Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Allerheiligen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Achtergrondinformatie over Allerheiligen

Het feest Allerheiligen, 'van alle heiligen', met de daarmee verbonden vooravond: de Gedenkdag der kerkhervorming. De liturgie plaatst het gedenken van 'allen die ons zijn voorgegaan' in de bredere context van de eschatologie van de herfsttijd. Typische kenmerken van de liturgische herfsttijd zijn het memoreren van Jeruzalem als het doel van de aardse pelgrimsreis, met daarmee verbonden de connotaties van oordeel, recht en vrede (vgl. Jes. 60). De pelgrimerende gemeente op aarde is verbonden met de lofzingende gemeente in de hemel. Een ander accent van Allerheiligen is gericht op de geroepen heiligen zelf (1 Kor.1:2): zij hebben een leven geleid van navolging en - met name in de vroege kerk - martelaarschap (epistel: Openbaring 7:2-14; evangelie: Matteüs 5:1-12) en nu verblijden zij zich in de hemel en wij ons op de aarde met hen (introitus: Psalm 33:1). Zowel de geografische verbondenheid met heel Christus’ kerk op aarde als de temporele verbondenheid van de huidige gemeente met wie haar voorgingen en met wie na haar zullen komen vormt de centrale gedachte van dit feest. Als men namen wil noemen om die verbondenheid 'handen en voeten' te geven, kunnen dat zowel 'grote' namen zijn uit het verre of nabije verleden alsook 'kleine' namen van hen die wij als gemeente persoonlijk gedenken. Voor het noemen van de 'grote' namen kan de 'litanie van alle heiligen' worden gebruikt (Liturgische Ge¬zangen 135-136). De primaire aandacht voor de pelgrimerende en de lofzingende gemeente en voor de 'grote' namen kan voorkomen dat Allerheiligen te zeer in het teken van onze persoonlijke gedachtenis komt te staan. De kleur van Allerheiligen is wit; de tijd dat alle heiligen martelaren waren ligt achter ons, hoewel het denkbaar is dat men in bepaalde omstandigheden een dergelijk accent opnieuw zou willen leggen (rood).

(Bron: Dienstboek, een proeve I)

Liederen

Register per liedbundel

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.