Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Kerkliedwiki:Wikiproject

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kerkliedwiki wordt gevuld door vrijwilligers (liefhebbers en experts). Een wikiproject is een kleine klus of een groter project binnen Kerkliedwiki waarbij een afgebakend onderwerp systematisch aangepakt wordt. Op de projectpagina's worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld uniformiteit van de opmaak en de tekst. De bijbehorende overlegpagina('s) fungeren als forum.

Een Wikiproject is meestal een tijdelijk project. Er wordt gedurende een bepaalde periode gewerkt aan één set artikel door meerdere mensen.

Het is handig wanneer je op de pagina van het wikiproject waaraan je wilt werken, je naam opgeeft, maar zo officieel hoeft het niet. Je medewerking blijkt tenslotte uit de geschiedenis van een artikel. Uiteraard kun je ook zelf een wikiproject starten.

Een overzicht van alle wikiprojecten staat in Categorie:Kerkliedwiki:Projecten.

Overzicht lopende Kerkliedwiki-projecten en klussen

Naam project Status Doel Instructieblad Opmerkingen
Voortgang bundels ingevuld Green Dot.svg Actief Er is een teller ingevoerd die bijhoudt hoe compleet elke bundel is. Die resultaten verdienen een controle. Sommige bundels zijn meer compleet dan er liederen instaan. Voortgang bundels ingevuld Start: 1 maart 2019
Beginregels Green Dot.svg Actief Liederen die in meer bundels voorkomen vertonen soms verschillen in schrijfwijze van de beginregel. Het project Beginregels is een kortlopend redactieproject om de inhoudsopgaven en beginregels van deze liederen gelijk te trekken. Een kwaliteitsslag om de vindbaarheid van reeds ingevoerde liederen te verbeteren. Andere schrijfwijze, zelfde lied Start: 1 maart 2016
Invoeren Bijbelverhalen Green Dot.svg Actief Wie zoekt naar liederen bij een specifiek bijbelverhaal is geholpen als je ook op dat verhaal kunt zoeken (en niet alleen op de coderingen van de vindplaatsen in de Bijbel. Daarom ontsluiten we ook de bekende verhalen afzonderlijk. De infobox moet daarvoor via een formulier gevuld worden. Je hebt geen specifieke kennis van Bijbel of liederen nodig voor deze klus. Bijbelverhalen invoeren Start: november 2017
Leesroosters Leesroosters invoeren voor A-, B- en C-jaar. Eventuele varianten.
Joh. de Heer Green Dot.svg Actief Zangbundel Joh. de Heer, liederen invoeren en controleren, liednummers checken. Auteurs opzoeken. Gebruik formulier: Formulier:Lied
Weerklank Check.svg Afgerond Bundel Weerklank, liederen invoeren en controleren, vermelding liednummers controleren. Gebruik formulier: Formulier:Lied Start: december 2017
Op Toonhoogte 2005 en 2015 Green Dot.svg Actief Bundel Op Toonhoogte, inhoudsopgave aanvullen met omnummerlijst, liederen invoeren en controleren, vermelding liednummers controleren. Gebruik: Op_Toonhoogte/Omnummerlijst Start: november 2018
GKB 2017 Green Dot.svg Actief Invoeren bundel Gereformeerd Kerkboek 2017, liederen invoeren en controleren, vermelding liednummers controleren. Gebruik formulier: Formulier:Lied Start: december 2017
Auteurspagina's Green Dot.svg Actief Auteurs (dichters, componisten) invoeren, afbeeldingen zoeken op WikiCommons. En ook de namen van componisten van bewerkingen (zie ook de namen bij de melodieën/bewerkingen) Gebruik formulieren: Formulier:Dichter, Formulier:Componist, Formulier:Dichter en componist Start: augustus 2017
Rechten Informatie over auteursrechten, tekst, muziek, vertaling, licenties etc. invullen in infobox rechten. Gebruik formulier: Formulier:Lied
Filmpjes Green Dot.svg Actief Voor ieder lied een luistervoorbeeld voor audio en/of video. Start: februari 2018
Liturgische gezangen Orange Dot.svg In opbouw Liturgische gezangen. Van de vaste gezangen uit de liturgie (Kyrie, Glorie, Credo, Onze Vader, Amen, etc.) bestaan veel verschillende versies. Voor elk van deze gezangen moeten overzichtspagina's komen, die per soort gezang de weg wijzen naar alle verschillende versies, vertalingen, toonzettingen en bewerkingen. Veel liederen met dezelfde beginregel Start: februari 2018
Psalmen 1773 Psalmberijming 1773 invoeren. De gegevens per lied via het formulier. Op het formulier (tabblad 'Artikel') ook de teksten van de psalmen invoeren. Gebruik formulier: Formulier:Lied
Psalmen Green Dot.svg Actief In het project Psalmen is het doel om per Psalm een overzicht te verzamelen van alle versies in ons taalgebied. Zowel de berijmde als onberijmde psalmen, ouder en nieuwere vertalingen, maar ook vrije liederen naar de Psalm. Het startpunt is de tabel met Psalmnummers in het hoofdartikel Psalmen. De blauwe links zijn al aangemaakt, maar kunnen completer worden gemaakt. De rode links moeten nog worden opgestart. Elke vorm van medewerking wordt op prijs gesteld, ook als je incidenteel wilt bijdragen. Hoofdzaak is dat de enorme productie aan liederen bij de Psalmen op de Kerkliedwiki steeds completer worden ingevuld. Start: 15 augustus 2015
Kinderliederen Orange Dot.svg In opbouw Liederen die zijn geschreven voor kinderen beschrijven en aanvullen. Luistervoorbeelden toevoegen of maken. Start: 1 oktober 2015
Lieteboek 2013 Check.svg Afgerond In 2015 verscheen Lieteboek 2013, de vertaling van het Liedboek 2013 in het Fries. De beginregels van de Friese liederen zijn te vinden in de lijst Lieteboek 2013/Inhoud, maar per beginregel van de Friese versie moet de link gelegd worden naar het artikel over het lied, met vermelding van liednummer en de dichter/vertaler. Lieteboek invoeren Start: 27 januari 2018
Geneefs Psalter Check.svg Afgerond In het project GeneefsPsalter is het doel om per Psalm een eenvoudige opname te maken van de melodie. Deze melodie is met name bedoeld als steun voor wie de melodie niet kent en deze wil leren zingen. Het gaat dus om de melodielijn, met de juiste aandacht voor de rusten tussen de regels, de juiste verhogingen/verlagingen. Start: 17 september 2015
Vertalingen uitsplitsen Green Dot.svg Actief Een groot deel van de liederen op Kerkliedwiki betreft Nederlandse of Friese vertalingen van een bestaand lied. In die gevallen willen we het oorspronkelijke lied een eigen artikel geven, evenals elke vertaling. Friese vertalingen laten we voorlopig nog even staan, maar krijgen op termijn ook een eigen pagina.
Oratoria Marijke de Bruijne Green Dot.svg Actief Marijke de Bruijne schreef samen met verschillende componisten een drietal oratoria die nog niet goed zijn gedocumenteerd op de Kerkliedwiki. Liederen hieruit zijn wel opgenomen, maar de samenhang moet nog worden aangebracht.
Kind op Zondag en Maandag Red Dot.svg Nog niet gestart We willen de liederen uit de lesmethodes Kind op Zondag en Kind op Maandag ontsluiten. Hoofdredacteur Erik Idema heeft eerder aangegeven dat er geen inhoudsopgave is.
Doorverwijzing verwante zoektermen Red Dot.svg Nog niet gestart Regelmatig zijn verschillende zoektermen aan elkaar verwant, bijv. het thema Schepping is verwant aan het bijbelverhaal De schepping van hemel en aarde en aan het thema Licht en duisternis. Hiervoor willen we infoboxen creëren waarin verwante zoektermen op te geven zijn.
Solmisatieschema's i.r.t. metrum brengen Nog niet gestart Regelmatig wordt een 'verlengd' solmisatieschema geplaatst, dat niet in overeenstemming is met het metrum. Om de kracht van de solmisatieschema's te behouden, dienen deze zo mogelijk te worden ingekort.