Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Het lied op onze lippen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het lied op onze lippen

Het lied op onze lippen : het complete liedoeuvre van Thomas Naastepad met melodieën is een bundel met liederen van Tom Naastepad.

Titel

De bundel "Het lied op onze lippen : het complete liedoeuvre van Thomas Naastepad met melodieën" bevat het complete oeuvre aan kerkliederen van Th.J.M. (Tom) Naastepad (1921-1996), met inbegrip van de melodieën waarop deze teksten geschreven zijn als ook van de melodieën die op deze teksten geschreven zijn, voorzover het mogelijk bleek om dit alles in tal van publicaties en in de particuliere nalatenschap van Naastepad zelf te achterhalen. Voor de samenstelling van de bundel zijn verantwoordelijk: H.P.M. van den Bogaard, Ds. G.A. de Groot, dr. L.W. Lagendijk en dr. R.H. Reeling Brouwer.

Uitgever

De bundel is in 2003 verschenen, bij uitgeverij Gooi en Sticht (Kampen). ISBN 9030410507.

Achtergrondinformatie

De hiernavolgende tekst is grotendeels ontleend aan de uitgebreide verantwoording die in de liedbundel is opgenomen. Meerdere malen is Tom Naastepad van plan geweest een 70-tal van zijn liederen te publiceren in een bundel onder de titel 'Contrafacten'. Het kwam er steeds niet van. Maar de samenstellers van deze liedbundel kwamen bij hun zoektocht wel een concept-tekst voor de inleiding tegen waarin de dichter-theoloog iets schrijft over het ontstaan van zijn liederen.
'Het woord 'contrafact' komt uit de wereld van de muziek. Het duidt op het verschijnsel dat de melodie van een bestaand en ingeburgerd lied rijk genoeg blijkt te zijn om te inspireren tot een nieuwe tekst. Op deze wijze zijn nagenoeg alle kerkliederen van mijn hand ontstaan. [...] Het is geen toeval dat ik voornamelijk aansluiting vond bij melodieën uit de vroeg-reformatie. Zij waarborgen voor mij de zo nodige continuïteit met ons kerkelijk verleden. [...] Het is ook geen toeval dat al de liederen die ik schreef zijn ontstaan uit de praktijk van de Schriftprediking.'

Inhoud

De dus nimmer uitgegeven bundel 'Contrafacten' vormt het eerste deel van deze liedbundel. Daarin zijn drie delen te onderscheiden. Het eerste deel omvat vijf liederen die op het zingen zelf in de gemeente betrekking hebben. In het tweede deel zijn liederen opgenomen die rechtstreekse berijmingen zijn van schriftgedeelten. Het derde deel biedt ruimte aan de zgn. vrije gezangen. De samenstellers hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk melodieën van een tekst op te nemen. De melodie, waarop een lied als contrafact was geschreven, staat steeds als eerste vermeld. Door andere componisten bij de teksten van Naastepad geschreven melodieën zijn vervolgens opgenomen en wel - voorzover deze te achterhalen viel - in chronologische volgorde. Het tweede deel van deze liedbundel bevat onder de titel 'Overige liederen' 61 kerkliederen, die hun weg naar de zingende gemeenten en koren al gevonden hadden, maar niet eerder gezamenlijk werden gepubliceerd. De meeste van deze liederen zijn ontstaan in de tien jaren tot aan 1968, onder meer in de reeks leerdiensten waarin een lectio continua werd beproefd van de boeken 1 en 2 Samuël - en deels eerder opgenomen in Het geheim van Rachel - , en Deuteronomium. Deze laatste liederen, vaak met nieuwe melodieën, zijn eerder verschenen in De woorden gezongen (1982). Bijzondere vermelding verdienen een aantal liederen voor kinderen en jongeren. De bundel bevat een vijftal uitvoerige en waardevolle registers.

Titeloverzicht

  • Zie de subpagina Inhoud voor de inhoudsopgave van deze bundel.
  • Zie de subpagina Liederen voor een alfabetische lijst van reeds ingevoerde liederen.