Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2023

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Laat ons saam met Jezus wand'len

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Laat ons saam met Jezus wand'len
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Lasset uns mit Jesus ziehen
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1653
Tekst
Dichter Sigmund von Birken
Vertaler Willem Arnoldus Dwars
Metrisch 8-7-8-7-8-7-7-8-7-7
Muziek
Componist Johann Schop (a)
Johannes Gijsbertus Bastiaans (b)
Melodie Sollt ich meinem Gott nicht singen
Solmisatie 2-2-6-2-1-1-2-2
Liedbundels
Evangelisches Gesangbuch 384
Gezangboek der ELK 186
Hervormde Bundel 1938 215 (b)
Liederen voor de Gemeentezang 479 (b)
Vervolgbundel Evang. Gezangen 204

Laat ons saam met Jezus wand'len is een door Willem Arnoldus Dwars vertaalde liedtekst, naar het lied van Sigmund van Birken, getiteld Lasset uns mit Jesus ziehen. De melodie is van Johann Schop, Sollt ich meinem Gott nicht singen (melodie). Voor de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen is de vertaling voorzien van een melodie van Johannes Gijsbertus Bastiaans.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (204):

1 Laat ons zaâm met Jezus wandlen,
Volgen wij dien Heiland na
In ons denken, spreken, handlen,
Waar de reis ook henen ga.
Laat ons moedig voorwaarts streven,
Voer’ ook ’t pad door een woestijn,
Reeds op aarde hemelsch zijn,
Door ’t geloof in liefde leven; —
Trouwe Herder! blijf ons bij!
Waar Gij voorgaat, volgen wij.

2 Laat ons zaâm met Jezus lijden,
In ons dulden Hem gelijk.
Uit het lijden kiemt verblijden,
Armoê hier maakt ginds ons rijk.
’t Tranenzaad spelt heil en zegen,
Welk een smart ons hier ook beid’;
Hoop schenkt troost bij lijdzaamheid;
’t Zonlicht straalt weêr na den regen:
Wie U volgt door smaad en hoon,
Volgt U, Heer! eens op den troon!

3 Laat ons zaâm met Jezus sterven,
In wiens dood ons leven is;
Die ons, zondaars, doet verwerven
Vrijspraak en behoudenis.
Dooden wij in ons het kwade,
Sterven wij der zonden af,
Dan voert ons de weg naar ’t graf
Tot den troon van Gods genade:
Wie in ’t sterfuur, Heer! U beidt,
Sterft niet meer in eeuwigheid.

4 Laat ons zaâm met Jezus leven,
Dien het graf niet houden kon,
Die, tot Levensvorst verheven,
Al de magt des doods verwon.
Zijt G’ ons Hoofd, dan zijn w’ uw leden;
Dan, met U ook opgestaan,
Lacht ons ’t nieuwe leven aan,
Heer! dat w’ in uw dienst besteden;
Leef in ons, dan leven wij,
Overwinnaars zoo als Gij!

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen in resp. het Duits en Nederlands luiden:

  • 1. Lasset uns mit Jesus ziehen / Laat ons saam met Jezus wand'len;
  • 2. Lasset uns mit Jesus leiden / Laat ons saam met Jezus lijden;
  • 3. Lasset uns mit Jesus sterben / Laat ons saam met Jezus sterven;
  • 4. Lasset uns mit Jesus leben / Laat ons saam met Jezus leven.

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links