Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 807 (a) Liedboek voor de kerken Gezang 489 (a) Gezangen voor Liturgie 433 (a) Zingt Jubilate 930 (a) Oud-Katholiek Gezangboek 838 (a) Zangen van Zoeken en Zien 62 (a)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Een mens te zijn op aarde
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Huub Oosterhuis
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Douwe Annes Tamminga (Fr)
Bijbelplaats Prediker 1:1-11
Matteüs 8:20
Lucas 9:57-58
Metrisch 7-8-8-7-6
Muziek
Componist Tera de Marez Oyens (a)
Geert Hendrix (b)
Antoine Oomen (c)
Melodie Een mens te zijn op aarde (a)
Solmisatie 1-1-2-3-1-2-2 (a)
5-1-1-7-6-5-3 (b)
3-1-6-7-5-6-1 (c)
Gebruik
Kerkelijk jaar Voleinding
Thema Pelgrimage
Uitvaart
Levensweg
Liedbundels
Liedboek 2013 807 (a)
Liedboek voor de kerken Gezang 489 (a)
Gezangen voor Liturgie 433 (a)
Zingt Jubilate 930 (a)
Oud-Katholiek Gezangboek 838 (a)
Zangen van Zoeken en Zien 62 (a)
Abdijboek 29 (a)
Aandachtig liedboek 49
Lieteboek 2013 807 (a)
Liturgische Gezangen 1-89 (a)
Lieteboek foar de tsjerken 489 (a)
Muziekbladen bij Continuo 7 (a)
Petrus & Paulusbundel 205 (a)
Stilte Zingen 110
Verzameld Liedboek 729 (a), 730 (b), 731 (c)
Zolang er mensen zijn 44 (a)

Een mens te zijn op aarde is een lied geschreven door Huub Oosterhuis. Er zijn drie verschillende melodieën bij dit lied. De meest gebruikte is die van Tera de Marez Oyens.

NB. Er is ook een ander lied met deze zelfde titel maar met een tekst van Willem Barnard. Zie daarvoor Een mens te zijn op aarde (Barnard).

Opname beluisteren

Tekst

Het lied heeft 6 strofen. De eerste regels van de 6 strofen:

1. Een mens te zijn op aarde,
2. De bomen hebben wortels
3. De vossen hebben holen
4. De mensen hebben zorgen
5. Een mens te zijn op aarde
6. Hoe zullen wij volbrengen

Ontstaan

Toen de moeder van een van zijn vrienden overleden was, schreef Huub Oosterhuis dit lied voor hem. Immers, de mens is geboren om te sterven. De dood groeit met ons mee. En hij komt lang verwacht.

Inhoud

Het lied heeft de sfeer van een volksliedje. Het bestaat uit zes strofen van vijf regels. In de eerste drie wordt de eerste regel als vierde herhaald, in de vierde tot zesde strofe zijn die regels verschillend. Elke strofe kent zo een ritme van telkens drie plus twee regels. De beginregel van de eerste strofe - Een mens te zijn op aarde - wordt hernomen als beginregel van de voorlaatste strofe. In de laatste strofe vindt een overgang plaats van de derde persoon - een mens, de mensen - naar de eerste persoon: "hoe zullen wij volbrengen...". De eerste en de vijfde strofe beantwoorden dus aan elkaar en vormen de omraming van de strofen twee tot vier, die elk met een soort beginrijm aanvangen: "De bomen hebben - De vossen hebben - De mensen hebben". Bomen, vossen, mensen, de drie trappen van leven op aarde. (Zie ook de toelichting van Alex Stock; zie literatuurverwijzing elders op deze pagina.)

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Een mens te zijn op aarde (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Cor Waringa en Douwe Annes Tamminga hebben de Friese vertaling gemaakt: In minske wêze op ierde (Oosterhuis)

Literatuur

Toelichtingen:

  • Liedboekcompendium: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/807-een-mens-te-zijn-op-aarde-7_6_7
  • Met uw instemming 1-3-68
  • Continuo: Zingen en spelen, blz.91 (Louis van Tongeren/Siem Groot)
  • Muziek & Liturgie: juni/juli 2007, blz.10 (Wim Kloppenburg)
  • In "Maandbrief voor Leerhuis & Liturgie", jrg. 17 (2012) nr. 6, p. 6-8 heeft Alex Stock een liedbespreking gepubliceerd onder de titel 'Mens op aarde : homo viator : Lukaanse antropologie'.
  • Het mensenkind / A. van Haarlem. In: Dagboek bij het liedboek. Kampen : Kok, p. 107 (liedmeditatie)

Extrene links

Het lied wordt op (niet-liturgische) muziek van Onno Krijn gezongen door Leonie Jansen op de CD Wat ongezegd bleef (2013). Deze opname is gratis te beluisteren via Spotify (inloggen verplicht).