Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Bekleedt u met de nieuwe mens

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Tussentijds 84A (c); 84B (b) Gezangen voor Liturgie 580 (c) Zingt Jubilate 527 (c) Oud-Katholiek Gezangboek 549 (b) Evangelische Liedbundel 86
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Bekleedt u met de nieuwe mens
Gerechtigheid
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1962
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Bijbelplaats Efeziërs 4:23-28
Metrisch 8-8-8-4
Muziek
Componist Willem Vogel (c)
John Bacchus Dykes (b)
F.C.L.E. Layriz (a)
Melodie Almsgiving (b)
Bekleedt u met de nieuwe mens (Vogel) (c)
Herkomst Layriz Collection 1853 (a)
Solmisatie 1-3-2-1-3-5-4-5 (a)
3-5-3-3-2-1-6-5 (c)
3-3-2-1-5-1-2-3 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Aswoensdag
Thema Doop
Liedbundels
Tussentijds 84A (c); 84B (b)
Gezangen voor Liturgie 580 (c)
Zingt Jubilate 527 (c)
Oud-Katholiek Gezangboek 549 (b)
Evangelische Liedbundel 86
Abdijboek 66(c)
Laus Deo 1022 (c)
Het lied op onze lippen 22 (a en b)
Lied van de week 850808 (c)

Het lied Bekleedt u met de nieuwe mens is sinds het verschijnen in tal van liedbundels opgenomen. Tom Naastepad schreef 'Het lied van de nieuwe mens' oorspronkelijk op een melodie van Friedrich (ook: Fridrich) Christoph Ludwig Eduard Layriz (English Hymnal nr. 440). Kort na het verschijnen van de tekst schreef ook Willem Vogel er nog een melodie bij. Het lied kent drie verschillende titels, alle even veelzeggend:

  • Gerechtigheid
  • Een lied naar Efeziërs 4: 23-28
  • De nieuwe mens.

Tekst

Ontstaan

Het lied is door Naastepad geschreven als antwoordlied op zijn homilie 'Met gerechtigheid bekleed', gehouden in één van zijn 'Arauna-diensten' in de kathedraal van Rotterdam. Daar functioneerde dit lied als een soort gezongen 'eind-resumé' van bijbellezing en preek in een avonddienst, die de liturgie van de 19e zondag na Pinksteren voorbereidde. De tekst van het lied volgt de pericoop uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze op de voet.

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

  • 1. Bekleedt u met de nieuwe mens
  • 2. Legt daarom alle leugens af
  • 3. Wij zijn elkanders hart en hand
  • 4. En gaat niet toornig in de nacht
  • 5. O broeders, zusters van de Heer
  • 6. Hebt gij niet van die dag gehoord.

Muziek

De melodie van Willem Vogel beweegt zich vrijwel geheel in kwartnoten. In 'Lied van de Week' (augustus 1985) zijn zowel zettingen van Paul Schollaert als van Willem Vogel opgenomen, die de zingende gemeente of het zingende koor de mogelijkheid bieden afwisseling aan te brengen in de verschillende strofen.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Bekleedt u met de nieuwe mens (Vogel) (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie c.

Zie het artikel Zie Almsgiving (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen bij melodie b.

Literatuur

Ignace de Sutter bespreekt dit lied in de bundel 'De dienst van het lied : muziek-historische en didaktische studies over het Kerklied in de Oecumene' (1974), p. 147-152. ISBN 9026477333.