Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De ark van Gods geboden

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De ark van Gods geboden
De ark van het verbond
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1963
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Bijbelplaats 1 Samuel 4
1 Samuel 5
Exodus 25:10-22
Exodus 37:1-9
Numeri 17:1-13
Jozua 3
Jozua 6
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Melchior Vulpius (a)
Frits Mehrtens (b)
Wim Kloppenburg (c)
Melodie Christus, der ist mein Leben (a)
Het waren tien geboden (b)
Solmisatie 1-3-2-3-4-5-3 (a)
6-1-2-3-5-3-3/6-1-7-6-5-6-6 (b)
3-6-5-4-3-2-1-2-3/3-1-2-3-5-6-5-4-3 (c)
Liedbundels
Het lied op onze lippen 64 (a,b,c)
Lied van de week 870825 (c)
Wat er niet in het liedboek staat VI-12 (c)


Dit lied over de Ark van het Verbond is geschreven door Tom Naastepad, en kreeg als beginregel De ark van Gods geboden. Naastepad schreef dit lied als contrafact op de melodie van Christus, der ist mein Leben (melodie). Wim Kloppenburg schreef er later een dubbelmelodie bij. Ook op een reeds bestaande dubbelmelodie van Frits Mehrtens is het lied op verschillende plaatsen gepubliceerd.

Tekst

In dit lied over de ark van het verbond zijn allerlei verhalen terug te vinden, waarin deze een rol speelt:

 • Exodus 25: de beschrijving van de ark;
 • Exodus 37: de vervaardiging van de ark;
 • Numeri 17: de bloeiende staf van Aäron, die samen met de stenen tafelen én een kruik manna werd bewaard in de ark; symbolen van Gods zorg en bewaring;
 • Jozua 3 en 6: de ark gaat voorop door de Jordaan en bij de val van Jericho, daarbij gedragen door de priesters.

In de strofen 1 tot en met 5 van dit lied komen deze verhalen in een notendop terug. De strofen 6 tot en met 10 maken van de ark een type van Christus. Hij is én de ark (= Gods aanwezigheid bij mensen) én hij is de priester, die haar, als enige, dragen kan.

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen zoals in Naastepads verzameld werk Het lied op onze lippen zijn opgenomen, luiden:

 • 1. De ark van Gods geboden
 • 2. De Wet van God is heilig
 • 3. De ijver Gods is blakend
 • 4. Wat menselijks kan deugen
 • 5. Zijn staf bloeit als een wijnstok
 • 6. Want wij zijn onbesneden
 • 7. En wie zal U begeren
 • 8. De ark van Uw geboden
 • 9. Heer Jezus, Zoon van David
 • 10. Want Gods gebod is liefde
 • 11. Gij gaat de aarde over
 • 12. Uw staf zal altijd bloeien.

Muziek

Naastepad schreef dit lied als contrafact op de melodie van 'Christus, der ist mein Leben'; deze hoeft hier geen nadere toelichting. Dat geldt ook voor de dubbelmelodie van Frits Mehrtens. Men zoeke de informatie bij Het waren tien geboden (melodie). De dubbelmelodie van Wim Kloppenburg is geschreven voor resp. vrouwen en mannen, en kan ook samen gezongen worden. Bij een dubbelmelodie speelt altijd het probleem van de autonomie in één van de twee wijzen. Het is dus de kunst om onder invloed van de eerste wijs geen gedwongen verloop in de andere wijs te krijgen. Beide melodieën van Kloppenburg gaan zowel apart als samen fraai hun weg. De B-melodie voor de mannenstemmen is tevens de baspartij van de harmonie.

Hymnologische informatie

Er zijn veel versies van dit lied in omloop, variërend van 10 tot 12 strofen, waarbij de overgenomen strofen niet steeds dezelfde zijn, en ook onderling nog variëren in tekst.