Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Tussentijds

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Tussentijds
Tussentijds.jpg

Titel

Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken. ISBN 90 239 6326 1 (Uitgeverij Boekencentrum) of ISBN 90 435 0981 7 (Uitgeverij Kok).

Uitgever

De liedbundel is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok, onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK).

Edities

De bundel is verschenen in 2005.

Achtergrondinformatie

Uit het Voorwoord: "Na het verschijnen van het Liedboek voor de Kerken in 1973 is in de daaropvolgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan. In de periode 1981-2004 werden veel nog niet eerder gepubliceerde liederen door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) verzameld in acht delen Zingend Geloven. Ook in andere liedbundels verschenen nieuwe liederen, die ten dele aansloten op de traditie van het Liedboek, maar vaak ook nieuwe wegen insloegen. De laatste jaren bereikten de ISK en de uitgeverijen regelmatig verzoeken van plaatselijke kerken om eigen liedbundels met nieuwe liederen te mogen samenstellen. Om financiële en auteursrechtelijke redenen is dit echter niet eenvoudig te realiseren. De ISK wil graag in die behoefte voorzien en biedt met Tussentijds een brede selectie liederen aan, waarvan de meeste hun waarde in de eredienst inmiddels ruimschoots hebben bewezen. Deze uitgave kan daarom beschouwd worden als een aanvullende liedbundel bij het Liedboek voor de Kerken voor gebruik in de gemeente. In 1999 verscheen een losbladige publicatie onder dezelfde titel Tussentijds, samengesteld door de Remonstrantse Broederschap in samenwerking met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. De ISK is deze kerkgenootschappen zeer erkentelijk dat zij die titel beschikbaar hebben gesteld voor deze nieuwe uitgave, waarvan de opzet hetzelfde is: een bundel 'tussen de tijden': tussen het Liedboek voor de Kerken en een toekomstig nieuw liedboek. In opdracht van het bestuur van de ISK heeft een commissie die liederen voor deze uitgave geselecteerd. In deze commissie waren de participanten in de ISK vertegenwoordigd: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB."

Begeleidingsbundels

Titeloverzicht liederen

  • Inhoud – de volledige inhoudsopgave met de titels van alle opgenomen liederen in deze bundel.
  • Liederen – alfabetisch overzicht van de liederen die al zijn ingevoerd.