Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

119 Gezangen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
119 Gezangen
in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland
119gez.jpg
Uitgever Gereformeerde Kerken in Nederland
Jaar 1962

De bundel 119 Gezangen heeft als volledige titel Honderdnegentien Gezangen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland. De bundel is verschenen in 1962.

Deze bundel vervangt de Enige Gezangen. De uitbreiding bedoelt "een beperkt aantal Schriftuurlijk verantwoorde gezangen" op te nemen. Deze bundel was in gebruik naast de Psalmberijming van 1773.

Voorwoord 119 Gezangen

VOORBERICHT

L.S.

De generale synode van Rotterdam 1953 memoreerde in haar besluit over de gezangen "dat onderscheidene kerkelijke vergaderingen de begeerte te kennen gegeven hebben om de bundel 'Enige Gezangen' aan een grondige herziening te onderwerpen en het getal van deze gezangen uit te breiden, speciaal voor de Christelijke feestdagen en voor bijzondere diensten".

Daarbij sprak deze synode uit "dat voor een dergelijke herziening en uitbreiding genoegzame redenen bestaan". Vervolgens benoemde zij vijf deputaten, die de opdracht ontvingen dit werk ter hand te nemen en voorstellen te doen tot uitbreiding van de bestaande bundel met "een beperkt aantal Schriftuurlijk verantwoorde gezangen".

Deze deputaten hebben aanvankelijk op eigen initiatief en later in opdracht van de synode van Leeuwarden 1955/56 nauw samengewerkt met de hervormde gezangencommissie om - ten aanzien van die gezangen die beide kerken gemeenschappelijk zouden bezitten - te komen tot gelijkluidendheid van tekst en melodie. Deputaten waren in staat aan de synode van Apeldoorn in 1961 te rapporteren dat zij met hun arbeid gereed gekomen waren en de synode aanvaardde de bundel zoals die u thans aangeboden wordt en gaf deze vrij voor gebruik in de eredienst.

Het is zowel voor het moderamen als voor de deputaten een oorzaak van blijdschap dat dit resultaat is bereikt en dat op deze wijze aan het groeiend verlangen in onze kerken het Nieuw-testamentische lied in haar samenkomsten te kunnen zingen tegemoetgekomen is.

Zij spreken de wens uit dat deze bundel dienen moge tot verheerlijking van de naam van onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest en tot vertolking en verdieping van her geloof in Hem, uit Wie, door Wie en tot Wie alle dingen zijn. .

De deputaten: Het moderamen van de synode van Apeldoorn 1961/62:

Ds. P. D. Kuiper, voorz. Ds. P. D. Kuiper, praeses
Dr. C. N. Impeta, secr. Dr. P. G. Kunst, assessor
Ds. L. Hoorweg Ds. E. N. van Loo, scriba I
L. Huizenga + Drs. L. ten Kate, scriba II
C. Rijnsdorp