Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De woorden gezongen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De woorden gezongen

De woorden gezongen bevat liederen bij het boek Deuteronomium. De liederen zijn verzameld en geschreven in opdracht van de NCRV. De inhoudsopgave van de bundel is te vinden op de subpagina Inhoud.

Titel

De titel van deze bundel is ontleend aan de joodse benaming van het boek Deuteronomiun: 'De woorden'. Het leesrooster van de Raad van Kerken gaf voor de herfst en winter van 1982-1983 perikopen uit Deuteronomium aan. Omdat er zo weinig liederen waren, die gezongen konden worden bij deze lezingen, heeft de NCRV opdracht gegeven om liederen te verzamelen en te schrijven voor het boek Deuteronomium.

Uitgever

In opdracht van de NCRV is de liedbundel uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum, 1982. ISBN 90-239-1866-5.

Redactie

Voor het project stelde de NCRV een redactie samen, bestaande uit Klaas Bartlema, Yko van der Goot, Wim Ramaker, Rien van der Schee, Cees Zeevaart en Hans Blankesteijn, deze laatste namens de prof. dr. G. van der Leeuw-stichting.

Achtergrondinformatie

De NCRV gaf (dus) allereerst opdracht om bestaande liederen te verzamelen; vervolgens werden opdrachten gegeven voor het maken van nieuwe liederen en melodieën bij gedeelten van Deuteronomium. Bij dat werk werden dichters en componisten betrokken, die ook al actief waren bij de samenstelling van het Liedboek voor de Kerken. Maar de NCRV zocht ook anderen, om nieuwe generaties dichters en muzikanten te kunnen betrekken bij het maken van liederen voor de zingende gemeente. Veel liederen zijn gemaakt door Tom Naastepad, die met zijn Araunagemeente in Rotterdam Deuteronomium doorkroop: lezend, luisterend, uitleggend, biddend en ook zingend. In deze bundel staan geen berijmingen van de aangegeven gedeelten uit Deuteronomium. Daarvoor leent de aard van de teksten zich niet. Het gaat eerder om liederen 'naar aanleiding van'. Tussen september 1982 en maart 1983 is wekelijks een lied uit deze bundel behandeld in het NCRV-radioprogramma 'Steen in de vijver'.

Literatuur

Een aantal liederen die in deze bundel (voor het eerst) werden gepubliceerd, worden besproken door Arie Eikelboom in Hymnologie XVI, p. 419-429.