Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus' bloed (Bromet)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 169
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus' bloed
Prijst Zijn liefdemacht
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel O bliss of the purified, bliss of the free
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1869
Tekst
Dichter Francis Bottome
Vertaler Meier Salomon Bromet
Mevr. G.
Metrisch 11-11-11-11
Muziek
Componist William Batchelder Bradbury
Melodie Oh, bliss of the purified, bliss of the free
Solmisatie 5-5-6-7-1-7-1-2-1-2-3
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 169
Opwekkingsliederen Bromet 89

Zie het artikel Voor de vertaling van Johannes de Heer, zie Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus' bloed (De Heer)

Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus’ bloed (Prijst Zijn liefdemacht) is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van O bliss of the purified, bliss of the free (zie daar), een lied van Francis Bottome (1823-1894), voorzien van muziek door William Batchelder Bradbury.

Opname beluisteren

  • Duitse versie - vertrouwd ritme

Tekst

Prijst Zijn liefdemacht / O Sing of His Mighty Love
1 Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus’ bloed!
Ik werp mij nu neêr in die heilige vloed:
van zonde en van oordeel ben ik nu gans vrij.
Mijn Jezus geeft vrede, Hij stierf ook voor mij.

refrein:
O prijst nu Zijn liefdemacht!
Prijst nu Zijn liefdemacht!
Prijst nu Zijn liefdemacht, die ons verlost.

2 Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus’ bloed!
Ik vrees nu geen oordeel meer, ’k heb goede moed.
Ik ken nu mijn Heer; Hij, Die zondaars geneest.
bestraalt ook mijn ziel met het licht van Zijn geest.

refrein

3 Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus’ bloed.
Hij reinigt mijn ziel, Hij maakt alles weer goed.
Bedrukten, vermoeiden geeft Jezus steeds rust;
elk leed, elke droefheid wordt door Hem gesust.

refrein

4 O Jezus, gekruist, ’k zing Uw lof t’ allen tijd.
Mijn dierbare Heiland, Gij maakt mij verblijd!
Met U overwin ik de dood en het graf,
met U, Die door ’t sterven het leven mij gaf.

refrein

Muziek

Zettingen

Prijst Zijn liefdemacht

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft tekst en muziek overgenomen uit de Opwekkingsliederen Bromet. De Nederlandse vertaler heeft op belangrijke punten de Duitse vertaling van Ernst Heinrich Gebhardt gevolgd, die aldus begint:

1 Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut!
Ich tauche mich tief hinein in diese Flut.
Von Sund' und Unreinigkeit bin ich hier frei
und jauchze voll selger Freud: "Jesus ist treu!"
          Refr.: O preist seiner Liebe Macht!
          Preist seiner Liebe Macht,
          preist seiner Liebe Macht, die uns erlöst!

Toen bij de vijfde druk van de Zangbundel Joh. de Heer in 1912 problemen ontstonden met de toenmalige uitgever van de Opwekkingsliederen Bromet is de tekst in deze druk vervangen geweest "door een nieuwe vertaling uit het oorspronkelijke door Mevr. G.":

1 Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus’ bloed!
Ik werp m’ aan Zijn voet, in dien heiligen vloed,
Van zonde en oordeel ben ’k ganschelijk vrij,
Hij geeft mij Zijn vrede, Hij stierf ook voor mij.

refrein:
O prijst nu Zijn liefdemacht, prijst nu Zijn liefdemacht,
Prijst nu Zijn liefdemacht, die ons verlost!

2 ’t Is zalig, verlost te zijn door Jezus’ bloed,
Mij treft nu geen oordeel meer, ’k heb goeden moed,
Ik ken nu mijn Heiland, die zondaars geneest,
En zielen verlost door het licht van Zijn geest.

refrein

3 Hoe zalig, verlost te zijn door Jezus’ bloed,
Zijn vrede te smaken in ’t rustloos gemoed,
Hij geeft den vermoeiden Zijn zalige rust,
Elk leed, ied’re smart wordt door Jesus gesust.

refrein

4 Mijn Heiland, ik loof Uwen naam t’ allen tijd,
Gij lenigt mijn smarten, en maakt mij verblijd,
Met U overwin ik den dood en het graf,
’t Is heilige vreugd, die Uw liefde mij gaf.

refrein