Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

'k Heb geloofd — en daarom zing ik

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 60 █
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
’k Heb geloofd — en daarom zing ik
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1e helft 20e eeuw
Tekst
Dichter ? van der Wende
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist John Zundel
Melodie Beecher
Solmisatie 5-5-6-5-3-2-3-2-1
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 60 █

’k Heb geloofd — en daarom zing ik is een vrije bewerking, door ? van der Wende, van 'k Heb geloofd en daarom zing ik (zie daar).

Opname beluisteren

Tekst

1 ’k Heb geloofd — en daarom zing ik,
Daarom zing ik U, o Heer,
Die voor ons aan ’t hout der schande
Stierf en gaf ons ’t leven weêr.
Daarom zing ik van genade
En verlossing, aangebracht
Door Uw lijden en Uw zoendood,
Lam van God, voor ons geslacht!

2 ’k Heb geloofd — en daarom hooger
Dan de kruin van Golgotha,
Zie ’k U aan de zij des Vaders,
Hoogepriester, vol genâ.
Ons ten voorspraak en ter hulpe
Lijdt Gij meê en draagt ons kruis,
Strijdt en bidt voor Uwe kind’ren
In het eeuwig Vaderhuis.

3 ’k Heb geloofd — en daarom juich ik,
Daarom zing ik tot Uw eer,
U, Wien een verblinde schare
Niet erkende als haar Heer.
Eenmaal zal datzelfde Isrel,
Met de heidenen te zaam,
Voor Uw liefd’ en trouw U prijzen,
Eeuwig loven Uwen Naam.

4 Ja, ’k geloof — en daarom zing ik,
Prijs en loof ik Uwen Naam,
’s Menschen Redder en Verlosser,
Aard en hemel juicht te zaam!
Zoon van God en Zoon des menschen,
Maak ons tot Uw komst bereid.
Wij verlangen U t’ ontmoeten
In Uw volle heerlijkheid!

Muziek

Hymnologische informatie

De bewerking van Van der Wende lijkt een alternatief voor het originele lied van Jan-Baptist Mathysen. Vanaf de 4e uitgave van de Zangbundel Joh. de Heer (1906) is echter ook dat origineel opgenomen (543) De versie Van der Wende is verwijderd in de 15e uitgave van 1947.