Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Licht in onze ogen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 463 Tussentijds 125 Zingt Jubilate 127 Zangen van Zoeken en Zien 336
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Licht in onze ogen
Een adventslitanie
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Sytze de Vries
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Psalm 80:4
Jesaja 45:8
Metrisch 6-5-6-5
Muziek
Componist Kenneth George Finlay
Melodie Glenfinlas
Solmisatie 5-1-2-3-2-1-6
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Kerstnacht
Liturgie Aanvang
Kyrie
Liedbundels
Liedboek 2013 463
Tussentijds 125
Zingt Jubilate 127
Zangen van Zoeken en Zien 336
Amsterdamse Katernen 5-7, 12-6
Jij, mijn adem 97
Lieteboek 2013 463
Het liefste lied van overzee 1-38
Lied van de week 861209
Tegen het donker 28
Tuskentiden 125
Zingend Geloven 4-1

Licht in onze ogen is een lied van Sytze de Vries op een Engelse melodie Glenfinlas (melodie) van de componist Kenneth George Finlay (1882-1974).

Opname beluisteren

 • Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein; Orgel: Jos Bielen:
 • Eenvoudige melodielijn:
 • Instrumentaal, orgel:

Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Dit lied is een van de eerste liedteksten van De Vries op een Engelse melodie. Het werd geschreven voor de adventsdiensten in de kerk van Purmerend, waar hij van 1980-1986 voorganger was. Een opname van het lied werd ook gebruikt voor het NCRV-radioprogramma 'Lied van de Week', waaraan naast De Vries ook Cor Brandenburg meewerkte.

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Licht in onze ogen
 • 2. Als der mensen trooster
 • 3. Herder, wil behoeden
 • 4. Bloesem in de winter
 • 5. Regen uw gerechtigheid
 • 6. Kyrie eleison
 • 7. Christe eleison
 • 8. Kyrie eleison.

Muziek

Het lied is een eenvoudige pentatonische melodie (= gebaseerd op een toonladder met vijf tonen waarbij de halve toonsafstanden ontbreken). Het is mogelijk om deze melodie - liefst de laatste drie strofen - in canon te zingen. De kyrië's rollen dan als het ware over elkaar heen, en vormen daarmee de verklanking van het ongeduldig verlangen en het roepend wachten. Het fraaiste canonresultaat ontstaat, als de vrouwenstemmen als eerste inzetten en de mannenstemmen één maat later.

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Glenfinlas (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Liturgisch gebruik

In de 'paarse' tijden van het liturgisch jaar (Advent, Veertigdagentijd) vervalt het Gloria. Er is dan ruimte voor een uitgebreidere vorm van het Kyrië. Dat kan in de vorm van een volledig gezongen Kyrië, waarin de aanroepingen zijn opgenomen: de litanie. De tekst van dit lied bevat strofes die de verbinding leggen met de verschillende zondagen van Advent. De laatste drie strofen bevatten het drievoudige Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison. In de eerste strofen worden de namen gebruikt waarmee God wordt aangeroepen. Als die namen onder elkaar worden gezet, gevolgd door het Kyrie-Christe-Kyrie, ontstaat de kernvorm van de litanie:

 • 1. Licht in onze ogen, redder uit de nacht
 • 2. Der mensen trooster
 • 3. Herder, Licht
 • 4. Bloesem in de winter, roze dageraad
 • 6. Kyrie eleison
 • 7. Christe eleison
 • 8. Kyrie eleison

De zondagsgebeden voor de eerste en tweede Advent worden in de klassieke liturgie de 'Excita-gebeden' genoemd, omdat deze beginnen met het woord Excita (= wek op). De eerste twee strofen zijn duidelijk geïnspireerd door deze gebeden.

 • Excitagebed eerste Advent:

Wek op uw macht, o God
en kom naar ons toe,
red ons uit de gevaren
die wij zelf ontketend hebben
en houd om ons heen
uw beschermende handen.

(Bron: Dienstboek I, blz 13)

De strofes 3,4 en 5 verwijzen naar de verschillende Adventszondagen:

 • Strofe drie heeft een relatie met Psalm 80, de introïtuspsalm van de tweede Advent: 'Hoor ons, herder van Israel, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.'
 • Strofe vier sluit aan bij de derde Adventszondag. Die zondag heeft de naam Gaudete! (= verblijdt u) en heeft als liturgische kleur roze. Het is een teken van het licht dat komen gaat.
 • Strofe vijf houdt verband met de antifoon voor de vierde Advent, ontleend aan Jesaja 45:8 (Regen uw gerechtigheid). De laatste zin verwijst naar Psalm 85:10-12 (tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat).

Hymnologische informatie

Cor Waringa en Bernard Smilde maakten de Friese vertaling: Leave, mylde Sinne

De compositie van Finlay in de originele driestemmige zetting, is opgenomen in het documentatiemateriaal bij 'Lied van de Week' (december 1986). Vanwege de muzikale mogelijkheid om het lied in canon te zingen, schreef Cor Brandenburg een begeleiding die dit ook toelaat. Hierin is de tweede inzet voor de mannen ook uitkomend op het orgel te begeleiden.

Literatuur

Toelichtingen:

Culturele informatie