Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Portaal:Thema's

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
4 en 5 mei Aanbidding Aanvechting Aanwezigheid Aarde Adem Afscheid predikant (dienaar des woords) Alleen zijn Armoede Ballingschap Behoeden Belijdenis Beloken Pasen Bemoediging Bestaan Bevestiging ambtsdragers Bevrijdingsdag Bezinning Bidden Boete Bron Catechismus Conciliair proces Confirmatio Credo Dank Dankbaarheid De God van Abraham, Isaak en Jakob Dieren Doop Doopgedachtenis Eenzaamheid Engel Gebed voor de catechismuspreek Geboorte Geborgenheid Gedachtenis Geloof Geloofsgetuigen Geluk Gender neutraal Genezing Gerechtigheid Heilige Geest Heling Herfsttijd Hoop Horen Huiszegen Hulp Inspiratie Jeruzalem Jubilate Kana-zondag Kanazondag Kerk en gemeente Kind zijn Kleinheid Koningschap Koninkrijk Koninkrijk van God Laat mij zijn een instrument Lente Leven Levenseinde Levensgrens Levensweg Licht en duisternis Liefde Lijden Lofzang Loofhuttenfeest Loven en danken Machtige Milieu Naam Nabijheid Navolging Oecumene Omkeer Onrecht Onschuldige kinderen Onzekerheid Oogst Ouderdom Overgave Overwinning Pasen 7 Pelgrimage Quinquagesima Reizen Roeping Rouw Samen leven Schepping Schooltijd Schuldbelijdenis Schuld en vergeving Septuagesima Sexagesima Stad Sterven Stilte Stil worden Strijd en overwinning Taal Toewijding Troost Trouw en huwelijk Twijfel Uittocht Uitvaart Uitvaart kind Verborgenheid Vernieuwing Verootmoediging Vertrouwen Vervolging Verwachting Verzoening Voorbeden Vormsel Vrede en gerechtigheid Vreugde Wanhoop Water Wederkomst Wet Wijsheid (thema) Woord Ziekte Zoeken Zomertijd Zondag Cantate Zondag Goede Herder Zondag Jubilate Zondag Rogate