Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Kerkliedwiki:Auteursrechten

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op kerkliederen berust auteursrecht. Daarom worden liedteksten en bladmuziek in deze Kerkliedwiki niet opgenomen, tenzij:

  • de tekst of muziek vrij is van auteursrecht (70 jaar na het overlijden van de auteur).
  • de auteur zelf het materiaal plaatst of expliciet toestemming heeft gegeven.
  • het materiaal elders ook beschikbaar is in public domain of is gepubliceerd onder de bepalingen van Creative Commons.
  • het citaten betreft. In sommige gevallen zijn citaten uit de tekst of melodie weergegeven, omdat die onmisbaar zijn voor het kunnen geven van een goede uitleg.

Voor het lezen en gebruiken van de complete en correcte tekst en melodie wordt u altijd verwezen naar de genoemde liedbundels. Kerkliedwiki, de Stichting Kerkmuziek Netwerk en vrijwilligers die bijdragen aan de Kerkliedwiki kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze website.

Woordwolk

Een woordwolk is een grafische weergave van de belangrijkste woorden uit een tekst, zonder dat het auteursrecht wordt geschonden. (Het auteursrecht berust immers niet op de losse woorden, slechts op de keuze van de volgorde waarin de woorden tot een gedicht of lied zijn geordend.) Woorden die vaker in een tekst voorkomen worden groter afgebeeld. Bij diverse liederen staat een dergelijke woordwolk opgenomen. De woorden geven een indicatie van de taal die in het lied wordt gebruikt. Voor de echte tekst raadpleegt u de betreffende liedbundel.

Filmpjes

Voor het bieden van instructieve luistervoorbeelden maken we gebruik van filmpjes die op Youtube te vinden zijn. De filmpjes zelf staan niet op de Kerkliedwiki, maar worden opgeroepen een verwijzing naar de bron op Youtube (embedded). Indien u meent dat auteursrechten geschonden worden in een filmpje, dient u zich te melden bij de bron waar het filmpje staat, in de meeste gevallen Youtube.

Audiofragmenten

We streven ernaar om bij alle liederen luistervoorbeelden op te nemen, omdat dit een noodzakelijk hulpmiddel is voor veel gebruikers die niet zelf het lied kunnen bestuderen via noten lezen in de bladmuziek. Het is mogelijk om audiobestanden (embedded) te plaatsen. opgenomen om luistervoorbeelden te bieden. Wanneer het materiaal betreft waarop de rechten niet vrij beschikbaar zijn beperken we het luistervoorbeeld tot een fragment van maximaal 30 seconden, zoals gangbaar is in de muziekwereld. Bovendien wordt de bron van de opname altijd zo volledig mogelijk vermeld.

We maken graag goede afspraken met de rechthebbenden van opnames, en hopen op toestemming om het hele lied of een instructief fragment te plaatsen. Uiteraard is er dan alle gelegenheid om de informatie over de officiële uitgave (verkrijgbaarheid van de cd en bestelgegevens) daarbij op te nemen.

Afbeeldingen

Voor afbeeldingen maken we zoveel mogelijk gebruik van de beeldbank van Wikipedia. Afbeeldingen worden altijd opgenomen met bronvermelding.

Bladmuziek

Bij liederen kan bladmuziek zijn opgenomen van het lied of van een zetting of bewerking. Dat kan op de volgende manieren:

  • via een link naar een vindplaats van een pdf-bestand elders op internet.
  • als pfd-bestand op Kerkliedwiki.
  • via een link naar een webwinkel waar de bladmuziek verkrijgbaar is (betaald).

Rechthebbenden

Voor veel gebruikers van kerkliederen is het wenselijk of soms noodzakelijk om de liederen ook zelf te kunnen publiceren in kerkbladen, op websites, voor het presenteren via de beamer, of voor een radio of tv-uitzending van de kerkdienst. Daarvoor dient schriftelijk toestemming te worden verkregen van de rechthebbende. Per lied nemen we daarom ook de rechthebbende(n) op, met een verwijzing naar een pagina met de contactgegevens. NB. Dit werk is nog maar net gestart en het verzamelen van de informatie zal nog de nodige tijd in beslag nemen.

Slotbepalingen

  • Het redactieteam van Kerkliedwiki gaat zeer zorgvuldig om met alle aspecten van het auteursrecht. Indien u ondanks deze zorgvuldigheid van mening bent dat uw rechten op deze website worden geschonden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen (info@kerkmuzieknetwerk.nl).
  • In sommige gevallen kunnen we niet exact de gegevens vinden van de oorspronkelijke rechthebbenden, maar menen we uit de context te mogen afleiden dat een lied tot het publieke domein behoort (vrijgevallen auteursrechten). Bent u van mening dat er ten onrechte materiaal is geplaatst waarvan de rechten nog niet zijn vrijgevallen, laat het ons weten. We zullen dan het werk direct (zo snel als mogelijk) verwijderen. Als er per ongeluk inbreuk op het auteursrecht is gepleegd was dat nooit onze bedoeling.
  • Deze website is niet commercieel, en genereert geen inkomsten. Het enige doel is het ontsluiten van informatie over kerkliederen als een bron voor voorgangers, kerkmusici, gelovigen en geïnteresseerden in kerkliederen.