

Gebruik het onderstaande veld om trefwoorden op te geven die niet voorkomen in de bovenstaande lijst met thema's of op de tabbladen Kerkelijk jaar, Liturgie of Getijden v/d dag. Gebruik bij meerdere trefwoorden de punt-komma (;) als scheidingsteken.

Tekst:
Muziek:
Vertaling:
Rechthebbende:
Oorspr. uitgever:
Beheerder:
Opgenomen in licentie:

Gebruik de bovenstaande velden om de rechthebbenden van het lied op te geven.

In het onderstaande veld kunt u de inhoud van het artikel bewerken. Gebruik het volgende format. Onderdelen die niet ingevuld kunnen worden kunt u weglaten.

Begin het artikel met een korte tekst (maximaal enkele zinnen) waarin u de kerngegevens (dichter, componist, herkomst) samenvat. Maak in de eerste zin de beginregel van het lied vet. Kijk voor meer aanwijzingen in de Schrijfwijzer.


Annuleren