Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hemelhoog/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hemelhoog
Hemelhoog.png

Inhoud Hemelhoog biedt de inhoudsopgave van de liedbundel Hemelhoog. Hieronder telkens de titel van het lied en de vindplaats waar het lied eerder is gepubliceerd. (Er is ook een afzonderlijke lijst met de kinderliederen in Hemelhoog.)

Psalmen

Lied Titel Herkomst
1 Gelukkig zal je zijn
2 Welzalig de man, die niet wandelt Opwekking 244
3 Mijn HEER, kom toch terug Psalmen voor Nu 6 (Voor niemand bang)
4 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde / Psalm 8 (Zimmer)
5 Genoeg
6 Hoe lang, o Heer? Opwekking 778
7 Wie zo leeft Psalmen voor Nu 15 (Totdat het veilig is)
8 Ik val niet uit uw hand Psalmen voor Nu 16 (Liefde, brood en slaap)
9 De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets Opwekking 121
10 De Heer is mijn herder en geen ding Opwekking 215
11 Mijn Herder Sela (Ik zal er zijn)
12 I am sure I shall see Taizé
13 U bent mijn anker Opwekking 621
14 Wait for the Lord Taizé
15 Grote God die mij bevrijdt
16 Als een hert dat verlangt naar water Opwekking 281
17 Schuilplaats (Visser)
18 Hoe sterk U bent Psalmen voor Nu 57 (Totdat het veilig is)
19 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God Evangelische Liedbundel 12
20 Uw trouw en liefde Evangelische Liedbundel 14
21 God zegent ons Psalmen voor Nu 67 (Voor niemand bang)
22 Altijd bij U Sela (Ik zal er zijn)
23 Wat hou ik van uw huis Psalmen voor Nu 84 (Totdat het veilig is)
24 Alles komt goed Psalmen voor Nu 90 (Totdat het veilig is)
25 Mijn toevlucht
26 Zing een nieuw lied(PvN) Psalmen voor Nu 96 (Heilig boven alles)
27 Ik wil juichen voor U Opwekking 589
28 Kom en prijs de Heer
29 Loof de Here, mijn ziel Evangelische Liedbundel 25
30 Bless the Lord, my soul Taizé
31 Cantarei ao Senhor Taizé
32 Daar waar de zon opkomt Opwekking voor kids 155
33 Looft de Here, alle gij volken Evangelische Liedbundel 30
34 Laudate omnes gentes / Verblijdt u alle volken Taizé
35 Met ons Psalmen voor Nu 117 (Geen woord te veel)
36 Confitemini Domino Taizé18
37 Uw woord
38 Mijn hulp is van U, Heer Opwekking 640
39 Ik hef mijn ogen Opwekking 451
40 Waar komt mijn hulp vandaan? Psalmen voor Nu 121 (Totdat het veilig is)
41 Jeruzalem Jeruzalem Psalmen voor Nu 122 (Voor niemand bang)
42 Vrede voor Gods volk Psalmen voor Nu 125 (Geen woord te veel)
43 God onze Heer zal ons uit de woestijn Hoop van alle Volken 85
44 Uit de diepten Psalmen voor Nu 130 (Totdat het veilig is)
45 Hiney matov oema nayim Evangelische Liedbundel 34
46 Zo mooi Psalmen voor Nu 133 (Gefeliciteerd)
47 Familie Opwekking 767
48 God kijkt naar ons om Psalmen voor Nu 136 (Totdat het veilig is)
49 Heer, U bent altijd bij mij Opwekking 518
50 Heer, U kent mij als geen ander
51 Adem om van U te zingen Psalmen voor Nu 145
52 Psalm 146 (Kromhout)
53 Halleluja, looft God in zijn heiligdom Evangelische Liedbundel 39

Bijbelliederen

Lied Titel Herkomst
54 Na de zondvloed
55 Ken je dit verhaal?
56 God, de stem die sprak Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 22
57 De dromen Alles wordt nieuw I, 6
58 Klein klein kindje Alles wordt nieuw II, 5
59 Hoe kwam Mozes
60 Gods volk ging op weg Hoop van alle Volken 87
61 De Here zegent jou
62 De muren van Jericho Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
63 Simson
64 Ruth (lied)
65 Hanna had geen kindje
66 David met zijn slinger Opwekking 103
67 David is gevlucht Kinderbijbelliedjesleesboek 2
68 Naäman Kinderbijbelliedjesleesboek 3
69 Herstel ons land Opwekking 552
70 Zoals Nehemia Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
71 Banqueting table Opwekking 19
72 Bevrijd uit slavernij
73 De woestijn zal bloeien als een roos Opwekking 388
74 Kom, laten wij aanbidden Opwekking 540
75 Die eeuwig trouw is schonk mij tong en taal Voorzichtig licht 40
76 Man van smarten (Sela) (Via Dolorosa)
77 Zoals klei in de hand van de pottenbakker Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
78 Hoopvolle toekomst
79 Sadrach, Mesach en Abednego Kinderbijbelliedjesleesboek 6
80 Daniël (lied) Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
81 Didn’t my Lord deliver Daniel
82 Zeeën van recht
83 Jona (lied) Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
84 Waarom, waarom
85 Zacharias en Elizabet Kinderbijbelliedjesleesboek 7
86 Wees niet bezorgd Evangelische Liedbundel 59
87 Hoor de leeuwerik boven het graan Hoop van alle Volken 62
88 Zoek eerst het koninkrijk van God Opwekking 40
89 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
90 Kom tot Mij Opwekking 412
91 Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
92 In een scheepje Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
93 Weinig is veel
94 Tot zeven maal zeventig maal Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
95 Jij krijgt evenveel Kinderbijbelliedjesleesboek 11
96 Met lampen voor het feest gereed Evangelische Liedbundel 63
97 Door de ogen van de ander
98 Vier mannen en een zieke vriend Alles wordt nieuw IV, 16
99 Kleine dochter van Jaïrus Alles wordt nieuw II, 18
100 De Samaritaan Kinderbijbelliedjesleesboek 9
101 Als je bidt zal Hij je geven Evangelische Liedbundel 420
102 Er is geen plaats Alles wordt nieuw I, 24
103 Meester, tot wie zouden wij gaan? Evangelische Liedbundel 72
104 Alzo lief had God de wereld
105 Waar zal ik heen gaan
106 U bent de wijnstok Evangelische Liedbundel 77
107 Tabitha Kinderbijbelliedjesleesboek 14
108 Ook al zitten wij gevangen Zingende gezegend 80
109 Jezus ging Gods weg
110 Dit is mijn hand en dat mijn voet Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
111 Wees standvastig, onwankelbaar
112 Heer Jezus, Uw genade Evangelische Liedbundel 83
113 Vrijheid (Jezus heeft ons bij God gebracht)
114 Ik wens je Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
115 Liefde, blijdschap, vrede
116 Alles draait om Hem
117 Door het geloof
118 De wedloop Opwekking 564
119 Ik zie de Heer Opwekking 591
120 De zaligheid is van God Opwekking 381
121 Nu gaan de bloemen nog dood Alles wordt nieuw I, 30

Rondom Kerst

Lied Titel Herkomst
122 Al wie dolend in het donker 24 Kerkliederen 24
123 De minsten van de mensen Sela (In het licht)
124 Donker de nacht Evangelische Liedbundel 100
125 Als je veel van iemand houdt Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
126 Een Koning is geboren Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
127 Een rijsje is ontsproten Hoop van alle Volken 84
128 Eer zij God in onze dagen LvdK 134
129 Er is een Kindeke geboren op aard Op Toonhoogte 341
130 Geen windvlaag van buiten Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 23
131 Eer aan God, de hoogste Heer!
132 Goed nieuws Opwekking voor kids 123
133 Zing nu voor de Hoogste
134 Gloria, gloria (Ere zij God) Taizé
135 God met ons (Kendrick)
136 Heel gewoon Op Toonhoogte 343
137 Het ezeltje
138 Hoor, de eng'len zingen d'eer LvdK 135
139 Ik kniel aan uwe kribbe neer LvdK 141
140 In het licht Sela (In het licht)
141 Kom, vier het feest met mij Sela (Gloria)
142 Komt allen tezamen LvdK 138
143 Lied van het Licht
144 Maria was met Jozef
145 O kom, o kom, Immanuël LvdK 125
146 Mary Did You Know?
147 Het is een wonder, een geheim
148 Poor Little Jesus
149 Offer van aanbidding Artiesten en Bands
150 Verwachting (lied)
151 Rise up shepherds
152 Vlucht, Jozef, vlucht
153 Verwachten
154 Volheid van God Sela (In het licht)
155 Volheid van genade Sela (Gloria)
156 Vrolijk kerstfeest
157 Wij trekken in een lange stoet Sela (In het licht)
158 Wij zijn de herders
159 Wijs mij de weg naar Betlehem Sela (Gloria)
160 Zo is het beloofd Sela (Gloria)
161 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan

Paastijd

Lied Titel Herkomst
162 Agnus Dei ( Lam van God, Lam van God ) Sela (Via Dolorosa)
163 Als ik mijn ogen sluit
164 Bleibet hier / Blijf bij mij Taizé
165 Brother, Did You Hear When Jesus Rose?
166 Calvary
167 Christus, onze Heer, verrees Opwekking 352
168 Daar gaat een lam en draagt de schuld LvdK 187
169 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem Leger des heils 490
170 De Heer is waarlijk opgestaan (Modderman) Tussentijds 169
171 Geprezen zij de Heer Opwekking 44
172 Getsémane, die nacht moest eenmaal komen LvdK 180
173 Getsémane (van Nienes) / U weet wat er komen gaat
174 Gezegend Hij, die komt Opwekking 106
175 Getsémane / De Vader die de Zoon een beker reikt Sela (Via Dolorosa)
176 God enkel licht LvdK 449
177 Heer, ik prijs uw grote naam Opwekking 430
178 Happy Day
179 Het is volbracht Opwekking 260
180 Het leven krijgt weer kleur / Van donker naar licht
181 Hij kwam bij ons Opwekking 268
182 Hij leeft (Zuiderveld) Op Toonhoogte 354
183 Hoe kom ik van zonde vrij? Opwekking 413
184 I Must Walk My Lonesome Valley
185 In manus tuas, Pater Taizé
186 In een donker graf gevangen Opwekking 313
187 Ik zie het kruis Opwekking 751
188 Jezus is ons licht en leven LvdK 222
189 Onze Heer is opgestaan!
190 Juich Hosanna!
191 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten LvdK 177
192 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis LvdK 189
193 Morgen zal het Pasen zijn
194 Nu wordt het licht
195 Palmpasen (lied) Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
196 Omdat U zoveel van mij hield Opwekking 470
197 Jesus, remember me Taizé
198 The Angel Roll The Stone Away
199 Toen de Heer was opgestaan Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
200 U zij de glorie opgestane Heer Opwekking 213
201 U zond uw Zoon Opwekking 414
202 Uw genade is mij genoeg Opwekking 614
203 Via Dolorosa Sela (Via Dolorosa)
204 Waardig is het Lam Opwekking 615
205 Waarom Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
206 Wees gegroet, gij eersteling der dagen LvdK 221
207 Weet je dat de lente komt Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
208 Zie het kruis Opwekking 657
209 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Opwekking 706
210 Zo lief had God de Vader ons Opwekking 509

Rondom Hemelvaart

Lied Titel Herkomst
211 De dag van onze Vorst brak aan LvdK 229
212 De hemel juicht Opwekking 359
213 Heer, U draagt de hoogste kroon Opwekking 417
214 In bidden en in smeken LvdK 235
215 Koning Jezus, wij verhogen U Opwekking 401
216 Kroon Hem met gouden kroon Evangelische Liedbundel 140
217 Majesteit, groot is zijn majesteit Opwekking 181
218 Verheven Heer
219 Een grote Hogepriester Zingende gezegend 95
220 Wij knielen voor uw zetel neer LvdK 231
221 De wind steekt op Sela (Ik zal er zijn)
222 Door de kracht Opwekking voor kids 31
223 Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid Zingende gezegend 75
224 Een machtige rivier
225 Geest van God, blaas op mij Opwekking 565
226 God is getrouw, zijn plannen falen niet LvdK 304
227 Geloof, hoop en liefde Opwekking 472
228 Heer, ik hoor van rijke zegen Evangelische Liedbundel 147
229 Heilige Geest van God Opwekking 343
230 Kom, o heilige Geest Sela (U)
231 Ik moet weggaan Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 3
232 Laat het huis gevuld zijn Opwekking 623
233 Laat me in U blijven, groeien, bloeien LvdK 78
234 Laat uw vrede heersen Opwekking 501
235 Ruach Opwekking 129
236 Steek een vuur aan
237 Vlammetjes
238 Veni Creator Spiritus (van Setten) Opwekking 319
239 Veni Creator Spiritus Taizé
240 Wees niet bedroefd
241 Welkom, heil'ge Geest van God Opwekking 391
242 Zend het vuur vandaag Leger des Heils 506
243 Zij zit als een vogel Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 29

Schepping

Lied Titel Herkomst
244 De aard' is van God en al wat daarin is Opwekking 300
245 De hemel vertelt Opwekking 709
246 De schepping prijst haar Makers pracht! Artiesten en bands
247 God die alles maakte Evangelische Liedbundel 433
248 Kom en laat ons prijzen Opwekking 604
249 God is a god Spirituals 0
250 Komt, laat ons vrolijk zingen Evangelische Liedbundel 161
251 Lof, aanbidding Opwekking 671
252 Maker van alles
253 O eeuw'ge Vader, sterk in macht LvdK 467
254 U zag dat het goed was
255 U bent Heer van de schepping Opwekking 329
256 Zeg, wie heeft geschapen?
257 Zie de zon Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
258 Zie ik sterren aan de hemel staan

Israël

Lied Titel Herkomst
259 Adonai Opwekking 669
260 Als God zijn stem doet horen Evangelische Liedbundel 192
261 Baruch Haba
262 Gebed voor Israël
263 Hoor, o Israël Opwekking 368
264 Eer en glorie Opwekking 750
265 El Shaddai
266 Hoor Israël
267 Jeruzalem, zo zegt de Heer Zingende gezegend 38
268 Sta op! O Israël Evangelische Liedbundel 200
269 Jubel, jubel, dochter Sions Evangelische Liedbundel 197
270 Nu laat U mij in vrede gaan Sela (In het licht)
271 Vrede voor Jeruzalem Opwekking 744
272 Sjaloom chaverim
273 Sta op, o kind'ren van Israël Opwekking 262

Verootmoediging

Lied Titel Herkomst
274 Create in me a clean heart Opwekking 389
275 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed Opwekking 125
276 Heer, ontferm U over ons Opwekking 328
277 Heer, vergeef ons
278 Het woord van God Sela (Ik zal er zijn)
279 Humble Thyself
280 I'm troubled in mind
281 Lead me to the rock
282 Maak ons hart onrustig, God
283 O Heer, de nacht komt over ons Opwekking 382
284 Sorry zeggen
285 Stilte over alle landen
286 Vader, vol van vrees en schaamte Opwekking 350
287 Wees genadig (Merkel) Opwekking 624
288 Zie mij staan, Heer, bij de klaagmuur

Genade en bekering

Lied Titel Herkomst
289 Als Hij maar van mij is LvdK 455
290 Blij, blij
291 Al wat ik ben Opwekking 697
292 'k Ben een schip in de storm
293 Ancient Words
294 De rivier Opwekking 642
295 Doorgrond mijn hart Opwekking 222
296 Down by the Riverside
297 Genade zo groot Opwekking 688
298 Genade, zo oneindig groot Opwekking 428
299 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven Opwekking voor kids 27
300 Hungry
301 Hier ben ik, Heer Sela (In het licht)
302 Ho! Stop! Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
303 I Do Belong to that Band
304 Ik wil zingen van mijn Heiland Opwekking 226
305 Ik volg de Heer Opwekking voor kids 22
306 Kom met uw genade, Heer Opwekking 353
307 Iedere nacht Taizé
308 Little by Little
309 Meer liefde, meer kracht Opwekking 342
310 O Lamb, Beautiful Lamb
311 O waar wil je heen gaan? Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 21
312 Open mijn ogen Opwekking 187
313 The Happy Side of Life
314 Reddingslied Opwekking 743
315 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Opwekking 559
316 Today Opwekking 645
317 Wat mij dierbaar was Opwekking 460
318 Uw sterke hand Opwekking 598
319 Jezus, vul ons met uw Geest
320 Leer me uw discipel zijn
321 Wees mijn verlangen Opwekking 520
322 Zoals ik ben, geen andere grond Evangelische Liedbundel 211

Belijdende liederen

Lied Titel Herkomst
323 All night, all day
324 Christus, Woord van den beginne
325 Cornerstone
326 Daar ruist langs de wolken Johannes de Heer 33
327 Diep, diep, diep als de zee Opwekking voor kids 68
328 De enige die redt Opwekking 773
328b Saviour of the World Opwekking 773
329 Heaven is a Wonderful Place
330 Eigen roem is uitgesloten Overnodig 451
331 Geen andere naam Opwekking 420
332 Gezegend is de Vader Sela (Koninkrijk)
333 Een vaste burg is onze God Evangelische Liedbundel 244a
334 God keert alles om Sela (In het licht)
335 God van trouw Opwekking 542
336 Groot is uw trouw Opwekking 123
337 Hij alleen
338 'k Stel mijn vertrouwen Opwekking 42
339 Hij heeft de hele wereld in zijn hand Op Toonhoogte 413
340 Hij is de Rots Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
341 Hij was bij God, Hij was er kind aan huis Overige 0
342 His Love is Warmer
343 Ik ben Sela (Gloria)
344 Ik geloof dat God mijn Vader Voorzichtig licht 100
345 Ik heb de vaste grond gevonden LvdK 440
346 Ik wandel in het licht met Jezus Evangelische Liedbundel 184
347 Jezus alleen Opwekking 575
347b In Christ Alone Opwekking 575
348 Jezus is
349 Jezus roept alle kleine kinderen
350 Jezus, hoop van de volken Opwekking 618
351 Eén naam is onze hope
352 Jezus' liefde voor mij Sela (Ik zal er zijn)
353 King Jesus is All Opwekking voor kids 90
354 Mijn Redder
354b Mighty to Save Opwekking 680
355 God heeft mij zijn Zoon gegeven LvdK 445
356 Kom aan boord Op Toonhoogte 453
357 Mildheid en majesteit Opwekking 312
358 Nabij Gods hoog verheven troon Opwekking 546
359 Nooit kan 't geloof teveel verwachten LvdK 291
360 Onder, boven, voor en achter
361 Thy Word
362 U hebt de overwinning behaald Opwekking 289
363 Uw naam is heilig Opwekking 594
364 Verlosser, Vriend, o hoop, o lust LvdK 452
365 Welk een vriend is onze Jezus Evangelische Liedbundel 299
366 Wie op de Heer vertrouwen Opwekking 184
367 Wij blijven geloven Evangelische Liedbundel 279
368 Wonderlijke raad van God Sela (Koninkrijk)
369 You Alone Can Rescue
370 ’k Geloof in God, Hij is mijn Vader melodie LBK 429

Heiliging

Lied Titel Herkomst
371 Bewaar je oog
372 Bouw je huis
373 Grote God, zie ons verlegen Nieuwe Liedboek 745
374 Heer, doorgrond mijn hart Evangelische Liedbundel 311
375 Heer, raak mijn hart aan Opwekking 471
376 Hold On
377 Ik sta aan de deur en ik klop Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
378 Jezus neemt de zondaars aan LvdK 436
379 In my life Opwekking 128
380 Jezus vol liefde Opwekking 126
381 Jezus, alles geef ik U Opwekking 582
382 Lees je bijbel, bid elke dag Evangelische Liedbundel 459
383 Maak mij rein voor U Opwekking 427
384 Meer en meer
385 Nederig van hart Opwekking 561
386 Wil je opstaan en Mij volgen Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 40
387 Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn LvdK 462

De gemeente als gemeenschap

Lied Titel Herkomst
388 Als je geen liefde hebt voor elkaar Alles wordt nieuw III, 19
389 Ben je groot of ben je klein Opwekking voor kids 18
390 Dit is mijn gebod Opwekking 51
391 Breng ons samen Sela (Ik zal er zijn)
392a Eén kerk Sela (U)
392b One Church (Your Hand O God) Sela (U)
393 Gij die gelooft, verheugt u samen LvdK 314
394 Heer, wij zijn bijeengekomen Zingende gezegend 218
395 Ik wil jou van harte dienen Opwekking 378
396 Kijk eens om je heen Alles wordt nieuw II, 28
397 Kijken met uw ogen
398 Kom in de kring Opwekking voor kids 5
399 Samen in de naam van Jezus Opwekking 167
400 Kom naar het feest
401 Toon mijn liefde Opwekking 705
402 U maakt ons één Opwekking 194
403 We Are One in the Spirit
404 Waar God de Heer zijn schreden zet LvdK 305
405 Ubi caritas Taizé
406 Wil jij mijn vriendje zijn Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1

Huwelijk

Lied Titel Herkomst
407 Jezus, U staat bij ons
408 Gaat heen in vrede Zingende gezegend 240
409 Three Part Harmony
410 Zegen ons Heer Opwekking 189

Pastorale liederen

Lied Titel Herkomst
411 Aber du weisst den Weg für mich Taizé
412 Al mijn dagen Evangelisches Gesangbuch 644
413 Dans nos obscurités / Als alles duister is Taizé
414 Als er vergeving is Opwekking 629
415 De Heer is onze spiegel
416 Jésus le Christ / Jezus, U bent Taizé
417 Een parel in Gods hand Evangelische Liedbundel 471
418 God wijst mij een weg Opwekking 429
419 God zal met je zijn Evangelische Liedbundel 434
420 Heer, wijs mij uw weg Sela (Votum)
421 He Who Began a Good Work in You
422 Hoger dan de blauwe luchten Evangelische Liedbundel 439
423 Hij is erbij Opwekking 729
424 Hij kent mijn naam Opwekking 617
425 I Heard the Voice of Jesus Say Evangelische Liedbundel 229
426 Ik ben veilig
427 Ik zag een kuikentje Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
428 Jezus is de goede herder Evangelische Liedbundel 452
429 Kom tot de Vader Opwekking 599
430 Je hoeft niet bang te zijn
431 Nobody knows the trouble I've seen
432 O laat Gods Zoon je thans omhullen Opwekking 308
433 Stil, mijn ziel, wees stil Opwekking 717
434 Vaderhart
435 U weet wat ik denk Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
436 U bent mijn schuilplaats Heer Opwekking 176
437 Uw tederheid genas Opwekking 358
438 Vader, daal nu met uw Geest neer Opwekking 463
439 Vinden
440 Vrede
441 Weest stil en weet Opwekking 154
442 Zo vriendelijk en veilig als het licht Verzameld Liedboek 242

Geestelijke strijd

Lied Titel Herkomst
443 Ach, blijf met uw genade LvdK 423
444 Als God, mijn God, maar voor mij is LvdK 470
445 Ik bouw op U Opwekking 124
446 Door mijn God Opwekking 171
447 Gelukkig is het land LvdK 416
448 Heel mijn hart Sela (Votum)
449 Be Bold, Be Strong
450 In Gods overwinning Opwekking 43
451 Tryin’ to Get Home
452 O kerk, sta op Opwekking 704
453 Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God Overnodig 470
454 Wees bij ons Sela (Ik zal er zijn)
455 Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Opwekking voor kids 7

Sterven en rouw

Lied Titel Herkomst
456 Als het ademen faalt Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 30
457 Friends are friends forever
458 Als ik maar weet Evangelische Liedbundel 178
459 Het was de tijd
460 Ik zal er zijn Sela (Ik zal er zijn)
461 In dit moment van afscheid
462 Give Me Jesus
463 De dood is niet het eind
464 Neem, Heer, mijn beide handen Evangelische Liedbundel 235
465 Nu word je uitgedragen Evangelische Liedbundel 190
466 Vaste Rots van mijn behoud Evangelische Liedbundel 189a
467 Veilig in Jezus' armen Evangelische Liedbundel 191
468 Zalig, die in Christus sterven LvdK 267
469 You May Bury Me in the East

De eredienst

Lied Titel Herkomst
470 Genade en vrede Opwekking 394
471 Door uw genade, Vader Opwekking 369
472 Ga nu heen in vrede Evangelische Liedbundel 270
473 Gebed om zegen Opwekking 710
474 Als een kind de kaars aansteekt
475 God maakt vrij Opwekking 720
476 Heer, laat zien (respons bij voorbeden)
477 Heb de Heer je God lief Opwekking 691
478 Gods volk wordt uitgeleid Opwekking 148
479 Heer, U bent mijn leven
480 Hosanna Opwekking 685
481 Hé luister mee
482 Klein gloria Sela (Gloria)
483 Kom uit de hemel tot ons neer Zingende gezegend 221
484 Kom, o heil'ge Geest van God Opwekking 452
485 Heer, wij dragen onze gaven Overige 0
486 Laat ons Christus zien Opwekking 755
487 Komt nu zijn poorten met dankzegging Opwekking 234
488 Leef met de woorden
489 Lees maar in de Bijbel
490 Magnificat (met hart en ziel) Taizé
491 Spreek, o Heer Opwekking 689
492 Spreek Heer Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
493 U bent welkom Opwekking 573
494 Uw Woord is een lamp voor mijn voet Evangelische Liedbundel 262
495 Votum en groet Sela (Votum)
496 Waar twee of drie bijeen zijn in mijn naam Hoop van alle Volken 36
497 Wij kiezen voor vrijheid Evangelische Liedbundel 260
498 Wij leggen onze gaven Evangelische Liedbundel 269
499 Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam Opwekking 228
500 Zegen de kind’ren Heer

Doop en belijdenis

Lied Titel Herkomst
501 Belijdenis (lied) Sela (U)
502 Doop (lied) Sela (Via Dolorosa)
503 God kent jou Opwekking voor kids 77
504 Heer, wij brengen onze kinderen bij U Evangelische Liedbundel 322
505 Kind, wij dragen je op handen
506 Laat de kinderen tot mij komen Alles wordt nieuw I, 20
507 Ik zegen jou in Jezus' naam Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
508 Mens zo klein, groot Godsgeschenk
509 Met Christus ben ik gekruisigd Evangelische Liedbundel 84
510 Van U zijn alle dingen LvdK 465
511 Wade in the Water
512 Wij zegenen jou Opwekking 736

De maaltijd van de Heer

Lied Titel Herkomst
513 Eet het brood met Mij Opwekking 318
514 Brood, hier gedeeld Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 41
515 Dit is het Lam Opwekking 742
516 Halleluja! Zing voor Jezus Overige
517 Aan uw tafel Sela (Via Dolorosa)
518 Heer, uw bloed dat reinigt mij Opwekking 315
519 Heer, wij komen vol verlangen LvdK 360
520 Hemelse Vader Opwekking 495
521 Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer Evangelische Liedbundel 287
522 Huis van God
523 Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is Evangelische Liedbundel 289
524 Ik zal er zijn voor jou Met andere woorden 24
525 Jesus Christ, bread of life / Jezus, Heer, levend brood Taizé
526 Let Us Break Bread Together
527 Neemt en gedenkt Zingende gezegend 12
528 Toen wij samen aten
529 Wij danken voor de tafel Hoop van alle Volken 95

Gebed

Lied Titel Herkomst
530 Bewaar ons, Here, bij uw woord LvdK 310
531 Verborgen zegen
532 Breng de hemel dichterbij
533 In deze stilte Sela (Via Dolorosa)
534 En daarom bidden wij Opwekking voor Kids 97
535 Heer, wees om mij heen Sela (Koninkrijk)
536 Heer, ontferm U (Goedbloed)
537 Heer, ontferm U (Taizé)
538 Heer, onze God
539 Hier in uw heiligdom Opwekking 245
540 In de morgen Sela (Ik zal er zijn)
541 It’s me, o Lord
542 Mon âme se repose Taizé
543 O Heer, mijn God, o Heer, mijn God Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 12
544 O Lord, hear my prayer Taizé
545 Onze Vader (Marcel Zimmer) Opwekking 436
546 Kyrie eleison (Berthier) Taizé
547 Onze Vader (Zuiderveld/Zuiderveld) Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1

Dankzegging

Lied Titel Herkomst
548 Breng dank aan de Eeuwige Opwekking 331
549 Dank U Opwekking 579
550 Dank U Heer
551 Dank U wel voor de sterren en de maan
552 Voor alle goede gaven, Heer Evangelische Liedbundel 157e
553 Dank U, Heer, voor al wat leeft
554 Dank U voor deze nieuwe morgen Evangelische Liedbundel 168
555 Danklied
556 De vreugde van U is mijn kracht Opwekking 654
557 Er is een Verlosser Opwekking 263
558 I Know the Lord
559 In the Lord I'll Be Ever Thankful Taizé
560 It's a Happy Day
561 Ik ben zo dankbaar Opwekking 580
562 Mijn Vader, dank U wel
563 Vader God, ik vraag mij af Opwekking 399
564 Voor uw liefde, Heer Jezus Opwekking 60
565 Wij leven van de wind Sela (Koninkrijk)
566 We Wanna Thank You

Lofprijzing

Lied Titel Herkomst
567 Adembenemend Opwekking 684
568 Blessed Be Your Name
569 ABC Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
570 Bron van licht en leven Opwekking 180
571 Come let us sing
572 Daar komt nooit een einde aan
573 De Heer is hier Opwekking 458
574 De God die eeuwig leeft Opwekking 702
575 Alle volken, looft de Here LvdK 464
576 De Koning in zijn pracht Opwekking 661
577 Hoor de vogels zingen weer
578 De naam van de Heer Opwekking 439
579 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen LvdK 476
580 God is goed, komt, zingt en jubelt Opwekking 274
581 Geprezen zij de Here Opwekking 411
582 Dit is de dag
582b This is The Day Opwekking 032
583 Glorie aan God Opwekking 354
584 Glorie, glorie, glorie aan het Lam Opwekking 294
585 Groot en machtig is Hij Opwekking 387
586 Groot is de Heer Opwekking 267
587 Halleluja Adonai Opwekking 731
588 Halleluja! Lof zij het Lam LvdK 259
589 Halleluja, eeuwig dank en ere LvdK 257
590 Heer, God, U loven wij Opwekking 7
591 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam Evangelische Liedbundel 343
592 HEMELHOOG (lied) /U bent eeuwig, steeds dezelfde
593 Here der Heren Opwekking 159
594 Hij is verheerlijkt Opwekking 349
595 Hij is Heer Opwekking 586
596 Hoor ons loflied Opwekking 553
597 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge Opwekking 298
598 Ik prijs U Heer Opwekking 465
599 Ik zing en juich Opwekking 423
600 Jezus, wat een heerlijke naam Opwekking 493
601 Jezus, wij vieren dat U overwon Opwekking 477
602 Liefde was het, onuitputt'lijk Opwekking 400
603 Juich voor de Heer Opwekking 461
604 Lof, eer, aanbidding Opwekking 232
605 Juicht, want Jezus is Heer opwekking 174
606 King of Kings Opwekking 137
607 Komt, laat ons zingen al te zaam Evangelische Liedbundel 348
608 Maak een vrolijk geluid voor de Heer Evangelische Liedbundel 462
609 Machtig God, sterke Rots Opwekking 277
610 Mijn verlosser leeft Opwekking 554
611 O hoogt' en diepte, looft nu God LvdK 461
612 O, kom nu en jubel Opwekking 339
613 Our God
614 U bent God Opwekking 419
615 Prijs Adonai Opwekking 638
616 Prijs onze Heer Opwekking 364
617 Tienduizend redenen Opwekking 733
617b Ten Thousand Reasons (Bless the Lord) Opwekking 733
618 Prijst Hem, prijst Hem Evangelische Liedbundel 354
619 Zing halleluja voor de Heer Opwekking 68
620 U bent heilig Opwekking 609
621 Van A tot Z
622 Wie is God behalve onze Heer? Opwekking 270
623 Voor eeuwig Opwekking 620
624 Vreugde, vreugde, louter vreugde Evangelische Liedbundel 357
625 Zingen maakt blij Evangelische Liedbundel 478

Aanbidding

Lied Titel Herkomst
626 Aan uw voeten Heer Opwekking 462
627 Abba, Vader Opwekking 136
628 Agnus Dei (Halleluja) Opwekking 633
629 De kracht van uw liefde Opwekking 488
630 Father, we love you Opwekking 147
631 Dit is mijn verlangen Opwekking 510
632 God in ons midden Evangelische Liedbundel 362
633 God is in ons midden Sela (Koninkrijk)
634 Ik hou van U Opwekking 150
635 Heerlijk is Uw naam Opwekking 379
636 Het wordt stil in mijn hart Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 3
637 Houd me dicht bij U Opwekking 616
638 Heer, U bent El Elohim Opwekking 333
639 Ik aanbid U Opwekking 481
640 Ik kniel neer en belijd Opwekking 549
641 Ik kom in uw heiligdom binnen Opwekking 192
642 Ik verhoog U Opwekking 120
643 In moments like these (Wij zijn bij elkaar) Opwekking 139
644 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen Opwekking 502
645 Jezus, wij verhogen U Opwekking 237
646 Kadosh / Heilig Opwekking 496
647 Kom, nu is de tijd aanbid Hem Opwekking 539
648 Levende offers Opwekking 648
648b Living Sacrifices Opwekking 648
649 Licht van de wereld Opwekking 595
650 Majesteit (Klein en stil)
651 Niemand is als U Opwekking 474
652 O Jezus, hoe vertrouwd en goed LvdK 446
653 Majesteit, Koning in eeuwigheid Opwekking 475
654 O, Heer mijn God Opwekking 407
655 Symfonie Opwekking 753
656 U Heer, bent wonderschoon Opwekking 205
657 U die mij geschapen hebt Opwekking 355
658 Omdat U groot bent Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2
659 Wij willen U ontmoeten Opwekking 489
660 Vader, Zoon en Geest Opwekking 402
661 Voor uw grote naam Opwekking 558
662 Waardig, o waardig Opwekking 178
663 Vader, ik aanbid U Opwekking 46
664 Waiting Here For You
665 You Are Holy
666 Ik wil komen en knielen aan uw voeten Opwekking 324
667 Wees stil voor het aangezicht van God Opwekking 464

Missionaire liederen

Lied Titel Herkomst
668 Daar is kracht Opwekking 446
669 Bouw uw koninkrijk Opwekking 769
670 Er is een Heer Opwekking 11
671 Delen
672 Kom en help ons oogsten Opwekking 403
673 Ga dan in zijn naam Opwekking 486
674 Gezonden door de Heer
675 God heeft een plan
676 God roept ons Sela (In het licht)
677 God roept ons allen tot de daad LBK 474
678 Handen van God
679 Heer, uw licht en uw liefde schijnen Opwekking 334
680 Het koninkrijk is heel dichtbij
681 In Jezus' naam Sela (Via Dolorosa)
682 Laat heel de wereld het zien Opwekking 276
683 Laat mij zijn een instrument Evangelische Liedbundel 387
684 Laat uw glorie zien Opwekking 557
685 Laat zo je licht maar schijnen Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
686 Leid mij, Heer, o machtig Heiland Opwekking 27
687 Maak ons tot een stralend licht Opwekking 346
688 Met hart en handen
689 Toon uw heerlijkheid Opwekking 505
690 Regeer in mij Opwekking 569
691 Vertel het aan de mensen Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
692 We houden ons niet langer stil
693 U bewaart het overzicht
694 Wij gaan op weg Opwekking 404
695 Wij willen dat Jezus wordt verhoogd Opwekking 468
696 Zeg het voort

Diaconale liederen

Lied Titel Herkomst
697 Doen wat U vraagt
698 Als U het huis niet bouwt Opwekking 713
699 Draag de last, die de ander buigt
700 God met ons
701 Heel uw koninkrijk Sela (Koninkrijk)
702 Grijp toch de kansen, door God u gegeven Evangelische Liedbundel 396
703 Ik was hongerig Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
704 Heer die recht wil
705 Kinderen van de Vader Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
706 Licht aan
707 Met open armen
708 Toen ik naar mijn naaste zocht Evangelische Liedbundel 402
709 Wat een wonder dat ik meewerken mag Opwekking 732
710 Wat doe ik nu ik Christus ken? Hoop van alle Volken 97
711 Wees in uw roeping eensgezind Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 49
712 Wij willen gaven delen Evangelische Liedbundel 401

De toekomst van de Heer

Lied Titel Herkomst
713 De aarde is vervuild Evangelische Liedbundel 403
714 De dag van de Heer (Sela) (Ik zal er zijn)
715 De grote dag breekt weldra aan
716 De tijd van Elia Opwekking 570
717 Eeuwige God Opwekking 454
718 En de Geest en de bruid zeggen: 'Kom!'
719 Eens zal op de grote morgen Evangelische Liedbundel 406
720 Elk oog zal hem zien als Hij komt Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1
721 Er is een dag Opwekking 585
722 God woont bij de mensen
723 Hef je hoofd omhoog Opwekking 288
724 Hij is Koning Sela (Ik zal er zijn)
725 Ik kom met haast LvdK 296
726 Ik zie een poort wijd open staan Evangelische Liedbundel 409
727 Kom, o bron van zegeningen Opwekking 653
728 Jezus leeft in eeuwigheid Opwekking 71
729 Mijn hart wacht stil op U, o Heer Zingende gezegend 301
730 Schatkist vol gebeden Opwekking voor Kids 290
731 Soon and Very Soon
732 Tot aan die dag Opwekking 665
733 Spoedig zal komen de Hemelse Heer Evangelische Liedbundel 416
734 Verborgen rijkdom Sela (Ik zal er zijn)
735 Wanneer? Opwekking 716
736 We Shall Overcome
737 Wij zullen opstaan Opwekking voor kids 51
738 Zijn Gods wegen donker, duister Overnodig 292
739 Zo eerlijk als God