Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Stille Week

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Stille Week of Goede Week is de laatste week van de Veertigdagentijd en de week voor Pasen. Het maakt deel uit van de Veertigdagentijd, maar draagt een zelfstandig karakter. Het lijden van Christus staat in het middelpunt van de aandacht, met name tijdens de Drie dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag).

In de Stille Week staat dus het lijden van Christus centraal. Vandaar dat de zesde zondag van de Veertigdagentijd na de intrede met de palmtakken, waarin Jezus als Koning wordt verwelkomd, gekenschetst wordt als ‘Passiezondag’ of ‘Lijdenszondag’. Voor Palm- en Passiezondag is de dubbelheid typerend, waarmee het lied Alles wat over ons geschreven is eindigt: ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem’. De zondag ontleent zijn naam dus enerzijds (Palmzondag) aan de evangelielezing bij de intrede over Jezus’ intocht in Jeruzalem, anderzijds (Passiezondag) aan het evangelie van de hoofddienst op deze zondag: het volledige lijdensverhaal. Over de intocht in Jeruzalem wordt gelezen op een bijzonder moment, namelijk bij de intrede in de dienst. Deze lezing, een gebed bij de palmtakken (en de ook met deze palmtakken versierde palmpaasstokken) en de processie daarmee vormen samen een kleine ‘dienst in de dienst’. Daarna wordt deze voortgezet met in ieder geval het gebed van de dag. Een benaming als ‘Palm- en Passiezondag’ doet het meeste recht aan het ambivalente karakter van deze dag. De Matteüs- (jaar A), Marcus- (jaar B) en Lucas-passie (jaar C) wisselen elkaar af op Palm- en Passiezondag, terwijl de Johannes-passie op Goede Vrijdag wordt gelezen en/of gezongen. Het Luthers leesrooster combineert op Palmzondag het intochtsverhaal met de lezing over de graankorrel die in de aarde sterft (Joh. 12:12-20).

(Bron: Dienstboek, een proeve I)

Liederen