Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een jaar zinkt in der tijden nacht

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Een jaar zinkt in der tijden nacht
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Een jaar zinkt in der tijden nacht
Taal Nederlands
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Samuel Johannes van den Bergh
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans
Liedbundels
Hervormde Bundel 1938 294
Vervolgbundel Evang. Gezangen 253
Geestelijke Liederenschat 1935 367

Een jaar zinkt in der tijden nacht is een lied voor oudejaarsavond geschreven door Samuel Johannes van den Bergh (1814-1868) en op muziek gezet door Johannes Gijsbertus Bastiaans.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (253):

1 Een jaar zinkt in der tijden nacht;
Zijn laatste stond, o Vader!
Heeft hier uw kindren zaâmgebragt;
Zij treden dankend nader.
Verga ook alles met den tijd,
Wij weten, dat Gij eeuwig zijt,
Gij, aller levensader!

2 Neem aan ons staamlend dankgebed:
Waar w’ in ’t verleden staren,
Hebt Gij behoed, gesterkt, gered
Uit lijden en gevaren.
Waar ’t oog niets zag dan leed en nood,
Waart Gij het die ons uitkomst bood
En zeegnend woudt bewaren.

3 Wij voelen in deez’ avond weêr
Ons tot U heen gedreven:
Schoon alles ons ontzonk, o Heer!
Gij zult ons niet begeven,
Gij, die ons troost en sterkt en laaft,
Die uwen eigen Zoon ons gaaft
Voor dit en ’t eeuwig leven!

4 Al snellen onze jaren heên,
Al naadren wij de groeve,
Wij naadren ook den dag meteen,
Schoon nog de morgen toeve,
Dat wij U zien, gelijk Gij zijt,
U, die ’t geloovig hart verblijdt,
U, Trooster van den droeve!

5 De bede rijst met vollen toon;
Gij zult ons niet beschamen:
O, zegen nogmaals van uw troon
Wie biddend herwaarts kwamen!
Gij, God van tijd en eeuwigheid,
Die ons door ’t aardsche leven leidt
Naar ’t hemelsch Eden, Amen!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.