Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Liedboek 2013/Kerkelijk jaar/Adventstijd

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Liederen passend bij de Adventstijd in Liedboek 2013.

Bundel - Titel
LB 25 Heer, ik hef mijn hart en handen
LB 19 De hemel roemt de Heer
LB 24 De aarde en haar volheid zijn
LB 25 Heer, ik hef mijn hart en handen
LB 28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here
LB 42 Evenals een moede hinde
LB 43 O God, kom mijn geding beslechten
LB 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
LB 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
LB 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
LB 87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
LB 130 Uit diepten van ellende
LB 141 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken
LB 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
LB 149 Halleluja! laat opgetogen
LB 157 Lofzang van Maria
LB 158 Lofzang van Zacharias
LB 259 Zend ons een engel in de nacht
LB 297 Kom tot ons, God
LB 338e Halleluja (Rorate)
LB 338f Halleluja. Bereidt de weg van de Heer
LB 368a Kom, Heer, en wacht niet langer
LB 368b Dauw hemel, wolken regen heil
LB 368d Houd ons in leven, wees onze redding
LB 432 Introïtusantifoon
LB 433 Kom tot ons, de wereld wacht
LB 434 Daar komt een schip, geladen
LB 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd
LB 436 Hef op uw hoofden, poorten wijd (canon)
LB 437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer
LB 438 God lof! Nu is gekomen
LB 439 Verwacht de komst des Heren
LB 440 Gaat, stillen in de lande
LB 441 Hoe zal ik U ontvangen
LB 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
LB 443 De engel Gabriël komt aangesneld
LB 444 Nu daagt het in het oosten
LB 445 De nacht is haast ten einde
LB 446 Zijt Gij waarop de wereld wacht
LB 447 Het zal zijn in het laatste der tijden
LB 448 Het volk dat wandelt in het duister
LB 449 In de duisternis verwachten wij het licht
LB 450 Verblijd u in de Heer te allen tijd
LB 451 Richt op uw macht, o Here der heirscharen
LB 452 Als tussen licht en donker
LB 453 Wachters van de tijd
LB 454 De mensen die gaan in het duister
LB 455 Het zal geschieden in de laatste dagen
LB 456 Kwam van Godswege
LB 457 Hoever is de nacht
LB 458 Zuivere vlam
LB 459 Ik breng een rechter aan het licht
LB 460 De nacht loopt ten einde
LB 461 Wij wachten op de koning
LB 462 Zal er ooit een dag van vrede
LB 463 Licht in onze ogen, redder uit de nacht
LB 464 Een engel spreekt een priester aan
LB 465 Hopen en uitzien naar het licht
LB 466 O wijsheid, daal als vruchtbare taal
LB 473 Er is een roos ontloken
LB 494 Vanwaar zijt Gij gekomen
LB 513 God heeft het eerste woord
LB 528 Omdat Hij niet ver wou zijn
LB 549 De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter
LB 550 Verheug u, gij dochter van Sion
LB 598 Dans nos obscurités
LB 739 Wat heeft Maria ons bewaard
LB 740 Maria heeft ontvangen
LB 751 De Heer verschijnt te middernacht
LB 768 De hemel van hier
LB 773 Van grond en vuur zult Gij ons maken
LB 809 Blijf niet staren op wat vroeger was
LB 879 Jubel, jubel, dochter Sion
LB 948 Als Gij er zijt, wees dan aanwezig