Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2023

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Halleluja, 't loflied rijze

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 317 Zangbundel Joh. de Heer 380
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Halleluja, 't loflied rijze
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Halleluja! lofgezongen
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode vroeg 19 e eeuw
Tekst
Dichter Johanna Elisabeth van der Velde-Helmcke
Bijbelplaats 1 Korintiërs 15:20-25
Openbaring 1:5-7
Openbaring 5:10
Metrisch 8-7-8-7-8-7-7-8-7-7
Muziek
Componist Johann Schop
Melodie Sollt ich meinem Gott nicht singen
Solmisatie 2-2-6-2-1-1-2-2
2-4-6-2-2-1-2-2 (b)
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 317
Zangbundel Joh. de Heer 380
119 Gezangen 61
119 Gezangen 61a (b)
Hervormde Bundel 1938 166
Liedbundel met Bijbellezingen 114
Liederen voor de Gemeentezang 218
Geestelijke Liederen 2016 113
Evangelische Gezangen 50
Rechten
Tekst Publiek domein
Muziek Publiek domein

Halleluja, 't loflied rijze is de beginregel van vers 3 van een lied van Johanna Elisabeth van der Velde-Helmcke (1762-1844). Oorspronkelijk zijn er vier strofen waarvan de eerste begint met Halleluja, lofgezongen (Evangelische Gezang 1806, 50). Het wordt gezongen op Sollt ich meinem Gott nicht singen (melodie) van Johann Schop (ca. 1590 – 1667).

Opname beluisteren

  • Martini-Vesper:


Tekst

Tekst Evangelische Gezangen 1806 (50):

1 Halleluja! lofgezongen
Jezus Christus onzen Heer!
Paart, verlosten! hart en tongen,
Juicht zijn liefd’ en magt ter eer!
Hem, die redt uit alle nooden,
Die waarachtig en getrouw,
Vastheid geeft aan ’t Godsgebouw;
Hem, den eerstling uit de dooden,
Hem, den Koning van ’t heelal,
Wien ’t heelal eens eeren zal.

2 Halleluja! onze zangen
Zijn voor eeuwig Hem gewijd,
Die het Godsrijk heeft ontvangen,
Als den loon op zijnen strijd;
Die aan ’t kruis zich liet verhoogen,
En ons minde tot den dood,
Met een liefd’ ondenkbaar groot,
Met een godlijk mededoogen;
Hem, die ons onrein gemoed
Heeft gewasschen in zijn bloed.

3 Halleluja! ’t loflied rijze!
Hem, die onze banden slaakt,
Hem, die ons, zijn’ naam ten prijze,
Koningen en Priesters maakt;
Die ons opkweekt onder lijden,
En ons, door zijn’ Geest bestuurd,
Door zijn’ kruisdood aangevuurd,
Waken, bidden leert en strijden:
Hem zij heerlijkheid en magt,
Eeuwig, eeuwig toegebragt.

4 Amen! Jezus Christus! Amen!
Ja, Gij zult in ’t groot heelal
’t Rijk der duisternis beschamen,
Tot het niet meer wezen zal.
Woon, o Heiland! in ons midden:
Onder uwe heerschappij
Zijn wij zalig, zijn wij vrij;
Leer ons strijden, leer ons bidden!
Amen! heerlijkheid en magt
Word’ U eeuwig toegebragt!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Sollt ich meinem Gott nicht singen (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

In 119 Gezangen is zowel de oorspronkelijke versie van de melodie van Johann Schopp opgenomen (nr. 61) als een vrije bewerking (van onbekende hand) daarvan (nr. 61a).

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

A.W. Bronsveld, De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805, en in gebruik bij de Nederlandsche Hervormde Kerk. Historisch-letterkundig onderzoek, Utrecht: Kemink en Zoon, 1917, 239-240.

Externe links